vrijdag 21 juli 2017

4221


Vrijdag 21  Juli 2017

4221 - WAT HEBBEN DE VERENIGDE STATEN VAN EUROPA TE ZIEN MET HITLER,
*
INHOUD: EUROPA REBUILT/DUITSLAND: een nieuw boek in Amerika dat de de 7 Verschillen aantoont tussen Hitleri-Duitsland en Merkel-Duitsland, de te raden ondergang in uitgesteld relais…

OP DE IJTKIJK
*
Het antwoord op bovenstaande vraag ligt feitelijk besloten in de vraagstelling zelf. Vandaar de licht ironische toon bij dit artikel. Waaraan Digitalia nog dit kan aan  toevoegen, dat net als bij het aan zet komen van Hitler in Duitsland, de Burger bedrogen werd door de zelfbenoemde Leidende Elite.
De vraag die wij voorgeschoteld kregen was niet  ‘wilt U Ja of Nee alle grenzen weg, Ja of Nee een nieuwe eenheidsmunt – wilt U Ja of Nee bestuurd worden door Klein Berlijnn, Ja of Neen nieuwe ‘Leiders’ die U niet kunt kiezen of delen, maar die in alles de eigen goesting mogen doen met U, Ja of Neen, enz, enz.
Op zekere morgen was ‘Europa een feit, en mochten we onze stem uitbrengen die daarna netjes aan kant werd geschoven. We kregen een nieuwe veel zwaardere mint en een allereerste ‘President’ die voorheen niet eens verkozen was geweest in de Binnenlandse Politiek maar opgeklommen over de schouders van andere partijgenoten.
Reùe,ber in alles het beeld van de gewezen ‘Machtsovername’ door de Duitse socialisten uit de jaren 1930 en volgende.Iedereen diende hunne ‘kameroad’ te zijn, of ze sloegen up joen tote en je ging de oven in.…

Drastisch, maar efficiënt, dat wel.

En dat was in onze tijd bijna nert zo. Wie niet volgzaam genoeg was, kreeg het etiket ‘populist’ opgeplakt
Of racist. En ‘Islamofoob’. Want al die bootvluchtelingen waren uiterst wemkom om de bevolking demografisch op peil te houden. Ook die nieuwe ‘religie’ ws een zegen voor Europa, want van jaren voordien was de plaats al vrijgemaakt door het Geloof der Voorvadeceren de nek om te wringen.
De rest zouden we wel zien als het zo ver was.
Als U enig verschil ziet met de verkiezingen in Amerika, moogt U dat gerust signaleren. Maar ik denk eerder dat U overeenkomsten zult vaststellen met de opkomst van het 3de Reich.
Personlijk denk ik meer aan de vorming bij mensachtigen zonder cultuur noch opvoeding van een Nieuwe Bananen Republiek. En vooral  zonder enige moraliteit.
Een verhelderend boek zoals het hieronder beschreven wordt, zou dus binnen afzienbare tijd uiterst welkom moeten zijn. Maar zoals J.F. Kennedy ooit getuigde, ‘de haat jdgens hem, A.H., moet eerst uitgestorven zijn’….
Adolf Hitler, het grootste Genie Aller Tijden…
*
De EU was Hitler’s idee
**
*
en het bewijst dat Duitsland de Tweede Wereldoorlog heeft gewonnen, beweert een nieuw boek
 (Door: Owen Bennet – Vertaling: “Wachteres” en “Henk V.”)
De ‘fascistische’ EU werd geïnspireerd en ontworpen door de nazi’s en is het bewijs dat Hitler de Tweede Wereldoorlog heeft gewonnen, stelt een buitensporig gedurfd nieuw boek.

Het boek ‘De EU: De waarheid over het vierde rijk – Hoe Hitler de Tweede Wereldoorlog won’ beargumenteert dat de begrippen eenheidsmunt, vrije markt en zelfs de uitdrukking ‘De Verenigde Staten van Europa’ allemaal werden uitgedacht door hoge nazi’s, waaronder de Führer zelf. Het boek beweert eveneens dat het enige land dat profiteert van de EU, Duitsland is – precies zoals Hitler dit heeft gepland.
Express
Een woordvoerder van de liberale democraten – die de leider Nick Clegg beschrijft als de ‘partij die in de EU wil blijven’  – wees de auteurs van het boek af als ‘onbeduidende bizarre bedenkers van verzinsels’.
Het boek dat Daniel J Beddowes en Falvio Cipollini gezamenlijk hebben geschreven, zegt: “Voor wie is de EU? Wie profiteert er echt van? En het antwoord is natuurlijk: Duitsland”.
“Het is geen toeval dat bijna elk land in de Europese Unie armer wordt, terwijl Duitsland steeds rijker en rijker wordt”.
“We denken misschien dat we de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen. Maar we hebben die verloren. Het is geen verrassing dat we allemaal in het Vierde Rijk leven”.
“Willens en wetens of niet, degenen die de Europese Unie steunen en verdedigen, steunen de erfenis van de nazi’s”.
Onder een hoofdstuk, getiteld: ‘De EU werd geïnspireerd door de nazi’s’, stellen de auteurs:
“Hitler was de man die concreet vorm gaf aan de dromen die eerst door Karel de Grote en Napoleon onder woorden werden gebracht, maar de laatste hand aan de EU, zoals wij die kennen, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gelegd door een man genaamd
**
Walther Funk,
president van de Reichsbank en een van de directeuren van de Bank voor Internationale Vestigingen. Funk was de voorspeller van de komst van de Europese economische eenheid. Funk was ook Adolf Hitler’s minister van Economische Zaken en zijn belangrijkste economische adviseur”.
Het boek vervolgt: “De nazi’s wilden zich bevrijden van de warboel van kleine landen die Europa vormden en hun plan was heel eenvoudig. De EU was Hitler’s droom”.
Het boek betoogt dat het geen toeval is dat de EU zo dichtbij Hitler’s plan voor het naoorlogse Europa komt.

Volgens de auteurs “werd Hitler’s Masterplan in 1945 buitgemaakt door de geallieerden. Het plan bevatte details van zijn ontwerp om een ​​economische integratie van Europa te creëren en een Europese Unie op federale basis te vestigen.
“Het plan van de nazi’s voor een federaal Europa was gebaseerd op Lenin´s overtuiging dat ‘een federatie een overgangsvorm is naar een volledige eenheid van alle naties´.”
“Het is onmogelijk om een verschil te ontdekken tussen Hitler’s plan voor een nieuwe Verenigde Staten van Europa, gedomineerd door Duitsland, en de Europese Unie die wij vandaag hebben”.
Het boek beweert ook dat aan de conservatieve premier Ted Heath – ‘een zelfverklaarde leugenaar en een verrader’ –  £ 35.000 werd betaald om Groot-Brittannië in 1973 op te nemen in de Europese Economische Gemeenschap en de nazi-minister van Propaganda Joseph Goebbels zou trots zijn geweest op steun van de  BBC voor de EU.
Het laatste gedeelte van het boek bevat “73 feiten die u over de EU moet weten (Feiten die de BBC vergeten heeft u te vertellen)”.
Naast de bezorgdheid over immigratie en het gemeenschappelijk landbouwbeleid stellen de auteurs ook: “De EU ‘doe-het-zelf’ [zelfstandig handelen] onwetmatig maakt”, “De EU-wetgeving wil varkenshouders dwingen om vergunningen aan te vragen voor het houden van varkens die vrij rondlopen op hun land” en “De EU wil de muziek waarnaar u luistert, controleren”.
Het boek beweert ook: “De EU heeft ons gedwongen om spaarlampen te gebruiken die gevaarlijker en duurder zijn dan de oude lampen. Het belangrijkste probleem met de nieuwe EU-spaarlampen is dat het door de lampen geproduceerde licht zo zwak is dat mensen moeite hebben om te zien waar ze heen gaan – laat staan dat ze goed genoeg kunnen zien om erbij te lezen of te werken”.
Volgens het boek heeft de vicepresident van de Europese Commissie,
**
Viviane Reding,
 ‘Hitler’s droom, Hitler’s woorden’ eerder dit jaar werkelijkheid doen worden, toen zij ‘tot een echte politieke unie’ opriep en campagne voerde voor de Europese Unie om een ​​Verenigde Staten van Europa te worden.
Een woordvoerder van de liberale democraten zei: “Mensen hebben al decennia bizarre verzinsels over de EU gehad en dit boek is daar een voorbeeld van. Enkele van de suggesties die worden gedaan zijn volledig belachelijk. Winston Churchill wenste een ‘Verenigde Staten van Europa’ en ik betwijfel of de auteur hem een nazi zou noemen.
*
Bron:
www.express.co.uk
Door: Owen Bennet
Vertaald uit het Engels door:
“Wachteres” en “Henk V.”
(voor
www.ejbron.wordpress.com)
*
NADER BEKEKEN
**
Ieder van ons kan nog wel meer geliklenissen vinden. Maar alles jadert in het begrip ‘autoritair’. Klein Berlijn wordt geleid door een Pruisische Hand e overal zitten de baste pionnen op de juiste plaats.
Men is ook Otto von Bismarck achterna, zeer vooruitziende geweest. De Duitsers hebben altijd de Turken als bondgenoten gehad. In WO I sprak men van ‘Ottomanen’ en toeval of niet, tijdens WO II heeft ondergetekende leren lezen in een handboekje waarvan de hoofdpersonages geen Hansje en Grietje waren, maar een zekere An en Ot. Die konden, piekfijn gekleed, na schooltijd met prachtig speelgoed spelen in een prachtig onderhouden tin. Vooral die prachtige blinkende schoentjes  die ze niet vuil konden maken, zijn mij bijgebleven. An, tot dar toe, maar Ot is een naam die in mijn onderbewustzijn alleen voortleeft als het bedorven nest die even vlot in het geluid sprong als ik, op klompen, kikkers kon vangen in de kleiputten van de plaatselijke steenbakkerij.
Samen met de gestiefelde ‘Feldgraen’ en de verplichte levertraan, verdwenen nadien ook alle Ooot’s uit mijn gezichtsveld.
Tot ‘tSCHELDT vorige week mij op de weg zette naar Klein Turkije in Limburg met Sultan  Fatih Mehmet II, de veroveraar die op 21-jarige leeftijd in 1553 Constantinopel op de Christenen veroverde en omvormde tot Istanbul. Wis en waarachtig, vandaar dat het Fatih-‘gebedshuis’ in Beringen, de Moskee van de Veroveraars is. Lap; dacht ik, daar is die Ot terug….En deze keer met vlag en wimpel .aan de hand van Pa Achmet al Moustacha, met het mes tussen de tanden.
En in heel dat van-langs-om brutaler Neo Nazi-verhaal in Klein Berlijn, komt Donald Trump dan natuurlijk over als de spreekwoordelijke kink in de globalistische kabel. Die moet wereldwijd dus weggepest worden. Of nog liefst gescalpeerd e gelyncht.  Zodat de onderliggende ‘Deoocraten’, die meer handelbaar blijken te zijn, minstens, als die al hard niet meeheulen, de juiste afstand zullen bewaren. U weet maar nooit dat die Trump vroeg of laat de verkeerde knop indrukt, moesten er nogmaals burgervliegtuigen afgeleid worden naar nieuwe wolkenkrabbers.
Zaak is nu voor de EU om zo stil mogelijk tijd te winnen. Ondertussen is het opnieuw Deutschland ûber Alles en de rest kan de pot op.

 (Digitalia)


Geen opmerkingen: