donderdag 6 oktober 2016

37627/1104 * - De EU verbiedt de Britten om altijd weer die ene ‘religie’ erbij te betrekken, als er baldadigheden gebeuren -
.
DEEL 4.
.
DONDERDAG 6  OKTOBER 2016

H. BRUNO: stichter der Kartuizers,
Z. ISIDOOR DE LOOR: een geliefde figuur in Kortrijk, als pater portier bij de Passionisten heel goed gekend door iedereen die aan de deure belde.
*
3762 - DE ZWARTE ONGELUKSJATER UIT HET WITTE HUIS WIL NIET DAT WE NOG LANGER EEN KAT EEN KAT NOEMEN….
*

*
*
Ik hoop dat het iedereen begint te dagen die onderstaand stukje uit Xander leest. Natuurlijk is er geen haan in de Leugenpers die er aan raakt. Het ‘‘Hellegat’ aan de Zenne, zoals Donald Trump hun rovershol noemt is nochtans hun tweede thuis. In de dagen van A.H. waren dat soort hoofdkwartieren dan het OKW, das Oberkomando der Wehrmacht’, het zenuwcentrum van Het Beest.
De pretentie van de Bazen van Het Beest is onnoemelijk. Maanden nà de Brexit, strekt men zijn tentakels uit naar het Verenigd Koninkrijk om dat de wil van de Zwarte moslim-kater op te leggen. Op zichzelf is dat ongehoord, maar even erg is dat de ontvanger van die haat-boodschap het vertikt om hiertegen de stem te verheffen.  Eerst en vooral omdat Bruxella-bla-bla niets meer in de pap te brokken heeft, en secundo omdat Engeland niet wenst als lokaas te dienen voor nog meer islam-verdwazing.
Stel U voor, dat Hitler boodschappen in dezelfde zin zou doorgestuurd hebben naar Winston Churchill! Het kot zou te klein geweest zijn en voor de oorlog minstens hadden de diplomatieke betrekkingen opgeschort geweest .
*

Hoofddeksel dat onze Leugenpers beter zou passen….
*
Kortom: bij Xander en andere blogs zitten we op een goede wei. Bij hen bestaat er geen bronnengeheim, zoals bij de Leugenpers waar er tegen klippen en bergen kan mee gesjoemeld worden. In onze blogs spreken wij (zolang dat nog mag), ons hart rechtuit. En wat meer is, we doen het zonder het minste winstbejag. En al zeker zonder zijdelingse nevenbedoelingen in zich .
Wij rijden geen scheve schaats met het doel om barbaarse vreemdelingen stil te laten meestermaken van ons eigen erfgoed.
*


GEPLUKT BIJ


*
Europese commissie eist dat pers terroristen niet langer moslims noemt’
*
Persvrijheid in Europa door Brussel sterk aan banden gelegd
*

*
Moslims mogen niet langer ‘gediscrimineerd’ worden door hun aanslagen en misdaden met de islam in verband te brengen – ook al doen ze dit zelf in 99 van de 100 gevallen altijd wèl.
De Britse pers bericht dat de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) de kersverse regering van premier May heeft opgedragen om terroristen niet langer moslims en ‘islamitisch’ te noemen, ondanks het feit dat die moslimterroristen zelf wel altijd verwijzen naar de bevelen van Allah, zijn profeet en de Koran, en 99% van de plegers van aanslagen moslims zijn die dit juist vanwege hun geloof doen. Ongetwijfeld zullen alle andere EU-lidstaten dezelfde richtlijnen uit Brussel hebben ontvangen, waardoor eens te meer wordt aangetoond dat de islam de enige speciaal beschermde religie in Europa is, en de zo vaak geroemde persvrijheid niet meer bestaat.
In een rapport van de ECRI staat dat er tussen 2009 en maart 2016 steeds meer ‘haatspraak’ en racistisch geweld in het Verenigd Koninkrijk is geconstateerd, zowel in de pers, online als onder politici. De omvangrijke misdaad- en misbruikschandalen van Pakistaanse moslimbendes worden zover bekend echter nergens in het rapport genoemd – immers, de daders behoorden tot de islam, en de slachtoffers waren slechts – soms zeer jonge - blanke meisjes.
Persvrijheid aan banden, journalisten getraind in politieke correctheid
Volgens de eurocraten heeft het Brexit referendum de ‘anti-buitenlanders’ stemming in Groot Brittannië verder aangewakkerd. De commissie draagt de regering May daarom op om 23 ‘aanbevelingen’ op te volgen, en de strafwetgeving, de persvrijheid en de gelijke behandeling wetten aan te passen. De persvrijheid moet aan banden worden gelegd door media te verbieden nog langer een verband te leggen tussen aanslagen, misdaden en de islam of moslims, en de journalisten te gaan ‘trainen’ in het gehoorzamen van deze politiek-correcte regels.
In landen zoals Nederland, Duitsland en Zweden is het al vele jaren zo dat de pers in 9 van de 10 gevallen weigert de etnische of religieuze identiteit van daders van aanslagen en misdaden te vermelden – tenzij het om een blanke autochtone inwoner gaat, en tenzij het aantal slachtoffers dermate hoog is, dat het niet vermelden van de islam teveel zou opvallen. Migranten, vooral van islamitische afkomst, hebben behalve in de politiek ook in onze media een bijzondere, beschermde status.
Moslimdaders geen moslims, maar ‘verwarde personen’
Het gevolg is dus dat moslimterroristen en –misdadigers in de reguliere media doorgaans enkel ‘verwarde personen’ met ‘psychische problemen’ worden genoemd. Daar kunnen we inmiddels dagelijks over lezen.
De Britten hebben de ‘aanbevelingen’ van Brussel van de hand gewezen met de argumentatie dat ‘de regering veel belang hecht aan een vrije en open pers, en niet ingrijpt bij wat de pers doet en publiceert, zolang de pers zich aan de wet houdt.’ Overigens is dat een regelrechte leugen, want ook Groot Brittannië heeft –meestal op last van Brussel- al tal van wetten ingevoerd die ‘haatspraak’ verbieden, en die vooral moslims beschermen. (1)
Uit Amerika stamt de bekende ‘eendentest’: "If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck." Omgezet naar de richtlijnen van Brussel voor de Europese pers: ‘’Als iets eruitziet als een moslim, handelt als een moslim, en praat als het een moslim, dan is het géén moslim, maar enkel een verward persoon.’

Xander
*

*

Wat niet al lachende kan gezegd worden,
Is de waarheid niet…..
*
Wie het nog niet zou opgevallen zijn: het is heel simpel: de islamitische ‘bedot-reglementen’’ hebben zich al langer meester gemaakt van onze Samenleving. Het is heel lang dat we alleen nog horen, zien en lezen over ‘mannen’ die ‘andere mannen’ vermoorden, of over ‘daders’ die worden opgespoord. Ook de huidskleur wordt verzwegen. Zodanig, dat we door al dat versluieren, we een zeer duidelijk beeld krijgen van de werkelijkheid. Neen, de daders moeten niet ’gestigmatiseerd’ worden: ze lopen zo maar op straat, klaar om toe te slaan.
*

*
Zelfs de video’s worden ‘gebrainwasht’, zodat de woorden Allu Akbar niet meer te horen zijn.
Het uiteindelijk resultaat zal zijn zoals het zou aflopen met criminelen die van hogerhand zouden ‘beschermd’ worden door ze niet te benoemen. Die zullen dan ook kweken als de muizen in het meel. Met dit éne grote verschil: criminelen hebben daarbij geen heilige ‘bedot-pkicht’ om volgens de Koran de goegemeente in de luren te leggen.

*
*


Geen opmerkingen: