zaterdag 11 augustus 2018

5080Eerst even stil staan met het wereldnieuws in dit, ons apenland, dat stamt uit de agrarische sfeer uit het verre landelijke Langemark-Poelkapelle. Daar werd, in al die oververhitte nachten van de laatste tijd, een ‘modern’ feestje gehouden ergens in de bosjes, waar iedereen aan deelnam in poedelnaakte Adam- e Evakostuum. Waarschijnlijk een vreselijk zicht voor het daar aanwezige ongedierte Maar ze waren ‘modern’ en progressief, of juist niet. De Pastoor kon de pot op! Maar ze bleven op de begane grond, en zweefden niet als apen in het werk, van boom tot boom.
Ja Ja! He is me wat! ‘Back tot he nature’ is goed voor het milieu. Maar slecht voor diene enen Blauw-Groene Geschelpte Schepen want er werden van dat ‘feestje’ meer dan 600 foto’s gemaakt. En verspreid. Op Tinernet.
Levende schande is dat! Want gesold met de ‘privacy’ en dat mag nit.

*
SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!
*
Westerse internet-censuur wordt actief: de eerste grote onafhankelijke media in VS geblokkeerd
Xander 07-08-2018 15:12
*
Vrijheid van meningsuiting definitief verdwenen in Amerika, EU zal volgen
(Afbeelding: Infowars kopman Alex Jones).
*
Het zat er al lang aan te komen, en nu is het zover. In de Verenigde Staten is het door progressief en links beheerste massamedia complex begonnen met het blokkeren van onafhankelijke en alternatieve nieuwsmedia. De grootste Amerikaanse site op dit gebied,
*
dat van meet af aan op de hand van president Trump was, wordt inmiddels compleet geblokkeerd door YouTube en Facebook, iets waar vooral CNN, de officiële nepnieuws- en propaganda zender van de Democraten en globalisten, al lang op aandrong (2).
Het is wachten op het moment totdat ook in de EU wordt begonnen met het blokkeren van sites en blogs zoals deze, omdat die niet de juiste politiek correcte mening en visie verspreiden.
 *
Facebook, Apple, Spotify en Pinterest hebben zich bij YouTube aangesloten. Met name Infowars krijgt de schuld van het ‘beïnvloeden’ van de Amerikanen om op Donald Trump te stemmen. Dientengevolge wordt Infowars ook in Nederland steevast een ‘nepnieuws’ kanaal genoemd.
Gecoördineerde criminele zwendel’
‘Deze gecoördineerde censuur is duidelijk bewijs van een georganiseerde criminele zwendel die wordt uitgevoerd door de tech giganten,’ reageert Mike Adams van een andere grote onafhankelijke website,
Natural News.
Volgens Adams is wat er nu gebeurt strikt verboden. ‘Voor het internet zijn duistere tijden aangebroken. De radicaal linkse tech giganten, die worden bestuurd door gestoorde geesteszieke communisten, gaan bepalen of uw inhoud ‘haatspraak’ is. En wat is haatspraak? Alles wat wordt gezegd door een conservatief (/ ‘rechtse’, ‘populist’).’
Georges Sooros
*
De enige hoop in de VS is dat de elite niet meer de controle heeft over het Witte Huis. Wel is het gevecht van het establishment om Donald Trump daar hoe dan ook weg te krijgen met het censureren van Infowars – en straks ongetwijfeld ook andere onafhankelijke media- een nieuwe fase ingegaan.
*
Inmiddels worden ook advertenties van conservatieve en Republikeinse (oud) politici geblokkeerd (3)(7), heeft Instagram de account van de een paar dagen geleden vrijgelaten Britse conservatieve anti-islam journalist-activist
Tommy Robbinson
*
gewist (5), en roept de Democratische senator Chris Murphy op tot nog meer censuur, omdat Infowars volgens hem ’slechts het topje van de ijsberg is’ (2).

Einde vrijheid van meningsuiting, signalen van totalitaire linksdictatuur

Feitelijk laat de linkse gevestigde orde hiermee zien hoe wanhopig ze zijn, en uit wat voor hout ze werkelijk zijn gesneden: niet in staat of bereid om met andere meningen om te gaan, niet in staat of bereid om andere visies te accepteren, dus totalitair, fascistisch en onderdrukkend – precies zoals dat in bijvoorbeeld in het voormalige Oostblok het geval was. Wederom blijkt dat George Orwells ‘1984’ realiteit is geworden.
Veel mensen spreken zowel hun steun als grote zorgen uit, en zien Infowars als de spreekwoordelijke ‘kanarie in de kolenmijn’ (6) van almaar strenger wordende censuur van uiteindelijk alle conservatieve, rechtse en ‘populistisch’ genoemde kanalen en websites in het Westen. (4) ‘Vrijheid van meningsuiting’ is hierdoor gereduceerd tot de ‘vrijheid’ om enkel nog pro-EU, pro-open grenzen, pro-immigratie, pro-islam, anti-Trump, anti-rechts en anti- Rusland te zijn.
Analist Joel Pollak waarschuwt dat Breitbart wel eens het volgende doelwit van het media/tech complex kan zijn (8). In Amerika en Europa hebben we decennia lang het recht om het openlijk niet met elkaar eens te mogen zijn hoog in het vaandel gehouden. Het is een teken aan de wand dat progressief-links, nu het qua argumenten al lange tijd niet meer kan winnen, zich nu vergrijpt tot de klassieke censuur-terreur die zo kenmerkend is voor totalitaire dictaturen.
Xander
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
In Gent, de fiere stede, was dat ten tijde van ‘Kop Vanden Eynde’ een fluitje van een cent om alle tegenstand in de kiem te smoren. Het is zeker niet de eerste keer dat U dit op deze blog kunt lezen. Iedereen moest ‘hune moat zijn, of ze sloegen up hunder muile’…
Een goed verstaander heeft maar een half word nodig. Al is diene Termontie, Sossen-Burgemeester bij de Gratie Gods, die nu zijn schop wil afkuisen, thans heel wat beter door niet op zijn mndje te zijn gevallen.
Een ludieke tegenactie kwam er in de late jaren ’70 van vorige eeuw, toen Gebntse Hoogstudenten een spandoek hadden opgehangen tegen de zij-gevel van de ‘Vooruit’ onder de leuzze ‘Arbeiders verenigt U’. Daaronder stond dus (gedurende korte tijd, want de Brandweer was ondertussen in paniek opgeroepen)
…’tegen het Socialisme’…
*
Wat het geheel nog leuker maakte, was het zicht van op de nabij gelegen Vrijdagmarkt, waar het standbeeld van Jacob Van Artevelde met uitgestrekte rechter-arm stond te wijzen naar die gevel…
**
Wat het geheel nog leuker maakte, was het zicht van op de nabij gelegen Vrijdagmarkt, waar het standbeeld van Jacob Van Artevelde met uitgestrekte rechter-arm stond te wijzen naar die gevel…
*
Slotbemerking
Over ‘Gutmenschen’ en
‘Textielbaronnen’ uit de 19de Eeuw’.
*
Ik wil het heel even hebben over de evolutie in al die dingen. Oorspronkelijk was er de Pauselijke Encycliek Rerum Novarum (Van een omwenteling) van Paus Leo xIII in 1889. Die kwam, als naar gewoonte bij de Kerk, altijd ‘na rijp beraad’ en dus altijd rijkelijk te laat. Denk daarbij aan het celibaat dat tegen beer weten in, al meer dan 1.000 jaar in stand en dus de regel is geworden. Deze Encycliek houdt zich bezig met de situatie van de arbeidersklasse en formuleert in de vorm van een aantal uitgangspunten de sociale leer van de Katholieke Kerk.
Uitgangspunten van de pauselijke encycliek waren een rechtvaardig loon, het recht op eigendom en solidariteit met de zwakkeren. Als instrumenten om deze doelstellingen na te streven, werden zowel overheidsingrijpen als de vorming van vakbonden genoemd.
In zijn uiteenzetting over overheid, industrie en arbeid leidt Leo XIII de Kerk het industriële tijdperk binnen. Zijn pleidooi voor vakorganisaties was niet alleen een vernieuwing binnen kerkelijke kring, maar ook daarbuiten. Leo's encycliek bevat een kritiek tegenover ongebreideld kapitalisme en veroordeelt tegelijkertijd het marxistisch socialisme, het historisch determinisme en het dialectisch materialisme. Zijn voorgestelde samenwerking tussen arbeid en kapitaal inspireerde tot de vorming van vakbonden en onder meer verschillende vormen van corporatisme.
Tot zover Wikipedia. Waar het besluit voor de hand ligt: n 1889 was dit vanwege Rome, zeer ‘progressief’.
*
De Heilige (Vladimir Iljitsj) Lenin (1870-1924), Rus zijnde, is pseudoniem naar de rivier de Lena voor Vladimir Iljitsj Oeljanov. Hij is (was) de figuur die het Linxe gedachtengoed gestalte gaf. Inclusief het geweld, dat hen, (de Slinxen) in de genen zit. Waarbij wij     automatisch moeten denken aan de Opstand der Bolsjewieken in 1905 en aan de (geromantiseerde) muiterij vab de matrozen op ‘Pantserkruiser De Potemkiin’
*
Karl Marx kwam reeds naar buiten met zijn ‘Das Kapitaal’ tussen 1867 en 1894 (Duits: Das Kapital; Kritik der politischen Ökonomie).
De Industriële Revolutie begon rond 1750 in Engeland en vervolgde begin negentiende eeuw in de rest van Europa. Ambachtelijke en kleinschalige werkplaatsen groeiden uit tot grote fabrieken en vormden samen een grootschalige industrie.
Door die groei daalde de prijs van de producten enorm waardoor steeds meer mensen zich deze konden veroorloven.
Het betrof een relatief snelle uitvinding, ontwikkeling en toepassing van nieuwe technieken.
*
Deze drie ‘standpunten’ werden letterlijk bij Wikipedia overgenomen. Dit gebeurde niet zo maar, maar louter uit bezorgdheid om terzake zoveel mogelijk objectief te blijven. Want zelfs de Franse Revolutie van even tevoren (1789) had… haar goede kanten… Uit deze drie ‘presentaties’ blijkt duidelijk dat het allemaal niet zo simpel is geweest, om uit de Middeleeuwse werk-technieken terecht te komen in het machine-tijdperk. Van paard en kar naar Dertigtonners.
Even goed is heden te dage de ‘Digitale Revolutie’ een afschrikwekkend gegeven. Het is de poort naar ofwel de Hel of naar de Hemel. Denk daarbij als voorbeeld aan de recent gepresenteerde 3D-print van een zelfgemaakt handvuurwapen..Of, erger, aan een preciebombardement met een van op afstand bestuurde ‘drone’ die het doel op de millimeter treft via de geregistreerde geografische coördinaten…
De Frase Revolutie dateert van 1789 en kent tot op heden, net als de Industriële en de Digitale Revolutie, nog altijd geen einde. Na deze 3 ‘Revoluties’ komt dan ook normaliter een soort Tweede Bijbelse Zondvloed, die de mensheid, buiten een paar uitzonderingen van overlevende individuen, gewoon verdrinkt. Want deze planeet Aarde kan het exploderend aantal bewoners niet meer aan.
Het voornaamste grote verschil tussen nu en toen, is de ontwikkeling en de razend snelle ontwikkeling van de menselijke ‘intelligentie’. De Industriële/Digitale Revoluties worden dus hopelijk niet onze ondergang, maar onze redding. De Apocalyps is dus nog niet voor vandaag. Waarbij wij gemakshalve maar het lot van de de zovlee weggewiste beschavingen over het hoofd zien. De Egyptenaren, de Meden en de Perzen, de Inca’s en de Maya’s, ez enz, AUB maar liefst overslaan .
**

*
Voor 99% nog onontgonnen terrein…
*
Digitaliaanse Hemelrijker

Geen opmerkingen: