zaterdag 29 juli 2017

4233


Zaterdag 29  Juli 2017

4233- IN HET KOMENDE  NAJAAR KOMEN DE KLEINE GANGSTERS  OP STRAAT, MAAR ZE ZULLEN NIET ALLEEN ZJN
*
INHOUD: COBURGIA EXPLODEERT / VAKBONDEN / ISLAM INVASIE: het wordt een hete herfst want vakbonden en islam-koppensnellers zullen elkaar voor de voeten lopen…
Misschien wel dat Xander daarbij een heel kjlein beetje overdrijft, maar De Werkers van het Elfde Uur in ieder geval niet. Maar eerst nemen die nog hun Betaald Verlof op.

OP DE IJTKIJK
*
Aan de donkere hemel  staan duizenden sterren te twitteren en verbergen op die manier de vale halve maansikkels van de wapperende zwart-rode vlaggen. Bij nader toezien blijkt al dat gefonkel afkomstig te zijn van de vele blinkende maar vooral messcherpe sabels…
**
*
Als er al ’n lichtpuntje daartussen zit die ons gunstig gestemd zou zijn, is dat de wetenschap dat de oorzaak van al die ellende gekend is. Die oorzaak heeft zelfs twee namen die niet genoeg kunnen beklemtoond worden.
Waarschijnlijk ook ’n beetje een verre nasleep van de Obama kèr, bestemd voor de oren van de ‘Vrijgestelden’ der Coburger vakbonden. Straks nemen die in ons land het voortouw, en in hun voetsporen volgt dan de échte dreiging.
**
*
Met Kerstmis staan de Verenigde Moslim-broeders in Rome, is Paus Franciscus met dank voor de bewezen diensten over de kling gehaald en zijn alle kruisen van de daken als bij toverslag verdwenen. Met de groeten van de naamloze olie-sjeiks uit 1973, vervangen door al die halve manen die ineens zo maar uit de lucht zijn gevallen.
Ach, denk ik dan, waarom was de Vlad toen nog niet de Baas in het Kremlin, dan hadden we nu Russische olie en gas, en hadden de Arabieren hun stinkende brol mogen houden.. Waardoor die wereldwijd heel wat minder noten op hun zang hadden gehad!
Maar nu schrijven we 2017 en wirdt ons de rekening gepresenteerd. In Coburgia zullen zij die na de komende herfst gespaard gebleven zijn, rustig verder kunnen staken. Desnoods tot op het scherp van de snede…. Tot ze het hoofd in de schoot kunnen leggen.
**
*
Xander spreekt de dreiging rechtuit: er is amper alleen nog de maand Augustus te gaan. Niet eens de mogelijkheid om te hamsteren. Trouwens: al het geld is op ofwel grotendeels waardeloos. Dan is iedereen terug uit verlof, zodat we in onze massa-graven volop van het najaarszonnetje kunnen genieten.
**
Ave Caesar, morituri te salutant
*
Islamitische terreuroorlog tegen Europese bevolking barst in september los`
*
‘Diefstal van grote aantallen wapens en explosieven door migranten geheim gehouden’ - Geruchten over witte vrachtwagens met militairen, en bevrijding door de Russen
(Vanwege de onrustbarende inhoud van dit artikel stellen wij met nadruk dat het hier om vooralsnog onbevestigde berichten van Duitse en Oostenrijkse alternatieve nieuwssites en – bronnen gaat.) Een hooggeplaatste Duitse officier van Justitie zou zich na het genot van enkele glazen alcohol hebben laten ontvallen dat de overheid erop rekent dat in september een islamitische opstand/terreuroorlog tegen de autochtone bevolking uitbreekt, en dat de complete samenleving hierdoor zal instorten. Berlijn zou er bewust voor gekozen hebben om hier niets tegen te ondernemen. Andere bronnen, die dit scenario al jaren voorspellen, zeggen echter dat de bevolking, politie en het leger als reactie op de bloedige terreuroorlog massaal in opstand zullen komen, en behalve de moslims ook de huidige elite in politiek, justitie en media definitief ‘verwijderd’ zullen worden.

Walter Eichelburg, beheerder van Hartgeld –dat inmiddels op 400 miljoen hits per jaar zit- voorspelt sinds 2015 een ‘systeemwisseling’ die begint met een terreuroorlog door minimaal tienduizenden, zowel licht als zwaar bewapende moslimstrijders. Vijf dagen geleden schreef hij dat die systeemwisseling een aantal keer is uitgesteld, maar nu toch echt heel erg dichtbij is gekomen.
Officier van Justitie: ‘In september barst het los’
Aanleiding waren onder meer de onthullingen van de officier van Justitie, die tijdens een typisch Duits volksfeest de nodige glazen alcohol achterover had geslagen, en zich had laten ontvallen dat hem tijdens een bijeenkomst op het ministerie van Binnenlandse Zaken te horen had gekregen dat de regering verwacht dat de openbare orde in september volledig instort, omdat enorme aantallen moslimterroristen, die als ‘vluchtelingen’ het land werden binnengelaten, dan hun terreuroorlog tegen de nietsvermoedende bevolking beginnen.
De officier had het advies gekregen om zijn kinderen nu al weg te houden bij publieke manifestaties zoals feesten en concerten, mede omdat er de afgelopen tijd talrijke inbraken zijn geweest, waarbij grote hoeveelheden wapens en materialen zoals meststoffen werden gestolen, die met elkaar vermengd als krachtige explosieven worden gebruikt. Hij gaf zijn toehoorders de tip om in de eigen buurt of wijk een burgerwacht op te zetten, omdat de Overheid het zeker de eerste dagen van de terreuroorlog volledig zal laten afweten.
Radicale moslims willen onze landen wegvagen en vervangen door Kalifaat

‘Of dit klopt weet ik niet, maar het klinkt plausibel,’ was het commentaar van Eichelburg. ‘Het werd weliswaar niet direct uitgesproken, maar het is de islam die ons in september 2017 zal aanvallen, en die de Duitse staat wil wegvagen. Dat de moslims geheime wapen- en explosieven depots inrichten, is ook geen geheim. Soms wordt zo’n depot opgerold, waar in de massamedia niets over wordt bericht.’
‘Dat de radicale moslims de huidige staten van Europa willen wegvagen en in plaats daarvan een Islamitisch Kalifaat willen oprichten, is eveneens geen geheim. Ze bazuinen dat overal rond.’
De regering Merkel zou niet alleen juist voor dit doel inmiddels zo’n 2 miljoen moslimmigranten tot het land hebben toegelaten, maar hen tevens door extreem kromme rechtspraak –zoals het niet of nauwelijks bestraffen van de honderdduizenden misdaden die de migranten in korte tijd al hebben begaan, maar het juist heel streng bestraffen van iedere autochtone Duitser die zelfs maar kritiek op dit beleid heeft- het idee willen geven dat ze onaantastbaar en onoverwinnelijk zijn, en dat het op de knieën dwingen van de bevolking straks een koud kunstje is.

‘Laat vrouwen en kinderen nu al niet meer alleen over straat gaan’
Voordat de grote opstand –vermoedelijk in september- begint, zullen er nog veel kleinere aanvallen en aanslagen worden gepleegd, die de nodige burgerslachtoffers zullen eisen. Die zijn er nu al, maar worden - net als hoogstwaarschijnlijk ook in Nederland - zoveel mogelijk weggemoffeld als ‘incidenten’ zoals bijvoorbeeld een dodelijke steekpartij op een station of ergens op straat, waarbij het vermelden van de kenmerken van de dader(s) altijd wordt weggelaten indien migranten uit Afrika of het Midden Oosten de daders zijn.

Sommige wakker geworden Duitsers hebben reeds besloten om hun vrouwen en kinderen niet meer alleen over straat te laten gaan, en adviseren alle Europeanen om vergelijkbare voorzorgsmaatregelene en voorbereidingen te treffen, ‘wat jullie tieners en vrouwen zullen de massaverkrachtingen niet overleven,’ aldus een van de commentaren bij Eichelburgs artikel. ‘Nog maar een paar dagen of weken tot de finale, maar het zal overal al zo onveilig zijn, dat alles wat je in Merkeleuropa buiten de deur doet levensgevaarlijk kan zijn.’
Geruchten over witte vrachtwagens en bevrijding door de Russen

Veel lezers uit Duitsland en Oostenrijk zeggen op de autobahnen bij elkaar opgeteld vele honderden, meest witte, door militairen bestuurde vrachtwagens te hebben gezien, die veelal met Poolse of andere Oost Europese kentekens op weg zijn naar locaties in Duitsland. Op iedere locatie worden enkele tientallen vrachtwagens geparkeerd en bewaakt. 

Deze militairen – volgens sommigen afkomstig uit Rusland - zouden zich gereed maken voor de grote systeemwisseling, want nadat men de terreuroorlog enkele dagen zonder ingrijpen zal hebben laten voortduren –met een maximaal aantal burgerslachtoffers-, zal het leger –al dan niet met hulp van de Russen- alsnog ingrijpen, en niet alleen de moslims, maar ook de huidige elite en politiek en media arresteren en hardhandig verwijderen.

Op het moment dat Centraal Europa volledig is ingestort, zouden de Russen binnenmarcheren en ons bevrijden van zowel de moslimterroristen als de huidige ‘hoogverraders in de politiek, media, justitie en ander autoriteiten’. Voordat het zover is zal er echter ‘heel veel bloed vergoten worden’.

Waarschuwing

Opnieuw waarschuwen wij u dat het hier vooralsnog om louter onbevestigde berichten en geruchten gaat, complottheorieën zo u wilt, die als zodanig dienen te worden gelezen. Dat de islam en het binnenlaten van miljoenen moslims de maatschappij in veel Europese landen aan het ontwrichten is, behoeft echter geen uitleg, omdat dit voor vrijwel iedereen zichtbaar en voelbaar is. Het is dus zeker niet uitgesloten dat Eichelburg deze keer gelijk krijgt, en er inderdaad een islamitische terreuroorlog tegen ons zal losbarsten, of dat nu al in september gebeurt, of pas een paar jaar later.
ander
(1) Hartgeld via Michael Mannheimer
(2) Afbeelding: Deels zelf samengesteld / gemodificeerd, mede gebaseerd op: Oren neu dag+ / WikiMedia Commons vrije licentie / achtergrondafbeelding deels afkomstig uit 2004, auteur onbekend, gebaseerd op: Bat Ye’or, “How Europe Became Eurabia,” FrontPageMagazine.com, July 27, 200

*
NADER BEKEKEN
**
Oc, onze niet eens verkozen Verlichte Grote Verstanden, de Federale Sjarel op kop,  zijn content van hun werk.  Ze zijn vooral content over zichzelf.  Daarom blinken ze zo in hun vet. Zij hebben de grote lijnen getrokken en de rest is bijzaak. Hun achteruitkijk-spiegels zijn bijgesteld en focussen op wat ze eerst toch wel niet gezien hadden zeker. Als beloning mogen die als kleine kinders nu eerst naar de kermis gaan op De Schotte. Daarna gaan die in ‘reces’ om zalig uit te blazen van al dat goede leven.

En de boer, hij ploegde voort….
*
(Digitalia)


Geen opmerkingen: