vrijdag 28 juli 2017

4232


Vrijdag 28  Juli 2017

4232 - WAARIN EEN KLEIN KRANTJE HET GROOT KAN AFGEVEN
*
INHOUD: WETENSCHAP / LEUGENPERS: K.U.L. doet wereld reddende ontdekking om Alzheimer…  uit de wereld te helpen. De Schandaard verhaast zich om op de hen eigen typische manier de schaduw van deze pluim op hun eigen hoed te steken.

OP DE IJTKIJK

*
Ja, het staat er deze keer wel degelijk, klaar en duidelijk: Vlaamse Onderzoekers. Neen, geen ‘belgische onderzoekers’. Daar moet veel gehuil, gevloek en tandengeknars voor geproduceerd zijn geweest. En ligt de halve redactie nu met buikloop in bed.
**
*
En weet U het al? Deze ontdekking werd gedaan door de VIB (Vlaamse Intelligentie in Brussel?), Afdeling KUL. Want het woord ‘Katholiek’ krijgen ze daar bij de vroegere AVV-VVK krant niet uit hun strot. Stel U voor dat ze die besmetting nooit meer kwijt geraken!
Gelieve dus te lezen: de Alma Mater, de Katholieke Universiteit van Leuven, Afd. Brussel heeft, enz.
Want als DS de volgende keer zal schrijven over Alzheimer-bestrijding, dan zal het een Brusselse, dus belgische uitvinding zijn geworden. Misschien wel tot stand gekomen dank zij de import van exotisch verstand…
Het is duidelijk dat op deze manier DS nog wat sneller zijn lezers zal verliezen. Aan mij zal het alvast niet liggen!
**
Handelsmerk van DS…
*

Vlaamse onderzoekers vinden nieuwe piste tegen alzheimer
*
Een team van onderzoekers van het Centrum voor Hersenonderzoek van de VIB-KU Leuven (???!!!!????) onder leiding van Bart De Strooper en Lucia Chavez-Gutiérrez, heeft een nieuwe piste ontdekte om de ziekte van Alzheimer te voorkomen. Het team heeft ontdekt hoe de eiwitoplossing in de hersenen die alzheimer veroorzaakt, tot stand komt.
In de hersenen van alzheimerpatiënten bevinden zich tal van eiwitophopingen of plaques die vermoedelijk leiden tot het afsterven van zenuwcellen en zo geheugenverlies en andere symptomen veroorzaken.
Deze plaques bestaan uit samengeklitte amyloide bèta eiwitfragmenten die geproduceerd worden door het gamma-secretase enzym. Dit enzym produceert verschillende vormen van amyloide bèta waarvan de langere fragmenten het schadelijkst zijn. Wereldwijd zijn wetenschappers op zoek naar manieren om dit samenklitten te voorkomen of om de plaques weer af te breken.
De Leuvense onderzoekers toonden aan dat de interactie tussen dit gamma-secretase en amyloide bèta bepalend is voor welk type fragment precies gevormd wordt. Hoe stabieler de interactie, hoe meer tijd om de eiwitfragmenten af te breken wat kleinere, minder schadelijke amyloide bèta fragmenten oplevert. Des te zwakker echter de verbinding tussen beiden, hoe sneller de eiwitfragmenten worden vrijgezet en hoe minder kans dat deze worden opgebroken in kleinere stukken.
De onderzoekers gaan nu op zoek naar de vertaling van deze bevinding in nieuwe geneesmiddelen.
*
NADER BEKEKEN
**
*
Een koppel ezelsoren erbij en nòg ’n bank achteruit voor de slimmekes van Vlaanders Schande. Moest het van mij afhangen, ze vlogen ineens voorgoed het klaslokaal uit!
Kijk, dat is van hunnentwege nu eens een schoolvoorbeeld van hoe journalistiek op dezelfde lijn kan gezet worden als incest. Erger, wat zij dag-aan-dag presteren, is hun eigen kind niet misbruiken, maar het met huid en haar opeten. Mensen-eterij uit puur winstbejag.
Een eerlijke krant had bijvoorbeeld kunnen schrijven over Vlaanderens grootheid, die nog maar eens bewezen werd. Over de generositeit van de eeuwenoude Katholieke Universiteit van Leuven die deze ontdekking opengooit voor de gehele mensheid. Zonder patent te nemen op de nu vlot te ontdekken medicatie waarmee schatten zouden kunnen binnen gehaald worden.
**
*
Zij hadden er Andreas Vesalius (1514-1584) kunnen bijhalen, ook al van de KUL. En van Parijs. En ook van Padua.
Ook Jozef De Veuster van Tremelo (H. Pater Damiaan 1840-1889) had kunnen vermeld worden, de Held van MolokaÏ.
Zijdelings had men er zelfs Hawaï en Obama kunnen bij betrekken, om de nadruk te kunnen leggen hoe de boom van iemands levenswerk toch de verkeerde vruchten kan voortbrengen….
Men had er Ortelius (1527 –1598) kunnen bij betrekken,  de wereldberoemde cartograaf. Om aldus bij Vlaanderens ‘Gouden Eeuwen’ terecht te komen, de 16de  & 17de Eeuw, de tijd dat onze Vlaamse Protestantse en Calvinistische ‘bovenlaag’ onder druk van de Spaanse bezetter nog niet naar het Noorden of naar Londen was gevlucht . Hoe daarna die ene bezetter door een andere werd opgevolgd, en na deze weer een andere. Tot in 1830 uiteindelijk de Grote Mogendheden het artificiële belgenland uit de hoge hoed konden toveren, om er een wingewest van te maken voor de Francofonie.
Wat God had verbonden (de Lage Landenbijde Zee) heeft de Mens gescheiden. En wie de natuur schendt, schendt zijn aangezicht. De Noordelijke Nederlanden bleven Oranje getrouw, en de zuidelijke Nederlanden vervielen tot armoede en hongersnood.
Ook dat hebben de Vlamingen overleefd en zo zijn we stilletjes gekomen tot het uur der Vergelding. De vuren branden. Want volgend jaar in de herfst kunnen we de rekening presenteren bij de Gemeenteraadsverkiezingen di een sringschans zijn voor de volgende landelijke verkiezingen en het Uur der Waarheid.
*
(Digitalia)Geen opmerkingen: