woensdag 5 juli 2017

4200


Woensdag 5 Juli 2017

4200 - WEER TYPISCH VOOR RODE WERELDVERBETERAARS HET iS AKTIJD DE SCHULD VAN ANDEREN  
*
INHOUD: ITALIË/EU EXPLODEERT: de opzettelijk geplande dooddoener is de in gang gezette her bevolking: een partituur vooral bekend in muzikale middens als De Leerling Tovenaar. De steeds wildere dans in gang zetten maar onbekwaam zijn die te dirigeren.

OP DE IJTKIJK

*
Dit slaat me met verstomming’
**
*
Wat de Commissie voorstelt om Italië te helpen in de migratiecrisis, is opgewarmde kost. Het gebrek aan solidariteit van de andere EU-landen frustreert ‘Rome'.
De Europese Commissie heeft een actieplan klaar om Italië te helpen bij de opflakkerende migratiecrisis. ‘We moeten allen solidair zijn met Italië in deze moeilijke situatie’, zei Frans Timmermans, de nummer 2 van de Commissie. ‘Italië verdient die solidariteit. De hele idee van de EU bestaat erin dat de lidstaten elkaar te hulp schieten als één van hen in moeilijkheden verkeert.’
Maar het plan smaakt heel erg naar opgewarmde kost. Zelf belooft de Commissie extra steun voor de Libische kustwacht, intensere samenwerking met de internationale vluchtelingenorganisaties in Libië en een plan voor de hervestiging in Europa van asielzoekers uit Libië, Niger, Ethiopië en Sudan. De lidstaten worden opgeroepen sneller vluchtelingen uit Italië op te nemen en te helpen bij het terugsturen van economische vluchtelingen naar waar ze vandaan komen, terwijl Italië zelf zijn opvangcapaciteit moet verhogen. Het krijgt 35 miljoen euro extra financiële steun.

Het zijn ingrediënten die al twee jaar geregeld opgediend worden, maar onvoldoende resultaat opleverden. ‘Als de lidstaten zouden doen waarmee ze instemden, zou dat al een wereld van verschil maken’, zei Timmermans.
Te lange kustlijn
**
*
Het grote probleem vanuit Europees standpunt is dat de deal met Turkije om de migratie over de Egeïsche Zee af te remmen, niet te kopiëren valt met Libië. ‘De kustlijn is te lang om ze te kunnen afsluiten’, zegt Eugenio Ambrosi, directeur van de Internationale Organisatie voor Migratie in Brussel. ‘Economisch is het ook niet mogelijk, want een zeeblokkade in Noord-Afrika kost een veelvoud van wat opvang kost. En er is in Libië geen overheid waarmee we een coherente deal kunnen sluiten: er zijn te veel strijdende partijen, die niet te vertrouwen zijn om afspraken na te leven.’

Partnerschappen met Niger, Mali, Nigeria, Senegal en Ethiopië om meer economische kansen te creëren en de grenzen beter af te sluiten, leveren voorlopig niet veel op. En Tunesië en Egypte geven niet toe aan Europese druk om op hun grondgebied kampen voor migranten in te richten waar asielaanvragen afgehandeld zouden worden.
Toch kunnen de EU-landen meer doen om de smokkelaars aan te pakken, zeggen Ambrosi én Vincent Cochetel, de speciale gezant van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN: ‘Volg het geld. Het werkt in Italië om de maffia te bestrijden door te controleren waar het geld vandaan komt. Men kan de lijsten controleren van bedrijven die rubberbootjes importeren die gebruikt worden om migranten over te zetten. Men kan de bankrekeningen van smokkelaars opsporen waarop de migranten geld storten – er zijn voorbeelden van bankrekeningen in EU-lidstaten, maar ook in Nigeria en Niger.’

Bij gebrek aan snelle oplossingen rest voorlopig alleen solidariteit met Italië. Rome dringt er bij Frankrijk, Malta en Spanje op aan dat ook zij havens zouden openstellen voor schepen die migranten gered hebben op de Libië-route, maar het krijgt voorlopig geen respons. ‘Het is een schande’, fulmineerde Gianni Pittella, de Italiaanse fractieleider van de sociaaldemocraten in het Europees Parlement. ‘Italië wordt in de steek gelaten door de andere EU-landen.’ Oostenrijk stuurt zelfs zijn leger naar de grens met Italië om er de migranten tegen te houden. ‘Dit slaat me met verstomming’, zei Pittella.
*
NADER BEKEKEN
**
*
Graag had ik gehad dat U het bewuste artikel nog maar ’n overlas. Want de door Mutti opgevoerde marionetten dreigen namen te worden die U later zult terugvinden in de Geschiedenisboeken. Net zoals de namen Chroetshov en Gorbatsjhov onlosmakelijk verbonden zijn met het Einde van het onzalige Sovjet Imperium.
En dan heb ik het over de Noord Nederlander Frans Timmermans, die als de Nr 2 van de EU-Commissie die (om de Nrs 1 uit de wind te zetten?) op het pad gestuurd wordt om de kooltjes uit het vuur te halen.
De volgende naam voor de Geschiedenisboeken is Eugenio Ambrosi, een Italiaan, die verstomd staat vanwege die mooie Italiaanse stranden, die nu ineens vervuild zijn door allerlei uit zee opgehaalde afval waarmee die gene weg kan. En ze blijven maar komen….
Ook is men plotseling tot de vaststelling gekomen, dat Italië een veel te lange kustlijn heeft. Hadden ze niet eens gezien of geweten. Nogal wiedes, want ‘Brussel’ ligt niet aan zee, beschikt niet over een diepzee-haven, en dus weet men daar gewoon niet dat een ander land immens niet alleen groot is, maar dat het slechts met hoge Alpentoppen vastgeklonken zit aan de rest van het Vasteland, en verder zo goed als 100% omringd is door allerlei zeeën met een honderdvoud aan totaal lege maar o zo mooie stranden. In hun hersentjes mag elk land nooit groter zijn dan het Europa Plein  waarop ze van uit hun weelderige kantoren uitzicht op hebben. Al die Zuiderse landen, die ze perfect kennen van Koning Oedipus e.a. uit hun Grieks-Latijnse Humaniora: die zijn toch maar het decor geweest (VVT) voor klassieke schrijvers die al vele eeuwen bij de goden zijn? ?
Nu blijken daar ineens toch wel mensen te wonen die een eigen mening hebben! Die de beloofde ‘solidariteit’ maar niks vinden en als Zeevarende Natie, liever boter bij de vis willen Ongehoorde populistische wartaal waartegen dringend moet opgetreden worden!
Heeft het dan helemaal niet gebaat dat daar de gewezen Premier Berlusconi, bijgenaamd door vriend en vijand Il Cavaliere, door de allereerste Europese President (buiging) Het Vogelkoppeke, die daarvoor speciaal naar Milano was gereisd, werd afgezet en vervangen door een bankier van GoldmanSachs?! Loopt die nu op de Krim met de Poet arm-in-arm om chapagne te drinken in eeuwenoude Russische wijnkelders! Die gaat toch weer niet terugkomen als een duvel uiteen doosje?
Want dan zijn we van direct nog een Europees Lid kwijt en dat zou wel eens het begin van het einde van deze E.U kunnen zijn. En de geboorte van een ander en beter welvarend Europa, dat gezuiverd van vreemde smetten, zijn eigen weg gaat als volwaardige partner van Amerika en Rusland.
Enne, o ja, wat men in ‘Brussel’ ook niet wist, ja zelfs niet kòn geweten hebben, is dat de Afrikaanse landen die hun inwoners liever kwijt dan rijk zijn, totaal onbetrouwbaar blijken te zijn. Dat ze Islamitisch waren, ja dat wel, maar dat zou juist bijna zo goed als hun ‘ongevallen verzekering’ moeten zijn. Hadden ze gedacht. Want de Islam is toch de enige ‘religie’ van de  toekomst?!
Kijk, van dat laatste is men, in weerwil van de vele andere tekenen, heilig overtuigd. Want dan kan eindelijk die vervelende ‘Scheiding van Kerk en Staat’ weder opgedoekt worden. Want bij de Islam IS de Staat de Kerk. En vice versa.
Het staat ‘Brussel’ dus als een fata morgana voor de Geest, om naast, ja zelfs vòòr hun titel als ‘Zijne Excellentie  N.N., Minister van dit of van wat dan ook, zou luiden: Sultan IBN Bin Snoepie El Ratja,  Burgemeester van Oostende-aan-Zee, volmacht drager zonder enige beperking op leven en dood’.
Wedden dat men in ‘Brussel’, als men dit daar met blinkende oogjes leest, per direct ingaat op de suggestie o alle populosten stante pede  uit te leveren  Mutti als provisie aan brandbaar stookgerief?
Samengevat
Ook gelezen dat er echt een slimmeke is die aanraadt ‘het geld’ te volgen? Het is de moeite waard om die alinea te herlezen. Ze luidt als volgt:
Toch kunnen de EU-landen meer doen om de smokkelaars aan te pakken, zeggen Ambrosi én Vincent Cochetel, de speciale gezant van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN: ‘Volg het geld. Het werkt in Italië om de maffia te bestrijden door te controleren waar het geld vandaan komt. Men kan de lijsten controleren van bedrijven die rubberbootjes importeren die gebruikt worden om migranten over te zetten. Men kan de bankrekeningen van smokkelaars opsporen waarop de migranten geld storten – er zijn voorbeelden van bankrekeningen in EU-lidstaten, maar ook in Nigeria en Niger.’
*
 (Digitalia)


Geen opmerkingen: