zondag 23 juli 2017

4224


Zondag 23  Juli 2017

4224 - BOEKVERBRANDING IS EEN TEKEN DES TIJDS. HET BEGON AL BIJ HET CONCILIE VAN NICEA (325), NU IZNIK IN TURKIJE   
*
INHOUD: ZWEDEN/EUROPA VERGAAT: net als in 325 als de toenmalige ‘ketters’ van Arianus  stelden dat Jezus Christus niet de Mensenzoon was, in deze digitale tijden nu  opnieuw boekverbrandingen als signaal naar de samenleving van onveiligheid. En van gecompliceerde tijden. Boekverbranding is van alle tijden en is altijd de voorbode van veel (tijdelijk) onheil.

OP DE IJTKIJK
*
Boekverbranding in Zweden: Astrid Lindgren´s “Pippi Langkous” is racistisch
*
Enkele jaren geleden waren in Duitsland het negertje en de Turk in Otfried Preußler´s “De kleine heks” de klos. Zij werden resoluut door politiek-correcte messenwerpers en cowboys vervangen (lees hier). Nu heeft de gemeente Botkyrka in de Zweedse provincie Stockholm besloten eveneens op te ruimen, maar nu goed. Bibliotheken dienen van verouderde en stukgelezen boeken bevrijd te worden en en boeken met racistische inhoud moeten verwijderd worden. In de laatste categorie behoren ook oude, nog niet gecensureerde oplagen van Astrid Lindgren´s “Pippi in Taka-Tukaland”.
**
*
“Uitdunning” om ideologische redenen
Het onderwerp kreeg de aandacht door de Zweedse onderzoeksjournalist Janne Josefsson in een radio-uitzending, waarin hij erop wees dat desbetreffende exemplaren niet alleen verwijderd, maar ook verbrand zouden worden. Het zou gaan om een uitdunning uit ideologische redenen en dat zou voor hem aanleiding zijn om te zeggen “Stop”. Men zou meer dan één keer moeten aarzelen voordat men boeken verbrandt, die wellicht niet meer overeenkomen met de tijdgeest.

Concreet gaat het om de naam van Pippi´s vader, “negerkoning” en “koning van de negers”, uitdrukkingen die in de ogen van de censuurafdeling van het gemeentebestuur politiek incorrect en racistisch zijn.
In een persverklaring probeert de gemeente de zaak te sussen:
De bibliotheken in de gemeente Botkyrka hebben edities van Astrid Lindgren´s “Pippi in Taka-Tukaland” op grond van verouderde uitdrukkingen, die als racistisch waargenomen zouden kunnen worden, uitgesorteerd. De bibliotheken kochten echter ook de nieuwe oplage van het boek uit 2015, waarin de obsolete uitdrukkingen door modernere werden vervangen.
Het uitroeien van een cultuur
De bedrijfsleidster en belangrijkste verantwoordelijke voor de bibliotheken Botkyrka, Anja Dahlstedt, wil niet verder ingaan op de beschuldigingen van Josefsson. Alle obsolete boeken zouden op dezelfde manier behandeld worden, dus of verkocht of weggegooid. Hoe de boeken precies gerecycled zouden worden, zou ze zogenaamd niet weten. Op de privé Facebook-pagina van Dahlstedt zegt een boze Zweedse hoe ze er over denkt:
“U hebt dringend bijles in cultuur nodig, Zweedse cultuur. Ik moest zojuist lezen dat u het meest Zweedse dat onze cultuur te bieden heeft, vernietigt en uitroeit: Pippi-boeken. Astrid Lindgren – ze moet zich in haar graf omdraaien. Zweden´s bekendste kinderboek wordt in naam van de political correctness vernietigd. Geen Zweden zonder Pippi! Dat is racisme tegen Pippi!”
In de nieuwe oplagen werd van de negerkoning immers al Zuidzeekoning gemaakt om het politiek correcte gemoed van linkse elites niet op te stoken en om te voldoen aan de actuele tijdgeest. Een tijdgeest, die door alle goede geesten verlaten lijkt te zijn, boeken en nieuwste geschiedenis in vlammen doet opgaan en als rechtvaardiging met de racismeknuppel zwaait.
Ook in Duitsland werd al jaren geleden tot dit debat aangezet door de toenmalige minister van Familie, Kristina Schröder (CDU), en werd de desbetreffende politiek correcte censuur in de nieuwe oplagen van Pippi-boeken in de Duitse taal na een lange worsteling met de erfgenamen van Lindgren´s doorgedrukt. Er is evenwel niet van bekend of de oude edities in Duitsland ook verbrand werden. Vermoedelijk echter alleen maar, omdat boekverbrandingen in Duitsland nog slechter overkomen dan in Zweden.

“Mijn kinderjaren maakte ik mee in een land dat niet meer bestaat.” (Astrid Lindgren)

Bron:
www.pi-news.net
Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)
*
NADER BEKEKEN
**
*
Toch curieus dat aan de macht gekomen ‘Nieuwe Meesters’ nooit proberen om de wereld uit te leggen wat vroeger verkeerd was, maar van de eerste keer tabula rasa maken van wat hen niet bevalt. Het mag dus net verwonderen, dat de Islam daarin de hoofddrol bekleedt en daarbij zelfs de fundamenten van de stenen uit de grond haalt. Zie Palmyra. Een lot dat binnenkort ook onze Gotische kathedralen, ja, zelfs onze veldk      pelletjes te wachten staat. Waar men dan sql gaan langs Vlaamse wegen, zal men dan minaretjes of piramiden tegen komen.
Na boekverbranding volgt maar al te dikwijls ook lijken-verbrading. Al-dan-niet na vergassing. Dat is nu eenmaal de prijs van de Vooruitgang. Opstoken is zelfs veel hygiënischer – als men daarbij niet alleen de roet-uitstoot maar ook de kostprijs overslaat - dan in de grond stoppen. Wat trouwens zeer slecht is voor het grondwater.
Vroeger was het alleen onze ‘ziel’ die ten hemel vloog bij ons afserven, nu moet, dank zij de vooruitgang, het lichaam, onder de vorm van stof en as, ook de lucht in. Heefr daar wel oout iemand aan gedacht?! Vroeger kon men na vele jaren, nog het DNA van iemand achterhalen om het vaderschap te bewijzen, maar dat mag men nu wel vergeten. Goed om weten voor ibs Koningshuis dat zodoende de vette erfenissen niet langer zal moeten delen met zusjes die geboren zijn uit pure liefde…
Komt daarbij dat ‘aan de aarde toevertrouwen’ een voorrecht zal uitmaken voor de Nieuwe Mohammed Meesters. Waarbij dan soms tot 3 meter diep over a        lle percelen, de aarde moet afgegraven worden en vernieuwd, omdat daar al eeuwen onreine ‘ongelovigen’ als schurftige honden werden in gestopt. Meestal met een hardstenen kruis geplant op hunnen buik, dat de eeuwen overleeft.
Laten wij er ons dus mentaal op voorbereiden, dat alle begraafplaatsen inclusief zelfs de nederigste kruisjes, moeten verdwijnen. “Uitgedund’ zoals ongewenste boeken. ‘Vader, Moeder zult gij eren’ zelfs als doden, moet vergeten wordenwijnen, dan de boeken, of omgekeerd al naar gelang de wensen van de Nieuwe Meesters. Om huierna de zuivering aan te vatten van de levenden. Desnoods, in extremis en uit puur lijfsbehoud, met het ‘Allah U Akbar’ op de lippen.
Men wweet immers altijd wanneer en hoe een ongeluk zch presenteert, maar nooit hoe het eindigt. Want dan gaat er zand over. Woestijnzand.
*
(Digitalia)


Geen opmerkingen: