dinsdag 4 juli 2017

4195


Dinsdag 4 Juli 2017

4195 - SMOSSEN MET VLAAMS BELASTINGSGELD: HET ZIT DE WALEN IN HET BLOED
*
INHOUD: WALLINIË: als de La La Minette La La Minou van de Parti Scandale d’er uit vliegt, dan betaalt Vlaanderen de rekening. Zo werkt dat in Coburgia als bijna 200 jaar…

OP DE IJTKIJK
*
PS uit Franse gemeenschapsregering zetten kost 3,25 miljoen euro aan vertrekpremies
*
Het opdoeken van de vijf kabinetten van de PS-leden van de regering zadelt de Franse gemeenschap op met een financiële kater. De toekomstige coalitiewissel brengt een rekening van iets meer dan 3,25 miljoen euro aan vertrekvergoedingen voor de kabinetsmedewerkers met zich mee.
Dat antwoordde minister-president Rudi Demotte (PS) op een vraag van Caroline Persoons (DéFI). ‘Die kosten houden geen rekening met de installatiekosten voor de nieuwe kabinetten’, merkte Demotte op.
De vijf socialistische kabinetten (Rudy Demotte, Jean-Claude Marcourt, André Flahaut, Isabelle Simonis en Rachid Madrane) tellen vandaag een 200-tal medewerkers. Van hen zijn er 86 gedetacheerd van de administratie.
Indien de PS-cdH-meerderheid zou uiteenvallen en cdH nieuwe coalities zou vormen, zitten dus een kleine 120 PS-kabinetsleden zonder werk. Ze hebben recht op een forfaitaire vertrekvergoeding van vijf maanden salaris, plus premies. Het opdoeken van de PS-kabinetten heeft zo een prijskaartje van 3,25 miljoen euro die ten laste valt van de Franse gemeenschap,
Indien het cdH de regering van de Franse gemeenschap zou verlaten, blijven de vertrekvergoedingen beperkt tot 1,67 miljoen. De partij heeft immers maar twee kabinetten, van Marie-Martine Schyns en Alda Greoli. Die tellen slechts 108 medewerkers, onder hen 61 gedetacheerden.

Bij het cdH werd er maandag op gewezen dat de bedragen van minister-president Demotte maximumbedragen zijn, waarbij alle medewerkers op korte termijn geen nieuwe baan vinden.
Begrotingsminister André Flahaut (PS) verduidelijkte even later op een vraag van Philippe Knaepen (MR) dat er in de begrotingsaanpassing 2017 geen rekening gehouden is met eventuele vertrekvergoedingen. ‘De regels willen dat deze uitgaven door de nieuwe kabinetten gedragen worden. Het zou dus goedkoper zijn dat het cdH de regering verlaat’, klonk het nog droogjes.
*
NADER BEKEKEN
**
Dit artikel stamt uit GvA, maar staat ongeveer op hetzelfde tijdstip van de dag met dezelfde worden in de overige pulpbladen. Overal dus met de dezelfde lichte ondertoon van luimigheid, dat het goedkoper is de PS niet uit de Waalse Regering te zetten Want die zitten zo te zien werkelijk in de kaas gebeiteld…. Ze stelen als de raven, maar ze weten dit ongestraft te kunne  doen. Integendeel: ze worden er nog voor betaald ook. En het verschaft werk op het  kabinet.
In Vlaanderen is het niet veel beter, maar daar wordt de rekening niet door anderen betaald maar door Honoré Gepluimd. Tel samen, en met de Brusselse ‘deelregeging daarbij komen we nog maar aan drie Maar Coburgia telt   ZES deel-regeringen. Remember?
Waarin een klein land groot kan zijn….Nu begrijp ik zelf waarom Olio di Poeppo  ervan overtuigd is dat het Socialisme nooit zal sterven. Ne mourura jamais, zei die. Toch niet zolang dit Coburgia bestaat….
Zou die kwast zich realiseren, dat hij hiermee de Vlamingen de oplossing voor al hun leed ter hand heeft gedaan? Roep de Vlaamse Onafhankelijkheid uit, en we zijn van die twee hellezaken in één klap verlost. Wat meer i, het bespaart ons iedere dag fortuinen! Gedaan met de ‘transfers’ en met de vele honderden verdoken faveurkens.
Zo komt trouwens de voorspelling uit van lang geleden, die stelde dat den Belziek Franstalig zou blijven, of verdwijnen.
Mieux vaut tard que jamais… Of hoorde niet goe ?
*
 (Digitalia)


Geen opmerkingen: