woensdag 2 augustus 2017

4237


Dinsdag 1 Augustus 2017

*
4237 – DE C.C.C., DE “CLUB CLINTON CLAN”, IS GEKWELD DOOR SNEK STIJGENDE KLIER-KOORTS
*
INHOUD: AMERIKA / RUSLAND / LEUGENPERS / WI II / WI III: in Washington wordt (in opdracht van de Profeet?) het vuur van Wereld Oorlog III  moedwillig aangewakkerd.
In de hel danst Lucifer van opwinding en bij de pietrol-pompers van de moslim-weedebrengers  worden de messen gewet.
Langs welke kant worden wij, de af te slachten schaapjes, geacht te staan? En wanneer start de nieuwe Holocaus?

OP DE IJTKIJK
*
’n Dikke mercie voor Xander ons op zo’n duidelijke manier in contact te hebben gebracht met die Amerikaanse site, waar allemaal Amerikaanse Bloggers (gelieve te lezen Bloggers en niet Blokkers) aan de hele wereld gezamenlijke informatie mededelen die  door de reguliere Leugenpers VOORTDUREND weggemoffeld wordt.
De site Zero Hedge die het zout op onze patatjes kan zijn, is vrij te raadplegen op Tinternet en zou moeten inspirerend werken om de blogwereld in onze landen te verenigen. Zodat er over de hele planeet en aan de lopende band rechtzettingen van de Leugenpers kunnen georganiseerd worden.

Ter verdidelijking een paar ophefmakende voorbeelden rond WO II die ondertussen (noodgedwongen) opgehelderd zijn.
**
*
Naast de door Duitsland gefingeerde Poolse inval in Duitsland nam Hitler zogezegd weerwraak door op 1 September 1939 Polen binnen te vallen. Op 17 September viel Stalin de andere kant aan, ingevolge het Molotov-Ribbentrop akkoord van kort daarvoor…. De toenmalige Leugenpers schreeuwde (in sourdine) moord en brand over Hitler snode daad, maar ‘vergat’ met klank dat Molovo-akkoord om Polen onder huns getweeën te verdelen, want zowel Das Drtte Reich als de USSR waren toen het Lichtend Voorbeeld, twee ‘Bevriende Natie’ voor het zwaar opkomend Internationaal Communisme….
De liefde voor Hitler verdween echter als sneeuw voor de zon, dodra die in 1941 Stalin naar de keel vloog en met Blitzkrieg-spelletjes oprukte naar Moscou…
Wat ook zoveel mogelijk verzwegen werd, was

van 9 November 1939, waar de Duitse SS een volgende nachtelijke Nederlandse inval in Duitsland ensceneerde.
De volgende dagen prijkten in de Duitse (Leugen)pers zelfs de foto’s van twee op Duitse bodem gesbeuvelde Nederlandse ‘soldaten’ met wapens nog in d’hand, die naar later bleken twee gestorven concentratiekap-gevangen waren geweest, die na hun dood in die uniformen werden gestopt om op ‘het slachtveld’  te worden achtergelaten. Hierover schrijft Wikipedia ten andere ook nog
Op 9 november 1939 werden in het Venlo-incident twee Britse geheime agenten op Nederlands grondgebied gevangengenomen door de Gestapo en naar Duitsland afgevoerd. Hierbij kwam de Nederlandse luitenant Dirk Klop om het leven.

Om maar te zeggen, dat de Leugenpers geen recente uitvinding is, maar dat de alternatieve berichtgeving op de ‘Sociale Media’ toen wel nog niet bestond….
Anders had de wereld bvb wel kunnen geweten hebben over de ‘Noodlanding in Kwaad Mechelen’ van 10 januari 1940 waar een Duits legervliegtuigje ‘een noodlanding’ diende te maken, met aan boord de details over Hitlers aanvalsplannen voor 10 Mei 1940…
Ook al een provocatie?! Een list met dubbele bodem?
Waren die plannen toen zelfs maar gedeeltelijk op de Sociale Media bekend gemaakt geweest, dan had WO II waarschijnlijk een gans ander verloop gekend.
Zou de huidige Amerikaanse C.C.C. zich dat niet realiseren? Of hebben die daarvoor een veel te dikke nek?
**
*
Uit deze vaststellingen mag dus blijken, dat dank zij Tinternet, de wereld niet meer wil bedrogen worden….
*.
‘Nieuwe sancties tegen Rusland net zo crimineel als Hitlers leugen over Poolse inval in 1939’
*
Organisatie oud medewerkers inlichtingendiensten: Forensisch onderzoek bewijst dat hack niet uit Rusland kwam, maar een interne lek was (uit Washington) - Paul Craig Roberts: Er komt een oorlog aan

Het Amerikaanse Congres gaat – zeer tegen de zin van president Trump - onverminderd door op het pad naar het uitlokken van een (kern)oorlog met Rusland. (3)
Paul Craig Roberts, voormalig lid van de regering Reagan, schrijft dat de nieuwe ronde sancties tegen Rusland die door de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden zijn aangenomen, net zo crimineel zijn als de leugen van Adolf Hitler in 1939 dat Poolse troepen Duitsland zouden zijn binnengevallen, wat door de Nazi’s als voorwendsel werd gebruikt om het land aan te vallen en de Tweede Wereldoorlog te beginnen. Roberts waarschuwt dat er nu opnieuw een (wereld)oorlog aan zit te komen indien Amerika (en het slaafse Europa) op dezelfde agressieve koers blijft doorgaan.
‘Het Congres heeft in zowel het Huis als de Senaat bijna unaniem duidelijk gemaakt dat ze liever de president van de VS vernietigen en het gevaar van een kernoorlog groter maken, dan dat ze een conflict met Rusland willen vermijden door de betrekkingen te normaliseren,’ begint Roberts.
**
*
In plaats van de spanningen met de EU en het risico op een wereldoorlog met Rusland te verminderen, heeft het Congres dus voor het tegendeel gekozen, en dat enkel ‘vanwege de campagne contributies van het machtige en rijke militaire/veiligheidscomplex’. De Westerse media doen vervolgens hun deel door met flagrante leugens de haat tegen Putin en Rusland verder aan te wakkeren.
‘Roekeloos’ aansturen op conflict
Roberts noemt het opzettelijk aansturen op een conflict met Rusland ‘roekeloos’. Het naar huis sturen van 755 Amerikaanse diplomaten laat zien dat het geduld van het Kremlin met de VS op lijkt, en de Russen de illusie dat met Donald Trump de door de regering Obama en ‘team Clinton’ totaal verziekte verhoudingen weer kunnen worden hersteld, definitief lijken op te geven.
Omdat de nieuwe sancties met meer dan twee derde meerderheid werden aangenomen, kan president Trump, die er fel op tegen is, ze niet met een veto treffen. Zou hij dat toch proberen, dan zullen zijn vele vijanden in Washington (en Europa) onmiddellijk beweren op dat hij ‘samenspant’ met de Russische president Vladimir Putin – een beschuldiging die inmiddels volledig ontkracht is.
‘Russisch complot’ is zelfde soort leugen als Hitler gebruikte voor WO-2

Zelfs de Trump-hatende Washington Post geeft nu toe dat ‘de zoektocht naar geheime Russische contacten aan het afbrokkelen is’ (2). Ook een organisatie van oud medewerkers van de inlichtingendiensten constateerde dat na forsenisch onderzoek is gebleken dat de hack niet uit Rusland afkomstig was, maar dat intern gelekte info (in Washington, hoogstwaarschijnlijk door de Clinton-Democraten en McCain-Republikeinen geleide Deep State schaduwregering)  werd gekopieerd, waar vervolgens een nep Russische ‘vingerafdruk’ aan werd toegevoegd.
‘Het is allemaal verzonnen,’ vervolgt Roberts. ‘En iedereen die suggereert dat het om Russische hack gaat, weet dit. Er is geen verschil tussen deze beschuldiging en die van Hitler in 1939 dat ‘afgelopen nacht Poolse troepen onze grens zijn overgestoken’,’ een criminele leugen die als voorwendsel werd gebruikt om het land binnen te vallen en te bezetten, waarmee de Tweede Wereldoorlog begon.

‘Er komt een oorlog aan’
**
*
‘Dat het Congres een overduidelijke schaamteloze leugen gebruikt om deze schending van het internationale recht te rechtvaardigen, en daarmee opzettelijk de Amerikaanse verhoudingen met zowel Rusland als de EU verslechtert, bewijst hoe vastbesloten Washington is het conflict met Rusland te intensiveren. Verwacht daarom nog meer valse beschuldingen, nog meer demonisering, nog meer dreigementen.’

‘Er komt een oorlog aan, ‘besluit Roberts.

Mocht dat zo zijn, dan kunnen wij Europeanen alleen maar hopen dat de Russen zich beperken tot een kernaanval op Brussel en Berlijn, zodat in één klap de twee vijandigste en kwaadaardigste regimes die de toekomst van onze landen, volken en onze kinderen bedreigen, worden uitgeschakeld. Wij vrezen echter dat zo’n oorlog wel eens totaal uit de hand kan gaan lopen, en heel Europa onder een tapijt van dodelijke nucleaire gaskolommen dreigt te verdwijnen.
Xander
*
NADER BEKEKEN
**
*
Het kan toch geen teken zijn van de Goddelijke Voorziening (neen, want die is uitgeschakeld wegens het niet bestaan-decreet van de Progressieven) dat ons collectief geeheugen werd opgefrist door de verschrikkingen van ‘De Slag om Passendale’ van precies 100 jaar geleden. Wij, West-Vlamingen van de streek waar ‘het’ ooit allemaal eens gebeurde, hadden daar echt geen behoefte aan (buiten de Horeca) want we worden er iedere dag om de 10 meter aan herinnerd. Is het niet op ’t veld, in de landschappen, dan is het in de straatnamen. Uitsluitend de namen van Britse of Franse Legerleiders. Duitse namen ontbreken. Uitzondering . het ‘Studenten Friedhof in Langemark en de naam Kate Kollwitz in Vlaqdslo. Ja Ja, De  Duitsers zijn inderdaad echte cultuurdragers.
Maar om  naar onze schaapjes van vandaag terug te keren: de Hilteriaanse bokkensprongen van the Clinton Clan geraken inderdaad zo goed als on-omkeerbaar….
*
Ps
Over ‘Venlo’ baseer ik mij gedeeltelijk op mij geheugen van het al lang vergeten ‘Readers Digest’ waar het verhaal (met foto’s) uit de Duitse Pers van toen stonden, met de ‘gesneuvelde Nederlandse militairen’  op Duits grondgebied uitvoerig in beeld. Dat gedeelte schijnt nu bij Wiki e zijn ‘over het hoofd gezien’…..
Waarbij weer eens bewezen is, wat dien de te worden bewezen…..
**
SS-Sturmbannführer Walter von Schellenberg waarvan we later in Hitler 3de Reich nog veel zullen horen

*

(Digitalia)Geen opmerkingen: