woensdag 5 oktober 2016

353


9/1564 * - De zuiveringstheorie van A.H. is terug van weggeweest voorlopig zonder rassen-zuivering. Maar in Zweden is die al in gang gezet. Tegen ons -
.
DEEL 1.
WOENSDAG  5 OKTOBER 2016
*

H. PLACIDUS, H. MARIA-FAUSTINA,
H. BRUNO, bisschop van Grenoble.
“Vergeet niet te bidden op Sint-Placied, of ’t zal regenen dat het giet”

Mielten komt thuis van een voordracht over de islam. “Ewel,” dreunt hij tegen zijn vrouw Mathilde, “die islamieten dat zijn me nogal rare kwieten, weie. ’t En is niet te verwonderen dat er alleen mannen in de moskeeën zitten.  Weet ge gij dat er bij elke moskee minnaressen staan?”
*
3753 - DE DUITSE SOCIALISTISCHE LEER VAN DESTIJDS WORDT WEER OPGEDIEND ALS OPGEWARMDE KOST
*

Rechts: De sociaal-suïcidale blanke zelfhaat journalist Cecilia Hagen, die net als destijds de Nazi’s alle tegenstanders van haar politieke kleur wil laten vermoorden. Links: de twitter-oproep van ‘Islam is Vrede’ – en die vrede bestaat uit het uitmoorden van iedereen die geen islam wil.
*
*

De geglobaliseerde globe van de toekomst….
*
Overal in de Progressieve, in snel tempo, Globaliserende Wereld (ja, inderdaad ze liegen niet: -de wereld is ’n bolronde globe) gaan steeds meer stemmen op voor ras-verbetering door de bevolking te blenden. Blenden, weer een Amerikaans woord, is het vermengen ondereen van  diverse kwaliteiten. Zoals men doet met de wol, of met gebrande koffiebonen. Omdat, zegt men, de gemiddelde kwaliteit dan stijgt. Raar, maar echt waar. Voor mensen heet dat ras-verbetering, zoals bij  de dieren, maar deze woorden mogen niet gebruikt worden. Het is politiek niet-correct, omdat er geen rassen bij de  mensen bestaan. En als er geen rassen bestaan, kan er niet gediscrimineerd worden. Alle mensen zijn immers gelijkwaardig. Allez, dat is toch de theorie voor wat betreft… de mensensoorten. Zelfs de verschillen tussen mannen en vrouwen worden weggewerkt, desnoods met het mes.
Dat is slechts een schijnbare contradictie, want mensensoorten bestaan officieel niet. Geen blank ras, geen zwart ras, geen geel, rood of groen ras. De kleur, dat is slechts de schil. Wat daaronder zit, dat is wat telt. Heb ik gelijk,, of heb ik gelijk? Het heet wel niet zo, maar het is toch de bedoeling.
In Zweden, daar zweten ze al lang niet meer van. Want, zoals U weet, en hebt kunnen ervaren met de Duitse Arbeiders Partij der Socialisten van A.H., worden daar mouwen aan gepast. Toen de bevrijde Vrije Wereld (Mei 1945), na de Val van het Derde Rijk, tot de vaststelling kwam hoe men gevangenen had verhongerd, vergast en in ovens opgestookt, kromp iedereen in elkaar, de goeden met de slechten. En bad de Hemel dat zoiets toch nooit meer zou mogen gebeuren.  Maar het is bijna weer zover. Cremeren doet men al. Verhongeren ook. Zij het in een minder geforceerde verhouding. Men laat de mensen, om te beginnen het eigen volk eerst, gewoon verhongeren in de straten van de grootsteden. ’n Slechte gewoonte die is overgewaaid uit Congo. Of uit Zuid-Afrika. Of Zelfs uit Noord Amerika. Alle maal landen waar ‘de Marxistische progressiviteit’ heeft toegeslagen, die het verschil tussen arm een heel rijk gewoon heeft doen toenemen.
En zeggen dat onze Coburger Koning Leopold III daar in Zweden indertijd zijn Astridje is gaan zoeken. Wat heeft men die daar in huis gehaald!
*

Het Zweeds bloemenprinsesje, na het ‘ongeluk’ in Küssnacht
*

GEPLUKT BIJ

*
Links Zweden pleit openlijk voor uitroeien van mensen die geen islam willen

Honderdduizenden moslimmigranten in Duitsland krijgen ‘n twitter oproep om spoedig massaal ‘Duitse varkens’ af te slachten – Meerderheid 2e Kamer nam al in mei de motie van D66/PvdA aan, om speciaal de islam in Nederland te beschermen
*
Al jaren komen in Zweden de ware kleuren, de echte intenties van ‘links’, waar de ‘goedmensen’ met onze samenleving naar toe willen, het snelst naar de oppervlakte. Cecilia Hagen is één van de bekendste schrijvers, journalisten en columnisten in Zweden, en verwoordt doorgaans hoe er in haar linkse kringen wordt gedacht. In een recente column gooide ze alle maskers van zich af, en pleitte openlijk voor het uitroeien van alle rechtse mensen die tegen de moslim invasie van Zweden en Europa zijn. Als een columnist zoiets over moslims had geschreven, was hij onmiddellijk in de boeien geslagen.
Hagen verwees naar secretaris-generaal Anne Ramberg van de advocaten vereniging, die anti-immigratie politici ‘bruine ratten’ had genoemd. Hagen haakte daarop in door te stellen dat Stockholm met een hardnekkige ‘rattenplaag’ kampt. ‘Het zijn deze raadsleden, de bruinen, die ik op een beschaafde manier zou willen uitroeien,’ schrijft ze. Dan vraagt ze zich retorisch af hoe Zweden dat op de best mogelijke manier kan doen. Ze suggereert om al deze ‘menselijke bruine ratten’ te vergiftigen. (1)
De toch al felle discussie rond de islam in Europa begint hiermee een gevaarlijk, moorddadig karakter te krijgen. Gezien het feit dat extreemlinkse groepen in Duitsland regelmatig gewelddadige rellen veroorzaken, rechtse politici met de dood bedreigen, en openlijk oproepen tot de ‘Volkstod’ van de Duitsers door middel van het binnenhalen van miljoenen moslimmigranten, kan zonder overdrijving worden gesteld dat de échte nieuwe ‘bruinen’ in Europa de linkse groepen en partijen zijn, die klaarblijkelijk niet kunnen wachten om de autochtone Europeanen die hun landen, culturen en samenlevingen willen behouden, en niet willen laten verwoesten door islam, uit te roeien.
‘Het bloed komt over de Duitse varkens!’
Afgaande op Hagen en de pro-islam standpunten van bijna alle linkse partijen in Europa heeft er alle schijn van dat zij binnenkort op hun wenken zullen worden bediend. Honderdduizenden moslimmigranten in Duitsland hebben namelijk een twitter oproep gekregen om massaal de Duitsers, die ‘varkens’ worden genoemd, af te slachten:
‘Spoedig is het zover, Broeder. Allah heeft ons dit land beloofd, en hij heeft woord gehouden! Spoedig komt de dag van de afrekening. Het bloed komt over de Duitse varkens!’
De oproep van ‘Islam Is Vrede’ is beslist geen grap of hoax. En als u denkt dat alleen Duitsland wordt bedoeld: in de islam heeft Allah de moslims de hele wereld beloofd. Ook Nederland is in hun ogen ‘bezet gebied’, totdat het door de moslims ‘bevrijd’ wordt, en totaal wordt geïslamiseerd en onder de racistische Sharia wetten wordt gebracht.
Grootste genocide ooit in naam van Allah
En wilt u geen moslim worden, dan wachten u en uw kinderen en familie een gruwelijke dood. De islam begon al in zijn begintijd met het massaal uitroeien van andere volken en religies. In de 10e eeuw vielen Arabieren en Turken India binnen, en slachtten in de 2 eeuwen daarna in totaal zo’n 80 miljoen Hindoes en 35 miljoen boeddhisten af, de grootste en meest bloedige genocide in de menselijke geschiedenis, waar u in onze geschiedenisboekjes tevergeefs naar zult zoeken. Immers: de islam is de enige beschermde religie, waar geen kwaad woord over gehoord mag worden.
Tweede Kamer besloot in mei om islam in Nederland te beschermen
Zo besloot ook onze Tweede Kamer in mei van dit jaar. Een motie van D66 en PvdA om de godsdienstvrijheid in Nederland te blijven waarborgen, werd met steun van de SP, GroenLinks, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS de Partij voor de Dieren, en nog enkele splinterfracties aangenomen. Tot zover wellicht niets bijzonders, ware het niet dat in de motie specifiek en uitsluitend op de islam werd gewezen. De reden van het indienen van de motie was namelijk de zogenaamde ‘toenemende discriminatie van moslims’ in Nederland.
‘Hoeveel Nederlandse vrouwen worden niet voor hoer uitgescholden omdat ze een rokje dragen en waarom dienen de PvdA en D66 daarover geen motie in omdat die vrouwen het wel uit hun hoofd halen om daarover aangifte te doen? Het is immers ‘normaal’ geworden?’ vroeg de bekende blogger Joost Niemöller, ‘De Nieuwe Realist’, zich af.
‘De islam, die is zielig in dit land. De islam die overigens helemaal niet in Nederland hoort te zijn, omdat de normen en waarden van de moslimideologie niet overeenkomen met de normen en waarden in dit land, moet van de PvdA en D66 een speciale wettelijke beveiliging krijgen.’ (3)
En worden daarin dus door bovengenoemde partijen gesteund. Besef dus goed wat u over ons land, onze samenleving en onze toekomst afroept, als u volgend jaar opnieuw uw stem aan één van deze partijen geeft.
Xander
(1)                               Friatider (originele column: Expressen) via Shoebat
(2)                               Michael-Mannheimer
(3)                               Joost Niemöller (De Nieuwe Realist)
*

*
Bij de Noorderburen zouden er dus binnenkort wetten komen, om de islam een beschermd statuut te geven. Bij de Nazi’s kregen dat soort mensen dan automatisch het statuut van ‘Übermensch’. Met alle gevolgen vandien.
En zo gebeuren er nu rare dingen onderling tussen Flaminganten.
In een debat op VTM tussen Franken Theo (NV-A) en Fluppe DeWinter (‘VB) twee opmerkelijke zaken on te onthouden.
1° De hardste keikop van de Partij der Rechtlijnigen lijkt terug welkom te zijn in serieuze middens. Oorzaak?
2° Franken Theo kwam daar uitleggen dat het woord ‘racist’ meestal te pas en te onpas wordt gebruikt. Woordelijk kwam dan voorwaar, het geforceerde  complimentje dat onze Fluppe zeker géén racist was, want ‘die was daarvoor nog nooit veroordeeld’. Racisme, legde hij uit, is inderdaad een strafbaar feit en daar wordt streng op toegezien. We horen onze oren nog tuiten!
Anders gezegd: hoe kan de waarheid onder woorden brengen, ooit verboden worden?  Verwittigen dat er een afgrond voor de voeten van een blinde dreigt, maakt van die verwittiging toch nog geen misdaad? Zijn wel de misdadigers, zij die de afgrond hebben mogelijk gemaakt….
*

*Geen opmerkingen: