zaterdag 22 juli 2017

4223


Zaterdag 22  Juli 2017
4223 - HET  ONGEBOREN LEVEN VAN ONZE NAKOMELINGEN IS DE SCHULDIGE EN NIET DE HERBEVOLKING
*
INHOUD: KLIMAAT/EUROPA REBUIOLT/ZWEDEN: in Zweden hebben slimme koppen de oorzaak voor de opwarming van de aarde gevonden: de Zweedse baby’s. Eerst waren het de koeien, nu de wiegekinderen. Wie dat in twijfel trekt is’n vuile populist die best meteen verdwijnt in ‘Nacht und Nebel’.

OP DE IJTKIJK

*
Hoera!
We redden het klimaat en sterven uit! – omvolking via de achterdeur
**
*
Steeds als je denkt dat het niet meer schaamtelozer en gewetenlozer kan, kom je van een koude kermis thuis. Dat Zweden vanwege zijn links-liberale politiek verandert in een “failed state” is al lang geen nieuws meer. Het land schijnt vervallen te zijn in een collectieve waanzin met de drang tot zelfvernietiging. Dat deze besmettelijke ziekte ook (en juist) voor academici niet stopt, bewijst nu een studie van de Universiteit Lund over het klimaat.

Ook niks nieuws, zou je kunnen denken, want per slot van rekening zijn alle linksen van mening dat de globale klimaatveranderingen uitsluitend op de mens terug te voeren zijn en dat er daarom verboden en hogere belastingen moeten komen. Dat kennen we allemaal al.

De westerse baby is de schuld
De studie van de Zweden is echter dermate perfide, dat de woorden in je keel blijven steken. De “onderzoekers” hebben de klimaatkiller nummer 1 eindelijk ontmaskerd – de westerse baby!
**
*
De Universiteit Lund heeft onderzocht dat een westerse baby voor 58 ton CO² per jaar verantwoordelijk is. Men biedt ter vergelijking een auto met 2,4 ton CO² of een vliegreis met 1,6 ton CO² aan en adviseert serieus om bij de familieplanning nu toch alsjeblieft eens oog te hebben voor het klimaat. In het onderzoek is geen woord te vinden over hoe men de bevolkingsexplosie in Afrika zou kunnen verhinderen. Nee, het gaat er hier heel duidelijk om autochtone kinderen in het Westen, in Europa, te vermijden, jonge gezinnen een slecht geweten te geven en zodoende de bevolkingsuitwisseling en de omvolking te bespoedigen. De studie komt tot de conclusie dat kinderen “schadelijker” voor het milieu zijn dan auto´s en eist uiteraard met het oog op de “overbevolking” (van het Westen, want de “levensstijl” zou het verschil maken, niet het zuivere bevolkingsaantal) een daling van de geboortecijfers.
Mocht Merkel bondskanselier blijven, dan zal er vanaf de herfst sprake zijn van “gezinsherenigingen” in ongekende omvang. Autochtone gezinnen met meerdere kinderen kan men op grond van deze “inzichten” dan echter als echte klimaatzondaren brandmerken.
Bron:
www.pi-news.net
Door: “Inxi”

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

NADER BEKEKEN
**
*
Straks wordt de lezer in een volggend stukje nog vergast; neen niet met Zyclon B, maar met een opbeurend verhaaltje. Over hoe in Zweden opnieuw boeken worden verbrand. Het gevaar dus, bij manier van spreken, om als primeur deze keer niet van Duitsland zoals in 1933, maar net als in de tijd der ‘Noormannen’ en roofzuchtige Vikingen,  uit Het Hoge Noorden, uit Zweden te komen.
**
*
Het lieve Zweden, dat nochtans hoogst persoonlijk van uit mijn prille kinderjaren het land is waar Koningin Astrid (1905-1935) vandaan was. Zij was de lievelinge van iedereen, ook van ons Ma, die voor haar een soort van heiligenverering had. Jarenlang lag er achter glas in een sierkast in onze ‘beste kamer’ (waar niemand mocht aan roeren, want niemand micht daar binnen), ’n soort weelblad ‘Ons Land’ volledig gewijd aan ‘het ongval’ in Küssnacht die haar het leven kostte. De bladzijden grote foto’s waren toen (1938) een nieuwigheid. In de dagen dat later onze Pa was gestorven en er dus minder op mij gelet werd, had ik als bengel dat pronkstuk weten te bemachtigen. Zo dat ik het verdriet in eigen huis kon verzachten door het bewonderen van al dat schoonvolk. Die bladzijden, samen met de prachtige dubbele knikkers van Grote Broer die daar ook voor mij verstopt waren in die kijkkast, was dat mijn bezigheid toen ik daar zat te spelen in die ijskoude verduisterde beste kamer. Onder de lijkkist op twee stoelen met het opgebaarde lichaam van Pa; de grote kindervriend. Dat, terwijl buren en familie zat koffie te slurpe, in de warme keuken….
**
*
Toen later het verhaal over de ‘goevernante’ in het Paleis, ttz het kindermeisje Liliane  en de ontroostbare weduwnaar dat al jaren duurde, bekend raakte, was de liefde voor ‘Ons Koningshuis’ rap gedaan.  Maar de Zweedse prinses bleef ook bij ons thuis vereerd bijna als een heilige.
Later leerde ik andere verhalen, over dat ‘ongeval’ in Küssnacht waarbij de gelijkenissen met de bergbeklimmer in Marche-les-Dames veel gelijkenis vertoonde. Maar ondertussen was ik een vurige bewonderaar geworden van de Saab, de ondertussen ter ziele gegan droomauto ook uit… Zweden.
**
1987: Saab 9.000 cabriolet
*
Onbewust – en daar hadden de vele mooie blonde vrouwen van daar niets mee te zien – bleef mijn sympathie toch verder uitgaan naar dat nijver volk dat ik als vaste cultuurdragers van onze Westerse Beschaving bleef bewonderen.
Tot ik uit deze droom ontwaakte door de vele onheilsberichten uit dat ooit zo voorspoedig land. Dus toch ‘nieuwloopte’ wist ik nu. Niet alleen als een der eersten Luthers, dus ‘ketters’ geworden, maar nu resoluut het voortouw genomen van de vrijwillige en enthousiaste onderwerping aan de religie van de Dood. Bewijs: het baby-syndroom.
**
*
Dus dat beduimeld kerkboekje van Meetje van Eernegem waaruit ik als kind moest voorlezen over ‘…van de woede der Noormannen, Verlos ons Heer’ bevatte voorspellingen uit ons collectief verleden die nu weer opduiken. Vroeger gebruikten die woeste Noormannen elke kreek aan onze kust om landinwaards op plundertocht te trelllen. Nu kunnen ze van moskee tot moskee springen om van ginder tot hier te geraken….
Tenzij natuurlijk, op vraag van Mutti Merkel,  de kleinzoon van de H. Astrid van Zweden als een échte Duitse ‘Prins’, zijn Paleizen voor hen open stelt
Noblesse oblige, n’est-pas?.
(Digitalia)
)


Geen opmerkingen: