zondag 2 juli 2017

4189


Zondag 2 Juli 2017

4189 - AL WIE ALS “VERRIJKER’  ONGEWENST IS WIRDT OPGEPAKT. EN DAN?
*
INHOUD: VLAANDEREN REBUILT; eindelijk wordt er opgetreden tegen alle vreemd gespuis, nu hun traditionele ‘Beschermers’ zowel in Noord als in Zuid uit de volksgunst zijn verdwenen. Tijd dus om de Tweede Recoonquista actief voor te bereiden.
Wie mij liefheeft, volge mij….

OP DE IJTKIJK
*
Francken mikt op honderden extra uitwijzigingen: politie mag illegalen uit huis halen
*
De politie mag het huis van mensen zonder papieren binnenvallen als die zich daar verstoppen of weigeren hun deur te openen. "Dit zal ons terugkeerbeleid fors vereenvoudigen", zegt staatssecretaris Theo Francken (N-VA).
**
*
Voorlopig mag de politie een illegale vreemdeling enkel in het openbaar - op straat - oppakken om hen over te brengen naar een gesloten asielcentrum voor repatriëring. Hem thuis ophalen kan enkel als hij daarmee zélf akkoord gaat. Maar die instemming is er vaak niet.
In 2016 weigerden 127 mensen mee te werken toen de politie aan hun deur stond. Zo'n 498 anderen verschuilden zich en deden alsof ze niet aanwezig waren. Maar vaak zagen agenten dan beweging achter de gordijnen, stond er een auto voor de deur of hing er wasgoed te drogen. En toch stond de politie machteloos. Zij mochten immers niet zomaar een woning binnenvallen volgens de grondwet.
Betekent de nieuwe maatregel dat alle illegalen binnenkort de politie over de vloer krijgen? Hoe reageren ministers van Justitie Koen Geens en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon?
*
NADER BEKEKEN
**
*
Het beste dat hen kan overkomen, is naar Duitsland gestuurd te worden. Bij Mutti. Dat is niet alleen een vrijblijvende suggestie voor Francken voor ongewenst gespuis, mqaar is ook de  finale ‘Eindoplossing’ voor de terminale PS-SPA. Duitsland is toch de bakermat van het Socialisme. Ja, bij een wat verder doordenken ook van het Communisme, want Karl Marx (1818 –1883) de grondlegger van deze sekte, was toch ook ’n Duitser?!!! En dat Merkel Wijf, dat was/is toch ’n gewezen politieke ster aan het vroegere D.D.R.-firmament….

 Ja Ja, de Loreley heeft met haar zingen in Sankt Goarshausen hoog op een rots boven de Rijn heeft nog altijd succes want wie har verleidelijke lokzang opmerkt, vaart zich in verwarring te pletter op de rotsen.
**
*
Wie lang leeft, heeft veel kunnen nadenken en dan klinken zijn woorden vaak toekomstgericht. Zo was ‘Der Untergang’  van al wat Rood beweert te zijn op deze blog een immer weerkerend thema. Heel eenvoudig omdat het goede basis-idee altijd en overal  begint en eindigt met misbruiken. Het is een verschijnsel dat even goed opgaat voor hun spitsbroeders die van zichzelf zeggen dat ze ‘Christelijk’ zijn. Maar die bestelen zelfs zo maar 800.000 leden van hun eigen achterban terwijl die erbij staan. Reden waarom die dezelfde lijdensweg als de Roden opgaan. Neen, nog net niet naar de gaskamers. Omdat (dank zij de digitale wereld) de mondig geworden wereldburger hun valssspelerij dagdagelijks kan waarnemen.
**
*
Laat ons hopen dat na deze dubbele opkuis de hemel opklaart zodat er eindelijk werk kan gemaakt worden van de redding van onze Beschaving door een Tweede Reconquista. Wat eeuwen geleden is gelukt moet in onze dagen toch veel eenvoudiger zijn.
**
*
Er wordt mij regelmatig gevraagd wat wij als kleine enkeling daar kunnen aan doen. Iedereen kent het antwoord maar durft niet goed dat onze woorden te brengen. Daarom antwoord ik in hun plaats: door verdomme de volgende keer niet meer voor dezelfden te stemmen.
En ja, ’t is waar: hier in Vlaams-Coburgia missen we een figuur als Geert Wilders. Die het in z’n eentje presteert om met de hulp van de Kizeze alle Linx gespuis schaakmat te zetten.
Zie ik dat verkeerd, als ik denkt dat de tijd rijp is voor de Herenigde Vrije Republiek der Nederlanden?
*
 (Digitalia)  

Geen opmerkingen: