zaterdag 4 augustus 2018

5074

5074 – 2de SAMEN ge PERS te SAMENVAATING NIEUWS UT HET APENLAND
*
Geens: ‘Meer contact tussen parket en DVZ wenselijk’
3 Dagen geleden, 31/7 om 18:23 Bron: BELGA
*
Telkens iemand zonder verblijfsvergunning uit voorlopige hechtenis wordt vrijgelaten, zouden het parket en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) contact moeten hebben. Dat vindt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Geens betreurt ook dat er de voorbije dagen ‘bepaalde uitlatingen’ werden gemaakt naar aanleiding van een geval ‘waar het gezond verstand tot meer nuance en reserve aanleiding had kunnen geven’.
ACW-Advocaat & einde carrière Minister van Jusr-is-Just gebombardeerd. Daarenboven universeel patenthouder als uitvinder van het warm water.
*
Minister Geens reageert op het nieuws dat DVZ opnieuw op het punt staat om een Albanees het land uit te zetten die op borgtocht is vrijgelaten (DS 31 juli). De man werd opgepakt op verdenking van drugsfeiten, maar hij werd op borg vrijgelaten. Prompt gaf DVZ hem een bevel om het grondgebied te verlaten. Amper twee weken eerder was bekendgeraakt dat de Albanese crimineel Safet Rustemi vorig jaar het land was uitgezet, hoewel hij nog voor een rechter moest verschijnen.

Na het losbarsten van de zaak-Rustemi hadden justitie en DVZ op 24 juli al een eerste vergadering om de violen te stemmen en tot een betere samenwerking te komen om dit soort situaties aan te pakken. Geens wil alvast dat ‘duidelijkere richtlijnen de relatie tussen het parket en DVZ na de vrijstelling zouden beheersen’. ‘Een wederzijdse contactname in elk geval waarin een persoon zonder verblijfstitel wordt vrijgesteld’ lijkt de minister van Justitie ‘wenselijk’.
Geen gevaar voor de openbare veiligheid
Geens wijst er voorts op dat de vrijlating van voorlopige hechtenis betekent dat de betrokkene geen gevaar vormt voor de openbare veiligheid. Wordt als voorwaarde een borgsom opgelegd, dan betekent dit dat de rechter wenst dat hij of zij zich ter beschikking houdt van het gerecht, vervolgt de minister. Geens herhaalt daarbij dat DVZ de voorwaarden van de vrijstelling kent, met inbegrip van het feit dat een borgsom werd betaald.

Dat mensen zonder verblijfstitel op borg worden vrijgelaten uit de gevangenis, is volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) mede het gevolg van capaciteitsproblemen bij de gevangenissen. ‘Daarom worden heel veel mensen voorwaardelijk vrijgelaten, ook mensen waarbij je bedenkingen kunt hebben dat ze worden vrijgelaten. Dat zijn vaak illegalen, mensen zonder wettelijke verblijfplaats’, zei Francken dinsdagochtend. ‘Hoe ga je die terugvinden? Als ik dan de mogelijkheid heb, dan zet ik ze uit. Illegalen horen hier niet thuis, criminele illegalen al helemaal niet.’
**
REDACTIONELE REACTIE
Vooral te onthouden dat op alle CVP-Hoofdzetels men ten zeerste bezorgd is om onze veiligheid.
Luister dus naar hun woorden maar verwacht vooral geen daden.
*

Kan de luchtvaart nog groeien?
*http://www.standaard.be/cnt/dmf20180731_03641690
**
TWEEDE REDACTIONALE REACTIE
 Nog méér uitbreiding van de luchtvaart???!!!! Jawel hoor!!! Zoveel als nodig om het luchtruim helemaal te verpesten. Volgens mij mag dat. Maar alleen uitbreiding in de hoogte. Daar is plaats genoeg. Niet in de breedte, op de begane grond.
*
Het was gisteren de drukste dag in de geschiedenis van de luchthaven van Zaventem. belga
Kan de luchtvaart nog groeien?
Terwijl het verzet tegen luchthavens en vliegverkeer toeneemt, blijven de Europese luchthavens uitpakken met recordcijfers. Waar ligt de grens? ‘Economisch kan het luchtverkeer nog groeien, maar dan halen we nooit de klimaatdoelstellingen van Parijs.’
***
Tot daar dat gratis artikel in De Schandaard. Wilt m méér van dat moois genieten? Dan is het eerst passeren langs de kassa. Is dat ook niet het principe van de achter glasramen aangeboden ‘Vrije Liefdes’ handel?
Asjemenou!
Akkoord, een gazet is geen liefdadigheids-onderneming. Maar moest het aanbod ten minste de moeite waard zijn, de lezers zouden er op afkomen als vliegen op een klontje suker. Hierbij denk ik aan de kruisletters AVV*VVK van weleer. Ja Ja, waar is der Oud’ren fierheid nu gevaren!!!!!
Verder geen commentaar. Tenzij dat vliegers niet zoals auto’’s en vrachtwagens, onderweg niet in de file kunnen staan. En zo komt het, dat we nu daar schoon staan ‘me ons meulekens’: het land vol beton voor snelwegen voor stilstaand snelverkeer….
Hoe was dat weer? De problemen aanpakken als die er zijn?!!!!
*
Steden krijgen gekleurde werkloosheid
niet ingedamd
Vandaag 1/8 om 06:30 door Simon Andries
*
*
Het vat kan maar geven wat het inhoudt. Laten we dus zoeken naar zij die verantwoordelijk zijn voor dat probleem. Ik noem geen namen. Gewoon compassie hebben met zij die aan het verzuipen zijn op zee, os één ding Met daarbij de bedenking dat die, opgestookt, voor hun eigen situatie de schuld dragen Maar opgepast, het is lijk zoeken naar ne mens met ‘n stallantaarn, in klaarlichten dag…. Deed men ook al bij De Oude Grieken! Op Google zoeken naar Diogenes, hij die woonde n een oud plat liggend e wijnvat ….,
*
Gent en Antwerpen werken al nauw samen met de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB om meer opleidingen en taal-coaching aan te bieden
*
Ook al daalt de werkloosheid, het aandeel werkzoekenden met een migratieachtergrond blijft stijgen in de steden en de Vlaamse Rand.
Twee op de drie Antwerpse ‘werkzoekenden ‘ hebben een migratieachtergrond, blijkt uit een recente update van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2018 van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur. Ten opzichte van de vorige monitor in 2016 is dat aandeel gestegen, ook al daalde de werkloosheid in het algemeen.

Antwerpen staat daarbij niet alleen. Ook in andere steden als Mechelen en Gent nam het aandeel toe. Net als in een hele reeks gemeenten in de rand rond Brussel, waaronder Vilvoorde.

Die hoge percentages vallen deels te verklaren door de veel grotere aanwezigheid van mensen met een migratieachtergrond in die steden en gemeenten. Maar dan nog is er sprake van een oververtegenwoordiging in de statistieken, en het gaat nog altijd de verkeerde richting uit.
Vingerknip
Het grootste probleem in Antwerpen is en blijft het opleidingsniveau. Bijna 70 procent van de laagopgeleide werklozen is van buitenlandse herkomst. Ook Gent kampt met dat probleem (61,8 procent).
Beide steden werken al nauw samen met de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB om meer opleidingen en taalcoaching aan te bieden, ‘maar je kunt niet zomaar iemand met een vingerknip een hogere opleidingsgraad geven’, zegt de Gentse schepen van Werk Rudy Coddens (SP.A).

Hetzelfde verhaal in Antwerpen, waar ze zelfs met arbeidscompetentiebegeleiders (ACB’ers) de straat op trekken om jongeren van voornamelijk allochtone origine, die van de VDAB-radar verdwenen zijn, toch nog naar werk te begeleiden.

‘Ook onze opleidingstrajecten via dienstenchequebedrijven zijn, voornamelijk bij vrouwen, succesvol’, zegt Antwerps schepen Marc Van Peel (CD&V). ‘Toch kun je niet zeggen dat het probleem de oplossing nadert, ook al ontplooien we talloze en heel laagdrempelige initiatieven.’

In zijn meest recente algemene cijfers, die los staan van de monitor, ziet de VDAB intussen toch wat beterschap. Sinds begin dit jaar zette de daling van de werkloosheid zich voor het eerst ook door bij anderstaligen met een migratieachtergrond.
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), die deze regeerperiode allochtonen als aparte doelgroep schrapte, benadrukt bij monde van zijn woordvoerder dat ‘iedere werkzoekende een probleem is’. ‘Het kleurtje dat eraan hangt, is van ondergeschikt belang.’ Dat Antwerpen en Gent daar een sterk stedelijk beleid rond proberen te ontwikkelen, juicht hij wel toe. ‘Zij hebben in tegenstelling tot kleinere gemeenten ook de schaal om dat mee in handen te nemen.’
*
Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste
*
Algemeen Besluit.
Het is aan de aandachtige lezer (zijn er trouwens andere?) zekerlijk al opgevallen, dat ondergetekende met de dag minder aandacht heeft voor de binnenlandse volksverlakkerij.j. Van belang is nu wie en in welke volgorde de kiezerslijsten zullen gepresenteerd worden.
Maar de vriendjespolitiek ligt reeds tot in détail    vast. Dat weet iedereen Zij krabben elkaars rug, zo heeft niemand last van teveel jeuk… Zo wordt er alles aan gedaan om Het Vaderland te redden, zodat het boeltje kan blijven draaien.
Maar de twijfel vreet aan hun kassen. Die Flaminganten gaan den boel toch niet verclooten?! Stel U een ogenblik voor, dat D=winter het op een akkoordje gooit met Dee Wever en dat de Tsjeven plotsklaps tot de vaststelling komen dat door al hun warme liefde voor die onoverzienbare scharen ‘Verfrijers’, zij de weg opgaan van de Rode Drakenbenders. R.I.P. Recht in ’t Putje…
Blijft over: de milieu minnende meloenen die dreigen tussen twee stoelen zetels te vallen. Die zullen dan eieren kiezen voor hun centen.
Anders gezegd: veel geblaat, maar weinig wol…
De Nieuwe Salvini?
*

Geen opmerkingen: