zondag 9 oktober 2016

37706/979 * - De Tijd: gat RSZ is vanzelf gekomen -
.
DEEL 3.
ZONDAG  9 OKTOBER  2016
H. VADER ABRAHAM, H. DENIJS EN GEZ., H. GHISLEEN gekend tegen de stuipen en de vallende ziekte.
*
3770 - WEER ZWARTE GATEN IN HET COBURGER STERRENSTELSEL   
*

Door het bos ziet men zelfs de bomen niet meer…
*
Hierna volgt een stukje uit de diepvries, een paar weken geleden gelicht bij De Tijd. Het is vooral belangrijk, niet alleen omdat het de vinger op de wonde legt, maar omdat het de kern is van ‘onze’ Sociale Zekerheid.
Die is ooit, na WO II, begonnen met afhoudingen rond de 10% van ieders loon (en nog hoger) bijdragen van de kant van de werkgever, om via een verzamelfonds, RSZ genoemd, deze gelden te besteden als ‘sociale zekerheid’: de zekerheid voor het individu van zijn ziektekosten, zijn werkloosheid, zijn pensioen, zijn kindergeld, enz.
Enfin, al die ‘kassen’ werden jarenlang bestuurd met beheerders (begeerders?) met een groot gat in iedere hand, zodanig dat de werkgeversbijdragen jaar na jaar via een ingewikkeld systeem, dienden te worden verhoogd. Wat weer zorgde voor nieuwe werkverschaffing, want zelfs van de kleinste tot de grootste werkgever diende  de diensten van een ‘Sociaal Secretariaat’ in te huren. De ‘loonkosten’ bleven maar stijgen en brachten de positie van onze ondernemingen stilaan in gevaar tegenover de buurlanden. Zelfs in de gouden sixties werden er geen reserves aangelegd, integendeel, de ‘bijdragen’ volstonden niet meer, en stilaan moest de Schatkist met belastinggeld bijspringen met aldoor hogere bedragen...
Maar zelfs de diepste oceaan kent zijn bodem… En daar zit men nu, niet alleen op die bodem, maar zelfs er diep onder in steeds dieper wordende putten….
Voilà, nu kunt U zich zonder gevaar voor Uw leven, wagen aan met het Artikel uit de Tijd.
*
*
GEPLUKT BIJ
Gat in sociale zekerheid van 750 miljoen
*
N-VA wil extra besparingen in het stelsel. Vicepremier Kris Peeters waarschuwt voor overhaaste conclusies.
Het tekort in de sociale zekerheid is opgelopen tot 748 miljoen euro. Dat is 229 miljoen euro meer dan bij de begrotingscontrole van april was vastgesteld. De cijfers staan in een rapport van het beheerscomité van de sociale zekerheid dat De Tijd kon inkijken.
Het groter dan verwachte tekort is geen goed nieuws voor de regering-Michel, die deze zomer voor een zware begrotingsoefening staat. ‘Minister van Sociale Zaken Maggie De Block heeft nog veel werk’, klinkt het in regeringskringen.

Hoeveel er precies moet worden bespaard om de begroting op koers te houden, wordt later deze maand bekendgemaakt door het monitoringcomité, de groep topambtenaren die de begroting opvolgt. Dat hangt niet alleen af van het resultaat in de sociale zekerheid, maar ook van de evolutie van de belastinginkomsten.

Het tegenvallende resultaat in de sociale zekerheid is voor de N-VA alvast een argument om in eerste instantie daar te besparen.

Het groter dan verwachte tekort van het stelsel is vooral een gevolg van tegenvallende inkomsten. De sociale bijdragen en de alternatieve financiering via de roerende voorheffing brengen minder op dan verhoopt. Maar er zijn ook hoger dan verwachte uitgaven voor het brugpensioen. ‘Dat komt doordat de sociale partners sommige hervormingen hebben uitgehold’, zegt N-VA-Kamerlid Jan Spooren.

Volgens Spooren zjin een aantal bijkomende hervormingen noodzakelijk. Daarbij moet de focus liggen op het terug aan het werk helpen van de almaar groeiende groep arbeidsongeschikten. ‘Uit de vooruitzichten blijkt dat het budget voor arbeidsongeschikten tegen 2020 stijgt tot 1,6 miljard euro. Dat is onhoudbaar. Dat is meer dan het totale bedrag dat we besparen door de pensioenhervorming en in de werkloosheid’, zegt het Kamerlid.

Volgens de N-VA’er moet dringend werk worden gemaakt van een verplicht reïntegratietraject voor langdurig zieken en van een responsabiliseringssysteem.

Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) is niet te spreken over de analyse van coalitiepartner N-VA. 'Een heel spijtige voorstelling van feiten', reageerde hij.

Het in het voorjaar vastgestelde tekort van 519 miljoen euro kwam er na een 'technische berekening', verduidelijkte Peeters. Dat er nu over 748 miljoen gesproken wordt, is opnieuw 'een technische voorstellingswijze'.

De vicepremier wacht naar eigen zeggen rustig de vergadering van het beheerscomité af. Dat komt vrijdag samen.

'Ik ga ervan uit dat die 519 miljoen euro technisch is gecorrigeerd, maar het is niet zo dat de sociale zekerheid nu met een gat van 748 miljoen euro wordt geconfronteerd. Er is geen reden om nu te gaan inhakken op de sociale zekerheid.' Spreken over een tekort van bijna 750 miljoen, is volgens Peeters 'niet verstandig'.
*
*
Tot zo ver de vaststellingen, allemaal omgeven met een waas van politieke geheimdoenderij.
Geen woord over de exploderende groep ‘genieters’ van over de gehele wereld, die nooit één eurocent hebben afgedragen, maar dapper het eten stelen uit andermans mond. De Openbare Mening, dat de Sociale Zekerheid beschikt over bronnen die spuiten tot in de hemel, moet kost wat kost in stand worden gehouden.  Aan dat systeem mag niemand ooit ook maar één seconde twijfelen. Tot de hele santekraam explodeert in ons gezicht.
Wat er dan gebeurt, hebben we al kunnen zien o.a. in Griekenland. Ik mag er niet aan denken, dat de twee grootste ‘Staatsdragende Partijen’, die ondertussen zichzelf goed in eigen zekerheid hebben kunnen wentelen, hier ongestraft onderuit zouden komen.
En wat ook erg is, dat Kris Peeters (CVP) hun Minister van Geens Arbeid, de wanhoopspoging van Blauw en NV-A, de twee partijen nota bene die ‘de kant van de patroons hebben gekozen’, zowel Magische Maggie als BDW aanvallen en als de schuldigen aanwijzen.
Dat is dus de Hoge Politiek in coburgia. Ziet U enig verschil met kleuters in de kleuterschool die ruziën om de gunst van Tante Nonneke die de zak met lekkers draagt?
Het zich onrechtmatig het goed van anderen toe-eigenen. Vroeger heette dat stelen. Nu is dat een bewijs van solidariteit.
Ja, ziet U, feiten blijven feiten. Maar in de politiek heet dat ‘begrotingscontrole’.Geen opmerkingen: