maandag 24 juli 2017

4225


Maandag 24  Juli 2017

4225 - WAAROM BLIJFT WERELDOORLOG 3 ALTIJD VOORT DE NAAM KRIJGEN VAN ORDNAIRE ‘TERREUR’?
*
INHOUD: EUROPA REBUILT / ISLAM TERREUR: curiaus toch hoe slachtoffers vaqn de islam oorlog ‘oorlogsslachtoffers’ worden genoemd, terwijl wij toch niet in oorlog zijn  met de isl    m?! Aleen zij een heel klein, kleiner, kleinst beetje met ons. De meote niet waard om daarover te spreken.
In de jaren ‘39-’40, de tijd van de ‘Gewapende Vrede’ met Duitsland, had de volksmond daarvoor de termen ‘funy war’ – ‘Sitzkrieg’ en ‘drôle de guerre’: iedereen was overtuigd, hoopte vurig dus, dat Herr Hitler alleen maar Sitzkrieg op het oog had, en geen Blitzkrieg.
Maar net als nu, heeft Pietje-de-Dood altijd het laatste woord.

OP DE IJTKIJK
*
"IS stuurt meer dan 170 opgeleide terroristen naar Europa"
**
Terreurdaden of oorlogsmisdaden?
*
Interpol heeft een lijst van 173 IS-strijders verdeeld die opgeleid zijn om in Europa zelfmoordaanslagen te plegen als vergelding voor de militaire nederlagen die IS lijdt in het Midden-Oosten. Dat schrijft de Britse krant The Guardian.
**
Islam-vredesduif
*
Het misdaadbestrijdingsorganisme stelde de lijst op op basis van inlichtingen van de VS die werden verkregen tijdens de aanvallen op IS-gebied in Syrië en Irak. Volgens de inlichtingen- en antiterreurdiensten in Europa bestaat het risico dat zelfmoordterroristen zullen toeslaan in Europa, wanneer het kalifaat van IS in mekaar stuikt.
Er is nog geen bewijs dat de personen die op de lijst staan al in Europa zijn aangekomen, maar het feit dat Interpol de lijst verspreidt, betekent volgens The Guardian dat men informatie aan het vergaren is over de personen op de lijst en dat men terreuractiviteiten op een vrij grote schaal verwacht.
*
Opgeleid om met explosieven om te gaan
De lijst werd op 27 mei verspreid door het secretariaat-generaal van Interpol. Interpol wees er toen in een begeleidend schrijven op dat het gaat om "IS-strijders die werden opgeleid om met explosieven om te gaan zodat ze zoveel mogelijk slachtoffers kunnen maken. Ze verplaatsen zich ook via diverse landen om deel te nemen aan terreuractiviteiten."
Volgens de begleidende nota werden de verdachte IS-terroristen geïdentificeerd op basis van materiaal dat in schuilplaatsen van IS werd verzameld. Het zou gaan om personen die te kennen hebben gegeven dat ze willen deelnemen aan zelfmoordaanslagen en dat ze "martelaar voor de islam" willen worden. Naast de familienaam, de naam van hun moeder en een foto, bevat de lijst ook de namen waaronder ze bij IS werden ingelijfd, van hun laatste verblijfplaats en van de moskeeën ‘Gebedshuizen” die ze bezochten.
**
*
Informatie
Interpol vraagt de lidstaten of ze informatie kunnen geven over de personen op de lijst en of ze willen nagaan of deze personen via hun grenzen zijn gepasseerd. Interpol wil ook alles weten over hun mogelijke gerechtelijke antecendenten, biometrische gegevens, paspoortnummers, activiteiten op sociale media of een overzicht van de reizen die ze recentelijk hebben gemaakt.
*
NADER BEKEKEN
**
*
Over Interpol geen kwaad woord voor zover niet geïnfiltreerd door hun 5de Colinne. Maar is die plotse Internationale samenwerking niet een heel klein beetje ‘too little and too late’? Waarom moest Trump eerst aan de macht zijn in Amerika voor dat de Moslimbroederschap op de korrel werd genomen? Zouden de Amerikaanse ‘Democraten’ daar misschien toch voor iets kunnen tussen zitten? 

Het juiste antwoord – als dat ooit komt - op die vraag zou wel eens Houssein Barack Obama (en meteen al zijn aanhangers in Europa)  in de problemen kunnen brengen. Obama, de 1ste  Zwarte President, zou dan wel eens ook de 1ste President van Amerika       kunnen zijn die valt onder de kogels van een meer dan verdiend doodvonnis.
Nogal wat anders dan een ‘Afgezette’ President, zoals die ‘Domocraen’ wel  zouden willen doen met Trump …
Maar om in de juiste Amerikaanse stijl te blijven, zou de elektrische stoel voor het publiek heel wat meer voldoening geven.

**
*
en van de moskeeën ‘Gebedshuizen” die ze bezochten.
*
Het blijft door al onze Verlichte Grote Verstanden in de geesten gehamerd, dat islam-moordenaars ‘gelovigen’ zouden zijn, die we liefdevol moeten blijven benaderen. Niettegenstaande die ‘zondigen’ door alleen uit overdreven dienstijver zich hebben ‘misdragen’.
Dat wordt ons zo voorgekauwd, omdat van oudsher in de Westerse cultuur een ‘gelovige’ automatisch vereenzelvigd wordt met een brave, eerder naïeve ziel die kaarsjes brandt uit verlangen naar de Hemel. Kaarsvlammetjes  of vuurwerk door explosieven: is daar een verschil tussen?
Zo verdraait men in het Westen moedwillig zelfs de eigen woorden van Sultan Erdogan, die Islamtische tempels terecht omschrijft als ‘kazernes’, om er ‘Gebedshuizen’ van te maken. Gebedshuizen met de gekruiste blanke sabel als symbool….
**
*
Dat men overal in Europa de ‘Gelovigen’ in het Turks Marokkaans of om het even welke vreemde taal ophitst om tot op de letter de Koran, (die in feite de handleiding is om  zich overal op te dringen) te volgen, moger we niet weten. Als er daar ooit ‘gebeden’ wordt, is dat om onze ondergang zo vlug mogelijk te mogen beleven.
Maar neen, neen, men staat ons naar het leven, maar het woord ‘oorlog’ mag  niet gebruiokt worden0 Want ‘oorlog’ betekent verweer en verzet. En tegen de Islm verzet men zich niet of men bekoopt het met de dood. Tegenover de Islam past alleen ‘onderwerping’. En dat is waarheen onze Verlichte Grote Verstanden ons willen naattoe leiden.
In de hoop hun vette postjes te kunnen blijven behouden….
Samengevat: de Islam is al vele jaren in oorlog tegen ons, maar we doen alsof we dat niet weten. Er wordt niet (gemobiliseerd(, want er is niet eens meer ’n Leger die naam waardig. Niemand wordt ‘onder de wapens geroepen’ zoals in ’39-’40, want dat zou wel eens kwalijk kunnen genomen worden door de pietrol-pompers in Saoudi Arabia en bij hun Amerikaanse vriendjes en willen die geen zaken meer doen met onze Bazen…
*
(Digitalia)

Geen opmerkingen: