zaterdag 8 oktober 2016

37657/1035 * - Het doek is gevallen over het laatste assisenproces -
.


DEEL 2.
ZATERDAG  8 OKTOBER  2016

H. SIMEON, Z. ELIAS VAN KOKSIJDE, H. PELARGIA

*
3765      - OVER HET GOOCHELEN  MET DE PRINCIPES VAN DE RECHTSTAAT DOOR DIE ENE STAATSDRAGENDE PARTIJ

*
*
*
Zoals iedereen maar al te goed weet, is deze blog geen roddeltante. Familiedrama’s, passionele moorden, spectaculaire ongevallen: dat is voer voor de gazetten die zelfs niet zonder kunnen.
Maar als het laatste assisenproces van de eeuw op een slecht toneelstuk begint te lijken, dan zal de hele wereld dat moeten weten.
Och, aan de grond van de zaak ga ik voorbij: man vermoordt vrouw is gewoon de zoveelste titel van het zoveelste horror-verhaal. Maar hier is de ‘plaats delict’ West-Vlaanderen en de stoel van Vrouwe Justitia staat in Di Rupoville…
Als er vroeger plaatsen delict in Wallonië waren met Vlaamse daders, dan ging het proces gewoon door in Wallonië. Zo werden er ooit Vlamingen tot de doodstraf door verhanging veroordeeld, omdat zij geen snars begrepen van de voertaal. Een zekere Goethals was een van hen, als ik me goed herinner.
*

*
Nu is plaats delict Oostende, het Parket van Brugge voert het onderzoek, maar Meneer de politicus verkiest de Franse taal. Dus het hele  dossier moet worden vertaal en overgebracht naar Mons, de woonplaats van de verdachte. Aan de tien maand gerechtvaardigd voorarrest wordt een einde gesteld, de verdachte wordt onder verplichte geheimhouding in volledige vrijheid gesteld. Hij verschijnt drie weken aan een stuk als een vrij man op iedere zitting. Na uitspraak van de jury, bijgestaan door 3 rechters weliswaar zonder stemrecht,  verlaat hij als een vrij man het Gerechtshof. Ha ja, hé, er bestaat twijfel, en bij twijfel speelt dat altijd in het voordeel van de beschuldigde
*

*
Het is dus een fabeltje, dat staande de zitting, bij nieuwe elementen of onvoldoend gebleken resultaten van de Onderzoeksrechter, de zitting wordt geschorst tot er volledige opheldering is.
Is het dan teveel gezegd, dat er emoties losbreken als het doek gevallen is?
*


GEPLUKT BIJ

*
Vrijspraak Wesphael: "Loeiharde noodkreet om assisen te behouden"
Douglas De Coninck
*

*
Het is voorbij. Na enkele uren beraadslagen trok de volksjury in Bergen een streep onder een van de laatste grote assisenprocessen. Bernard Wesphael is onschuldig aan doodslag op zijn echtgenote. "Ik kan eindelijk aan de verwerking beginnen."

Het was iets voor halfvijf.
Hij was gaan zitten, knikte zachtjes nee naar niemand in het bijzonder. Berustend. Hij leek er helemaal niet in te geloven. Sloeg de ogen neer, alsof hij het liefst door de vloer wilde zinken, ver weg van de tot de nok gevulde assisenzaal. Enkele minuten scheidden oud-politicus Bernard Wesphael (58) van het moment waarop hij in hechtenis kon worden genomen en voor een jaar of tien opgesloten.
"Non." Handen voor het gezicht.
En toen sprak rechter Philippe Morandini de woorden die, hoezeer ze ook tot de meest elementaire principes van onze rechtspraak behoren, nagenoeg nooit worden uitgesproken in een assisenverdict: "Redelijke twijfel die in het voordeel van de beschuldigde moet spelen."
Ja, de positie van het lijk, het plastic zakje, de kneuzingen, de door hotelgasten gehoorde geluiden en zijn houding: het waren allemaal elementen die in de motivering werden omschreven als 'troublant'.
Noodkreet
Maar daarna volgde een zelden geziene sneer naar het onderzoek zoals het door de politiediensten in Brugge en Oostende na de dood van Véronique Pirotton (42) op 31 oktober 2013 is gevoerd: "Het ontbreken van grondige verificaties van bepaalde aanwijzingen en het onvolledige karakter van de elementen zoals die zijn gepresenteerd in de aanklacht. De op verschillende plaatsen aangetroffen vezel- en biologische sporen laten niet toe de these van de verstikking te ondersteunen. Alle experten zijn unaniem over het feit dat een combinatie van alcohol en geneesmiddelen niet kan worden uitgesloten als doodsoorzaak."
Hiermee valt het doek over een van de laatste grote assisenprocessen in hun oude vorm. Door de potpourri II-wet van minister Koen Geens (CD&V) kunnen sinds 1 maart alle strafzaken worden doorverwezen naar de correctionele rechtbank. De volksjury lijkt ten dode opgeschreven, maar volgens Wesphaels advocaat Jean-Philippe Mayence kan deze vrijspraak niet anders worden gezien dan als een loeiharde noodkreet om assisen te behouden: "Stel u voor dat dit voor een correctionele rechtbank was verlopen. Wat dan? Dan was er één psychiatrische en één medische expertise aan bod gekomen. Waar zouden we dan hebben gestaan?"
Omringd door een woud van camera's stapte Wesphael rond vijven de vrije buitenlucht tegemoet. De nachtmerrie is voorbij. Hij heeft tien maanden onschuldig in de gevangenis van Brugge doorgebracht, waar speurders hem herhaaldelijk voorstelden om een bekentenis af te leggen in ruil voor een voorwaardelijke vrijlating.
De oud-politicus stond er wat onwennig bij. Bevrijd, ook van het verbod om in het openbaar te praten. "Ik kan eindelijk aan de verwerking beginnen. De vrouw van wie ik hield, ligt onder de grond, vergeet dat niet. Haar zoon, voor wie ik een tweede papa was, is al die tijd verteld dat ik haar heb vermoord. Ik heb extreem pijnlijke dingen moeten ondergaan. Het parket van Brugge heeft mij als een smeerlap behandeld. Ik bedank mijn vrienden en ook de aalmoezenier in de gevangenis, zonder wie ik er vandaag niet meer zou zijn."
 *

*
De Heer Douglas De Coninck van DM pleegde dus een ferm stukje hierover, zoals U kon lezen. Echt nog een pluim meer op diens hoed.
Wat mij opvalt, is dat Minister Geens van het Acw zonder de minste ruchtbaarheid het karweitje van de Assisen-afschaffing in alle stilte heeft uitgevoerd. Geen rokende verklaringen, geen spetterende debatten, geen dichterlijke protesten. Maar de stilte van de samenzwering om op die manier de regels van onze Rechtsstaat onderuit te halen.
*

*
Wat kennen 12 domme burgers nu van Rechtspraak? Veel te riskant en veel te duur. We leven nu niet meer in de tijd van Napoleon. En daarbij, de man of de vrouw in de straat, dat is toch maar klootjesvolk? Geleerde en duur betaalde kletskoppen in streng habijt: ze houden de dingen van Justitie onder zich als een klokhen haar kuikens.
*

*
Het doek is gevallen over het laatste assisenproces – de moordenaar gaat vrij-uit maar de Rechtstaat is veroordeeld tot levenslang.
*

*


Geen opmerkingen: