maandag 10 juli 2017

4210


Maandag 10 Juli 2017

4210 - DE DUIZEND EN EENSTE REDEN OM ‘tSCHELDT IN HUIS TE NEMEN
*
INHOUD: VLAANDEREN REBUILT/ISLAM INVASIE: ‘tScHEDT slaat, bij monde van Karel Anthonissen, nagels met koppen over het IS, het Internationaal Socialisme dat niet toevallig dezelfde initialen heeft als de gevreesde IS, de Isalm-terreurorganisatie.

OP DE IJTKIJK

*
ACTUEEL
Karel Anthonissen
CHRISTUS KONING
**
*

Elke zondag gaan mijn kleindochters naar de Chiro.  Gelukkig weten de meisjes niet dat hun sympathieke opa een republikein is die niet veel van koningen moet weten. En wellicht weten de meeste van de honderdduizend Chiromeisjes en -jongens ook niet wat het woord Chiro betekent.
**
*
De Griekse letters chi en rho (χ en  ρ ) staan respectievelijk voor Christus en Rex (koning). Maar het thema van een goddelijke koning verdween stilaan in de jaren '60; dat zegt de website van de Chiro zelf.
De idee drong ook pas in de Kerk door in 1925, toen paus Pius XI...
**
*
...  het feest instelde met de encycliek Quas Primas.  In die jaren was het natuurlijk een heersende opvatting over heel de wereld.
Ook andere ideologieën meenden dat er een sterke, onfeilbare leider nodig was.  Sinds datzelfde jaar 1925 werd Italië geleid door een duce (Mussolini) en acht jaar later had Duitsland zijn führer (Hitler). In België noemde Léon Degrelle zijn autoritaire partij zelfs Rex, met verwijzing naar de pauselijke encycliek, en zijn streven naar een sterke leider werd rexisme genoemd.
Elders was het niet beter: ook in Rusland had 'vadertje' Stalin een éénpersoons heerschappij gevestigd.  En zelfs onze Leopold III zag die ideeën wel zitten.

Die tijden zijn voorbij en ze hoeven niet terug te komen. De katholieken komen er nu mee weg door Johannes 18:36 te citeren: ‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld’.  Daar kan ik mee leven.
Ik heb een grote verdraagzaamheid tegenover alle mogelijke ideologieën en religieuze denkschema's. Maar als één of ander denkschema nood heeft aan een 'Grote Baas' in deze wereld, dan moet ik er echt niet van weten.
Er zijn er tegenwoordig die schreeuwen 'onze Baas is de Grootste' (*). Hun Baas is ook snel op zijn tenen getrapt en erg wraakzuchtig. Die schreeuw en andere uitingen van onderworpenheid zijn dan ook bedoeld om de zogenaamde ongelovigen te intimideren.
En daarom zou ik willen terugschreeuwen. Ga weg!
Waren de jaren '30 en '40 niet erg genoeg?
*
tSCHELDT
Via internet en pdf: € 80
65+ en studenten: internet € 60
Fortisbank 001 3275577 60 * IBAN BE 73 0013 2755 7760
’t Scheldt, Fax- en E-post-krant
uitgegeven door de vzw ’t Scheldt,
Helenalei 53, 2018 Antwerpen.
Tel: 03 239 70 22 & 0486 05 45 10
E-post: redactie@tscheldt.com
Web: www.tscheldt.be
**
NADER BEKEKEN
**
*
Zeer, zeer leerzame lectuur. Omdat het een historisch overzicht biedt. Wat niet wil zeggen, dat wie ‘tSCHELDT leest, bij definitie dezelfde meningen deelt als  dot bescheiden blogje. En omgekeerd. We leven (tot nader order) in een vrij land. Waar de ware ‘verrijking’ zoals Karel Anthonissen die aanbiedt, niet genoeg kan aangeprezen worden.
Wat U in deze bijdrage opgediend kreeg, zal wel ergens in een klein hoekje van Uw onderbewustzijn blijven hangen.  

Allez, dat was toch de bedoeling.

Is dit De Waarheid, geheel de Waarheid en niets anders dan de Waarheid, dat moet U voor Uzelf uitmaken. Maar voor ondergetekende is het bijna de medische diagnose van de ziekte van onze tijd. Namelijk de neiging (nijging?), ja, bijna het Godsverlangen dat in iedere mens leeft, als naar een sterke vaderhand waariaan men zich, lijk in Gods handen, veilig voelt..
Tja. Misschien had ik het beter alleen bij dat Christelijk geïnspireerd ‘Godsverlangen’ gelaten, want dat is waarop onze Westerse Beschaving steunt.
**
*
Dat spreekt uit iedere torenspits in Vlaanderen, zowel van veldkapel, kerk of kathedraal. Waar kerktorens staan als spitse vingers die naar de Hemel wijzen, heerst een duurbevichten vrede in onze dagen.
Maar ik moet toegeven: ‘het ‘Rijk Gods’ is niet van deze wereld. Dat soort ‘Rijken’ doet mij denken aan Hitlers Dritte Reich, of erger nog: aan elke primitieve veroverings-imperialisme, waar en hoe ook ter wereld.
Van imperialisme, om het even of dat van boven of van beneden komt, weet Vlaanderen genoeg mee ts spreken. Spijtig dat het bij die ene keer is gebleven, dat wij ons verzet hebben zoaks op 11 Juli 1302.
Waarop wachten wij om dezelfde partuur nog ’n keer te herhalen? Kunnen we achteraf de Leeuw in ons wapenschuld van zwart, naar goud doen overschilderen…. Gewoon om aan te tonen dat die na 700 jaar eindelijk op eigen poten staat….
**
*
 (Digitalia)Geen opmerkingen: