woensdag 8 augustus 2018

5077*
IEDER VOGEL ZINGT
ZOALS HIJ GEBEKT IS
*
De bedoeling om voor de elfendertigste keer Vriend Guvaal woordelijk voor te dragen, is drievoudig. Eert en vooral tot uitdrukking brengen dat de Vlaamse Gedachte overal is doorgedrongen. Ten tweede proberen om diens website zoveel mogelijk als ‘Favoriet’ binnen te loodsen bij zoveel mogelijk mensen. En ‘last but not least’ zijn kleine meesterwerkjes in mijn persoonlijke PC op te slaan, waar ze altijd gemakkelijk en vlot onder de hand zijn..
*
Naast het verhaal van ‘Boer Clerck’ (Beaulieu) uit Wielsbeke waarvan ik van dichtbij het geluk heb gehad diens opgang te mogen volgen (bij de vele zelfstandige ‘thuiswevers’ die voor hem dag en nacht met hele families konden werken en dus zwaar verdienden), is er het verhaal van ‘Meester Daniël’ in de Lagere Jongensschool over de Vlaamse Notabelen die uitgenodigd waren aan het Hof van de Franse Koning. Diens minachting voor alle Vlamingen liet die blijken door hen van geen kussens te voorzien op die harde houten banken te zitten. Waardoor die Vlaamse ridders dus hun rijke mantels samenvouwden om op te zitten. Toen die na de maaltijd vertrokken, lieten ze die mantels gewoon liggen. Toen ’s Konings dienaren hen die wilden achterna dragen, was het antwoord dat ‘wij Vlamingen, niet de gewoonte hadden om de zitkussens van de Gastheer mee te nemen’.
Tableau. Ik zie Meester nog staan, beide handpalmen warmend aan de grote buiskachel. De vriendjes rondom waren meestal boerenzonen, die maar al te blij waren dat de ‘Leerplicht’ maar tot 14 gold, en dus niets geïnteresseerd waren in ‘Geschiedenis’ als Vak….
Later viel ik op mijn pootjes bij een bezoek aan de Ra  adszaal van het stadhuis in Brugge. Waar er op het schouwberd gebeiteld staat
‘Plus est en Vous’
*
SPIEKEN MAG WÈL

SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!
*
Waarom kiezen voor Puigdemont zin heeft
*
   Ik had het in mijn blog van gisteren al geïnsinueerd, dat sommige Vlaamsnationalisten niet gelukkig zouden zijn met het aanbieden van een lijstduwerplaats voor de Europese verkiezingen door de N-VA aan Puigdemont. Men moet de man echter niet vergelijken met de eerste de beste hier aangespoelde Mohammed. Puigdemont komt hier niet profiteren van onze Sociale Zekerheid en spreekt al vier talen (Frans, Spaans, Catalaans en Engels). Misschien leert hij ook nog wel eens Nederlands, zeker als zijn plan zou lukken, maar de man heeft nu wel wat anders te doen. Een inburgeringscursus heeft hij helemaal niet nodig want als hij kon, zat hij morgen terug in zijn Catalonië. Hem vergelijken met Derk Jan Eppink gaat evenmin op, want deze bekwame journalist/publicist had het Nederlands al als moedertaal en was geen door het eigen volk verkozen minister-president van een autonome Europese regio zoals Puigdemont. En dan nog dit: misschien is Puigdemont ooit pro-EU geweest, maar dat zal al wel een hele tijd geleden zijn. Sinds diezelfde EU weigerde Spanje nog maar aan te sporen met Catalonië te praten, is die liefde, mocht ze er al geweest zijn, compleet verleden tijd.
   Als ik de diehards van de Vlaamse Beweging iets verwijt, is het dat ze niet pragmatisch genoeg zijn. Dat betekent, dat ze teveel bezig zijn met het kader en niet met het schilderij. ‘Bijzaakspecialisatie’, volgens het Peter Principe. Hét einddoel is Vlaamse onafhankelijkheid en die komt er nooit zolang de voorstanders ervan niet samenwerken en zorgen voor een meerderheid in het Vlaamse parlement.
   Tenslotte ben ik van mening dat, áls het lukt om Puigdemont in het Europees parlement te krijgen, Vlaanderen aan hem meer zal hebben dan aan de molenwiekende Verhofstadt. Evenmin als voor Vlaanderen zal voor Catalonië de onafhankelijkheid er morgen al zijn, maar de Catalaanse nationalisten hebben alvast een meerderheid in hun eigen door de bevolking verkozen parlement achter zich, iets waarvan wij alleen maar kunnen dromen.
*
Eviva España ?

   In het kader van de discussie over Puigdemont wil ik het nog eens hebben over Spanje, want er gebeurt daar toch wel e.e.a..
   Sinds de motie van wantrouwen tegen de minderheidsregering van heksenjager Rajoy, heeft Spanje een nieuwe premier, de socialist Sanchez, die eveneens maar kan regeren met een minderheidsregering en moet rekenen op de steun van enkele kleinere partijen om in het zadel te blijven. Het leek er even op dat het in Spanje beter zou gaan, zeker voor wat de kwestie Catalonië betreft, maar na enkele maanden nieuw bewind zitten de gevangen gezette Catalaanse verkozenen nog altijd in de cel. De enige gratie die hen werd verleend, was dat ze nu verblijven in een gevangenis in de buurt van Barcelona en niet meer in Madrid, op zo’n 600 km van huis, waardoor ze gemakkelijker bezoek kunnen krijgen. Een magere troost.
*
   Zopas kreeg de regering Sanchez al een serieuze opdoffer te verwerken, doordat hij zijn nieuwe begroting, evenmin als Rajoy, door het Spaanse parlement kreeg. Dan maar geprobeerd de grote humanist uit te hangen en wat Europese centen te vergaren door o.m. enkele duizenden vluchtelingen uit de Middellandse Zee, die niet meer welkom zijn in Italië en Malta, naar Spanje laten komen. Het gevolg laat zich raden. Spanje is, om te beginnen, er niet op voorbereid en kan de vluchtelingenstroom niet aan. En dan hebben we het nog niet gehad over de extreem hoge temperaturen aldaar, die de zaak niet eenvoudiger maken.
Met Erdogan en Märkel als voorbeeld
*
   Maar de hele kwestie wordt nog verergerd door de problemen in de twee kleine exclaves die Spanje nog bezit op de kust van Marokko: Ceuta en Melilla, waar migranten van ten zuiden de Sahara in drommen naartoe komen om vandaar over te steken naar Europa. Om dat te verhinderen, heeft Spanje op de grenzen met Marokko een hek geplaatst van 6 meter hoog met bovenop prikkeldraad. Dat schrikt de kandidaat ‘asielzoekers’ niet af en soms lukt het honderden van hen om toch erover te geraken en daar dan doodgemoederd asiel aan te vragen, waarna ze vlotjes kunnen oversteken naar Spanje en vandaar verder Europa in.. En dat is nog maar het begin.

   Het blijkt nl dat de nieuwe Spaanse minister van Binnenlandse Zaken die prikkeldraad nu wil laten verwijderen, omdat ze natuurlijk voor vele verwondingen zorgt. Hij wil ook afspraken maken met Marokko om daar de would-be immigranten tegen te houden, zodat ze niet meer in die exclaves geraken. Marokko is bereid dat te doen, maar heeft daarvoor helikopters, jeeps, radarsystemen enz nodig en vraagt dat Spanje de rekening daarvan (zo’n 60 miljoen euro) betaalt. Die rekening is ondertussen al doorgestuurd naar de E.U. en je mag drie keer raden wie ze tenslotte zal mogen betalen…
*
Les in geschiedenis
   Geschiedenis is nooit de sterkste kant geweest van onze mensen. Samen met aardrijkskunde en klassieke muziek weet men er het minst vanaf. Voor wie regelmatig quizzen ziet is dat geen verrassing en die onwetendheid zal waarschijnlijk nog toenemen door het gebruik van de Smart Phone, waardoor men denkt zelf helemaal niets meer te moeten onthouden.
   Bovenstaande als inleiding op het vervolgverhaal van de herinvoering van de federale kieskring, zoals ik al meldde in mijn blog van 3 dezer (‘Terug naar La Belgique de papa’). Niet alleen Crootje is ervoor, naar het schijnt ook de MR en vooral de jongeren van die partij. Als die hun geschiedenis zouden kennen, zouden ze weten dat die kieskring eind jaren 1970 in de eerste plaats een nachtmerrie was voor de Franstaligen. Dit naar aanleiding van de eerste rechtstreekse Europese verkiezingen, waarbij men ook in Wallonië voor Vlaamse kandidaten kon kiezen en Leo Tindemans zo’n miljoen stemmen behaalde. Dat laatste zou zich, weliswaar op kleinere schaal, kunnen herhalen bij de gemeentelijke verkiezingen in Brussel, waar Jambon en Francken op dit ogenblik populairder zijn dan de meeste Franstaligen. Mocht dat effectief zo zijn, dan zal men daarna wel een ander liedje zingen.
*
   En dat is nog niet alles. Nu is het zo dat een Vlaming aardig wat meer stemmen moet halen dan een Franstalige om aan een parlementszetel te raken. Bij een federale kieskring, met één man één stem, zou dat ook terug verleden tijd zijn. Ik zie de andere francofone partijen daar niet intrappen.

   Tenslotte kan men het francofonen niet kwalijk nemen dat ze al niet meer weten wat er eind der jaren 1970 op politiek vlak hier gebeurde. Onze journalisten blijken het zich evenmin te herinneren. Het is niet voor niets dat journalisten in dit land als de tweede minst betrouwbare categorie van de samenleving beschouwd worden, na de politiekers…
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
Geschiedenis en klassieke muziek, aardrijkkunde minder, zijn altijd al als kind mijn dada geweest. Met daarnaast, onlosmakelijk verbonden, talen en letterkunde. Die materies hebben werkelijk in hoofdzaak mijn leven bepaald. Iets wat ze – gelukkig - ook doen met onze nakomelingen.
Met de jaren komt dan niet alleen het verstand, maar ook (bij definitie) de politiek. Is ten andere volstrekt logisch, want bij nader toezien is alles politiek. Zelfs Mozart. En Guido Gezelle, maar dan op rijm.
Een volk dat zijn eigen Geschiedenis niet kent, heeft ook geen eigen toekomst. Het is bij voorbaat bestemd om via de Slinxe wereldverbeteraars ‘geglobaliseerd’ te worden. Alles op één hoop en mondjes dicht. Met (wat voorheen niet mocht met het katholicisme, volgens mij, wegens de strenge morele regels) een sterke verstrengeling tussen ‘Kerk’ Moskee en ‘Staat’…
*
Naast de reeds hierboven voorgedragen verhalen, is er nog dat verhaal van De Spaanse Furie. Maar da is de materie voor een volgend Guvaal-verhaal, waar hij het heeft over de NV-A en ‘Puigdemont in België. Van doorzicht gesproken!!!!! Op voorhand iets weten is volgens mij een voordeel inzake nieuwsgierigheid. Zie
De Spaanse Furie in de Koekestad (1570)
*
Digitaliaanse Hemelrijker

Geen opmerkingen: