zondag 9 oktober 2016

37699/1488 * - Laatste verwittiging van de Rus aan de islam in Syrië – Beschavingen zijn net als een perpetuum mobile -
.

DEEL 2.
ZONDAG  9 OKTOBER  2016
H. VADER ABRAHAM, H. DENIJS EN GEZ., H. GHISLEEN gekend tegen de stuipen en de vallende ziekte.

**
3769 - VANAF VANDAAG HOREN WE OP DE TOPPEN VAN ONZE TENEN TE LOPEN.  ZELFS DE MEDIA WACHTEN AF MET EEN BANG HARTJE
*

Op de tenen lopen….
*
*
Eerst even uitleggen dat het VB, Vlaams Belang, misschien wel beter, om vergissingen te voorkomen, de naam van O.B. (Ons Belang) zou aannemen. Omdat de initialen V.B. beter zouden staan voor ‘Verenigde Bedriegers’. Want ….
De Verenigde Bedotters, d.i. de Leugenpers en de woestijnrovers van zo’n beetje overal spelen een gevaarlijk spel dat ons allemaal binnenkort de kop kan kosten. Ze worden gevaarlijker dan ooit, omdat hun zoveelste invasie op het punt staat te mislukken. Omdat ze deze keer een vastbesloten verzet stoten.


De rest leest U hieronder. Het is alles te gruwelijk om er plezant mee om te gaan.
Maar ja, de Overheid en hun slippendragers van de Pets hebben andere zorgen. Er moet gecijferd worden om de putten te vullen, of om dat te kritiseren, er moet zo nodig gestaakt worden tegen zo wat van alles, en in West Vlaanderen is er nu eindelijk een nieuwe Bisschop, zodat er nogmaals lang en breed kan uitgeweid worden over ‘het kindermisbruik in de Kerk’. Overal wordt er, met de spreekwoordelijke balk in de eigen ogen, gezorgd voor stemmingmakerij inzake de splinter in andermans oog. En altijd voort loopt de goegemeente daar in. Op dit uur zijn de blikken al gericht op ‘Halloween’ die andere heidense uit de USA overgewaaide zottigheid. Kerstmis en Het Kindeke Jezus in Vlaanderen zijn wel een achterhaald begrip, maar het Kerstverlof zit er toch maar lekker weer aan te komen. Met, om moslims niet te beledigen, ‘Wintermarkten,’ i.p.v. Kerstmarkten.
En de Rode Duivels doen het goed, beter, best met hun nieuwe Vlaams onkundige coach. De burgeroorlog tussen moslimmers onderling in Syrië wordt een nachtmerrie, ja dat wel, maar Obama, de Navo, het Europees Parlement beschermen ons tegen alle onheil. Zodat we volkomen veilig zijn als in Abrahams schoot….
We heffen dus het glas met van die heerlijke bubbels, op ons aller toekomst… Meer kunnen we toch niet doen.
*

GEPLUKT BIJ


*
Rusland waarschuwt Amerika: Aanval op Syrië is aanval op ons
*
Extra marineschip met kruisraketten richting Russische vlooteenheid bij Syrië – ‘Westen bekommert zich niet om humanitaire situatie in Syrië, maar beschermt Al-Qaeda tegen luchtaanvallen’
Russische S-400 luchtafweersystemen in Syrië.
Het Russische ministerie van Defensie heeft in scherpe bewoordingen gereageerd op de Amerikaanse oorlogsdreigementen. Iedere aanval op het Syrische leger zal als een rechtstreekse bedreiging voor de Russische militairen worden gezien, en met militaire middelen worden beantwoord. Ook zullen de S-200, S-300 en S-400 luchtafweerraketten vanaf nu zonder waarschuwing vooraf op ieder vliegtuig worden afgeschoten dat niet in het Syrische luchtruim thuishoort en dat zich niet kan identificeren.

De meeste Russische militairen in Syrië zijn er om humanitaire hulp te verlenen en te proberen een dialoog aan te gaan met de diverse bewapende groepen. Om die reden zal iedere bom of raket die op gebied valt dat door het Syrische leger wordt gecontroleerd, als een agressieve bedreiging voor deze militairen worden opgevat.
Rusland kon niets anders besluiten nadat de Amerikanen het staakt-het-vuren doorbraken met een provocatieve luchtaanval op het Syrische leger. Volgens de VS was dat een ‘vergissing’, maar buiten Washington en het immer naïeve Europa wordt dat nergens geloofd.
Luchtafweerraketten staan klaar; extra marineschip met kruisraketten
Het ministerie vat de uitlatingen en dreigementen van Amerikaanse politici en militairen op als een aankondiging van een militaire interventie in Syrië. Die zal niet door het Kremlin worden geaccepteerd. De defensieve Russische luchtafweersystemen in Syrië zullen daarom zonder waarschuwing op ieder vliegend object worden afgeschoten dat een bedreiging voor de Russische of Syrische strijdkrachten kan vormen.
Vanuit Sevastopol is vandaag de korvet ‘Mirasj’ vertrokken. Het marineschip, dat kruisraketten aan boord heeft, zal zich voegen bij de Russische vlooteenheid in de wateren bij Syrië.
‘Westen bekommert zich niet om humanitaire situatie, maar beschermt Al-Nusra’
Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde vandaag dat de aanval van Al-Nusra (/Al-Qaeda) op de ambassade in Damascus een direct gevolg is van de Amerikaanse dreigementen tegen Rusland. ‘Het Westen schijnt zich niet om de humanitaire situatie in Syrië te bekommeren. In plaats daarvan beschermt het Westen het Al-Nusra front tegen luchtaanvallen,’ aldus een woordvoerder van het ministerie. (1)
Kwade genius George Soros uit op oorlog met Rusland
De kwade genius achter onder andere de Oekraïense staatsgreep, de Westerse agressie tegen Rusland en de moslim migranteninvasie van Europa, de nauw met Brussel samenwerkende ultralinkse miljardair George Soros, beschuldigt president Putin inmiddels van ‘afschuwelijke misdaden tegen de menselijkheid’, omdat die weigert de luchtaanvallen op ISIS, Al-Nusra en andere islamitische terreurgroepen te stoppen.
Soros beweert weliswaar dat de Russen de burgerbevolking bestoken, maar daar is geen enkel bewijs voor. Waar wél overvloedig bewijs voor is, is dat de Amerikanen er alles aan doen om te voorkomen dat de Russen en Syriërs de radicale islamisten van ISIS, Al-Nusra en het Free Syrian Army vernietigen.
De top globalist roept Europa en de wereld op om niet werkeloos toe te zien. Hiermee volgt hij hetzelfde scenario als in 2013, toen de regering Assad werd beschuldigd van een chemische aanval in een buitenwijk van Damascus, waarbij zeker 1000 mensen omkwamen. Later werd aangetoond dat het de door het Westen gesteunde rebellen waren die deze ‘false flag’ aanval hadden uitgevoerd met saringas, dat hen met medeweten en actieve hulp van toenmalige minister van BuZa Hillary Clinton werd geleverd.
Deze keer wel de Derde Wereldoorlog?
Het zorgde in september 2013 bijna voor een militaire confrontatie tussen Amerika en Rusland. De Amerikaanse vliegtuigen waren (letterlijk!) al aan het warmdraaien voor een aanval op Syrië, toen president Putin het Witte Huis te verstaan gaf dat de Russische vloot voor de kust op alles zou schieten dat zou proberen naar Syrië te vliegen. Uiteindelijk besloot president Obama op het laatste moment om de aanval –en daarmee misschien wel de Derde Wereldoorlog- af te blazen. (2)
Nu staat hij kort voor zijn aftreden opnieuw voor de keus: luisteren naar de haviken in het Pentagon en in zijn regering, naar George Soros, en het bevel geven voor luchtaanvallen, waarmee een oorlog met de Russen in Syrië een zekerheid wordt, en het risico op een nog veel hevigere oorlog in de regio en daarbuiten, heel groot is; óf er ook deze keer voor zorgen dat het verstand prevaleert, en de mensheid niet wordt blootgesteld aan een conflict dat met een beetje pech op een wereldwijde kernoorlog zou kunnen uitlopen.

Xander

*

Om het bijvoorbeeld met de woorden van de beruchte vrijdenker Prof. Etienne Vermeersch te zeggen (onlangs weer bij Van Gils op zijn geliefde praatstoel, de geloofsafval): we mogen niet alles geloven wat er gezegd wordt. Vooral niet als het van op de preekstoel wordt gezegd. Als gewezen Pater Jezuïet weet die daar alles over. En nog meer vooral niemand achter papegaaien. De Bijbel der katholieken is zelfs in tegenspraak met zichzelf. En dat was genoeg om zijn Geloof af te zweren. So what?

Allez, zeg ik dan. Hoe wete da?

Het oudste deel, de religie van Het Uitverkoren, Volk Gods, spreekt van ‘oog om oog, tand om tand’, en het aanhangsel daarvan, de religie van Rome of Het Nieuwe Testament, houdt het bij de andere  wang aanbieden, om nog meer klop te krijgen.
Ja, Mijnheer Vermeersch, ‘k verstaan da wel. Maar ik en kan dat niet samen rijmen met de Evolutie Leer van Darwin, die zegt dat alles in deze wereld evolutie is. Vooral het menselijk vernuft, en dat is toch Uw specialiteit.
De mensheid, de samenleving, de menselijke geest : alles gaat vooruit. Alles maakt vorderingen. Tot er na een zeker punt van verzadiging, van opnieuw kan gestart worden. Maar 2 +2 zal altijd gelijk zijn aan 4. De wereld is één groot perpetuum mobile.
t gevoel van afhankelijk te zijn van een Opperwezen, van een boom, van een heilige berg, om het even voor wat … onbegrijpbaar, is iedere mens aangeboren en is zo oud als de mens zelf. Alleen de progressieve levensgenieter denkt beter te weten. Die wil de slimste van de hele klas te zijn. Wat alleen maar bewijst dat er vele klassen zijn met allemaal de slimsten van de klas. Ze weten het eigenlijk zelf niet meer, maar er komt van Daarboven nooit geen tegenspraak.
Neen, natuurlijk niet, want die weigeren constant de tekenen te zien. Die zijn momenteel de Euro-pretentie inzake Oekraïne en de bloed-storm die opsteekt in het Midden-Oosten.
Maar allee, laat ons voorlopig de schuld op de schouders van Obama leggen. Hij is toch al de Zwarte Piet in ons verhaal.

*

*

Geen opmerkingen: