zaterdag 8 juli 2017

4206


Zaaterdag 8 Juli 2017

4206 - HOERA DE TOEGEGEVEN JAARLIJKSE DIEFTE VAN VLAAMS KAPITAAL IS VERMINDERD
*
INHOUD: VLAANDEREN REBUILT: op basis van verkeerde cijfers wordt ons medegedeeld (in DS, waar anders) dat Vlaanderen per jaar  het vel slechts over één oor wordt gehaald door de Francofone bloedzuigers van beneden de Taal- en Armoegrens die er bovendien blijven aan houden om Meester te spelen in heel het land. De Schandaard maar ook de BRT doen er wild enthousiast over..

OP DE IJTKIJK
*
Vlaamse transfers bedragen 7 miljard euro
**
*
De transfers van Vlaanderen naar de andere gewesten vertonen een dalende lijn. In 2014 waren die nog goed voor in totaal 7,1 miljard euro, maar in 2020 zal dat afgenomen zijn tot 6,6 miljard euro.
**
*
Vlamingen zien jaarlijks zo'n 7 miljard euro van het belastingsgeld naar Franstalig België verdwijnen. Dat blijkt uit een transferstudie van de KU Leuven, besteld door Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Maar dat bedrag neemt af. Van 7,1 miljard euro in 2014 tot 6,6 miljard euro in 2020.

De geldstromen tussen de deelstaten en de federale regering lopen voornamelijk via belastingen (zo'n 5 miljard euro) en de sociale zekerheid (2 miljard euro). De dotatiefinanciering bedraagt 118 miljoen euro.

Omgerekend betekenen de transfers een kost van 2590 euro per gezin en per werkende Vlaming. Zonder de kosten van de vergrijzing in rekening te brengen zou dat bedrag zelfs oplopen tot 3000 euro, of 8 miljard in totaal. Ook Brussel draagt netto bij. Wallonië ontvangt zo 4820 euro per gezin.

Verschillende factoren

In die daling spelen verschillende factoren een rol. Zo is er de demografische evolutie. Vlaanderen vergrijst sneller dan Wallonië en Brussel, waardoor de pensioenkosten in Vlaanderen sneller stijgen en Vlaanderen netto-ontvanger wordt. Vooral in Brussel is er op dat vlak een omgekeerde beweging.

Ook de zesde staatshervorming heeft een impact, met name door de regionalisering van een kwart van de personenbelasting. Daardoor verdwijnt ongeveer 10 miljard euro uit de perimeter van de studie en verkleint het relatieve overgewicht van Vlaanderen in termen van inkomsten uit de personenbelasting. Op die manier is er dus ook een daling van de transfer.

'Verleiding is groot...'

De transferstudie is nog niet besproken binnen de Vlaamse regering. Vlaams minister-president Geert Bourgeois blijft ook voorzichtig met conclusies. Hij wijst er enkel op dat Vlaanderen 'niet aan de knoppen zit' maar dat de transfers best wel 'een thema kunnen zijn bij de volgende verkiezingen'.
**


'De verleiding is ook groot om te kijken wat we zouden kunnen doen met 6,5 miljard euro op het vlak van welzijn, mobiliteit, onderzoek en ontwikkeling,...', aldus Bourgeois.

Eigenlijk schommelen de bedragen tussen 2000 en 2020 telkens tussen 6,1 en 7,1 miljard euro. Dat blijkt uit de studie 'Interregionale financiële stromen in België: 2000-2020'. Over de omvang van de geldstromen tussen de gewesten in ons land zijn in het verleden al verschillende studies uitgevoerd. Volgens die eerdere studies stroomt er jaarlijks, afhankelijk van de gebruikte methode, 6 tot 8 miljard euro van Vlaanderen naar de andere regio's.
*
*
NADER BEKEKEN
**
Nog maar 13 jaar meer te gaan, en dan is het 200 jaar dat in dit apenland Coburgia, de hard werkende Vlaming tevergeefs de bodemloze m  nd, (eigenlijk een enorm groot vergiet: zie afbeelding hierboven), te vullen. Maar duivels zak geraakt nooit vol. Zweet, bloed en tranen, zelf standrechtelijke executies zoals bij de onzalige ‘reressie’ zijn er de beloning voor. Boven op vernedering na vernederingh na vernedering.
Minachting zoals bij de Brusselse Mangain, of de bij Paul Magnette, de Waalse Minister-President.
Het is nog maar de laatste decennia dat de bewuste Vlamingen daar aandacht aan besteedt. Wat bij dieze Elite van Tweede Keus nog niet zegt dat zij zelf ‘aan de knoppen willen zitten’. Neen, hoor,  want dat zou hun carrière veel te veel kunnen schaden. Het gros van de Vlaamse bevolking, de gewone man en vrouw in de straat, trekt ovr de discussie over die ‘transfers’ de schouders op. Omdat, zo zeggen ze, er toch niets aan te doen is.
Lamme Goedzakken immers kunnen net anders. En daarbij, zij vrezen uit ondervinding dat broodroof daarvan het gevolg zou zijn, zelfs al durven ze nog maar de populistische Vlaamse Leeuw uithangen op 11 Juli. Want daarvan worden er door de Staatsvuiligheid nog altijd lijsten bijgehouden. Waardoor die geen tijd en geen middelen meer genoeg hebben, om de echte vijand op te volgen.
Maar keren we terug naar onze schaapjes. Zonder muggenzifterij terzake, becijfert de Universiteit van Namur zelf, dus de Franstaligen zelf dat het bedrag schommelt rond de 9 miljard Euro per jaar. En nu komt het. Met hun deel van de interesten op de Coburger staatsschuld daarbij (waar zij toch de grootste aandeel in hebben) komt daar al gauw 8 miljard bij.
9 + 8 = 16
Komt daar nog bij het getal “x” voor de vele scheve schaatsen en verdoken faveurkes, de overbodige ‘staatsfuncties’ voor de vele vriendjes, de PS-schandalen die nu pas eindelijk aan het uitkomen zijn, en we zijn rap aan de 20 miljard.

Staatsjobkes? Wallonia telt hald zoveel inwoners als Vlaanderen, maar er zijn daar dubbel zoveel staatsambtenaren…..
Er zijn universitaire berekeningen aan Vlaamse zijde, dat elke Vlaams gezin in feite elk jaar een middengrote gezinswagen cadeau doet aan elk Waals gezin.
En dat blijft maar duren.
Zelfs nu, nu er eindelijk een zelfstandige Vlaamse ‘Regering’ bestaat. Want dat onderwerp zelfs nog maar ter sprake brengen zou het einde van het Land Coburgia betekenen.
Waarbij ondergetekende, samen met nog veel anderen, zich afvragen waarom dat dan niet gebeurt…
Brussel, dat eigenlijk de Vlaamse hoofdstad zou moetenzijn, is al lang verloren. Maar het blijft Vlaams grondgebied. Daarom schrijft Digitalia al jaren op deze blog, dat die paar honderd hectare per Amerikans Opbod moeten verkocht worden aan de meestbiedende Desnoods aan de Chinese maffia. Of aan de Poet, die er dan de door de Brusselaars zo innig verlangde diepzeehaven kan aanleggen. Waar zelfs nucleair bewapende atoom-onderzeeërs kunnen circuleren.
Het zou alleen maar een verhoogde  veiligheid van Vlaanderen meebrengen, die Russische paraplu. En dat EU-gedoe zou uitgemest zijn…..
Met in bijkomende orde, de mogelijkheid eindelijk werk te maken om onze achteruitgestelde iepzee havens grondig aan te  pakken. Zodat de mannen met baarden via de Oostzee opnieuw kunnen te kaperen varen. Tot Vladivostok toe.
*
Voor wie al enkele jaren deze blog leest, die zal zich herinneren, dat er ooit een integer geleerde bol uitgerekend heeft, dat Vlaanderen elk jaar maar liefst 4 van die atool-onderzeeërs zou kunnen in bedrijf nemen met het geld van de stopgezette transfers….
Hallo, The Donald, op zoek naar een kleine maar trouwe bondgenoot? Of gaan we liever te rade bij de Vlad?
Vlaanerens Oude Grootheid ligt voor het grijpen want in mindzr dan 10 jaar zouden wij de grootste maritieme wereldmacht aller tijden geworden zijn.

*
 (Digitalia)


Geen opmerkingen: