zaterdag 19 augustus 2017

4253Zondag 20 Augustus 2017

4253 - SCHULD EN BOETE IN DIT LAND ZIJN GEWOON DE OMGEKEERDE WERELD
        *
INHOUD: COLLABORATIE / VLAANDEREN REBUILT: PatricK Dewael, fel tegen zijn goesting als Vlaming geboren, is als een boom die maar rare vruchten voortbrengt. Een van die rotte appels is Marino Keulen (Lanaken), waar de man het tot Burgemeester heeft geschopt, volop actief in het Gild der Kontdraaiers waarop  noch maart noch getal staan. Ze bewegen zich  immers onder de vleugels van hun Federaal boegbeeld, de Waalse  Sjarel Premier.
Vlamingen zijn verplicht zich ten allen tijde ‘belg’ te voelen, maar eenmaal als ‘belg’ bekend kan iemand nooit meer Vlaming zijn noch worden.
Zoaks G. Gezelle, een ander Priedster-Dichter met wereldfaam en ook al onderpastoor van te lande ooit dichtte: ‘Wees Vlaming dien God Vllaming schiep’ is niet aan hen besteed.

OP DE IJTKIJK
*
Om de windstilte van de kom-kwammer-tijd wat bij te werken, is ons Marinootje, pupil van Blaaskaak Dewael, die al lang met deze gedachte speelde, eindelijk ‘uit de kast gekomen’ tegen  die vervelende straatnaam. Niet wetende dat hij daarmee de modale Vlaming ofwel verveelt,  dan wel op stang jaagt. Aan fijngevoeligheid en aan brillantine geen gebrek. Want ook voor Patje Brillantine en de rest van de Blauwe Geschelpten komen de verkiezingen er aan…
**
Achteraf gezien is ‘Priester-Dichter’ Verschaeve inderdaad geen eenvoudige persoonlijkheid geweest. Dat komt in hoofdzaak door de vele nachtelijke gesprekken  die hij, vlak achter de vuurlinie van het IJzerfront, had met al die eenvoudige Vlaamse jongens die, beloftegetrouw aan hun Koning-Soldaat Albert I,  de rotsbeklimmer in vrije val van Marche-les-Dames, hun jong leven veil hadden om na de Overwinning, gelijkheid met de Franstaligen beloofd werden. Toen de oorlog pas begon, moesten Vlamingen ‘1302’ gedenken, en dus dapper vechten voor het behoud vnan zij Troon, dan kregen ze ‘Gelijkheid in Rechte en in de feiten’, zo luidde de Koninklijke Belofte. Waar ze dus dik in de val…. inliepen.
**
Maar, eenmaal de poppetjes aan het dansen, ‘vergat’ die Koning toch wel rats die belofte, zeker. Onderwijl  werden die jongens naar het slachtveld gecommandeerd, voortgedreven door Officieren die pertinent weigerden hun taal te spreken. Uitlef in ’t Fransoos ‘et pour les Flamands la même chose’. Die officials bleven ondertussen wel veilig en wel op de achtergrond.   

Vandaar hun ‘Open Brief’ naar hun Opperbevelhebber, om hem aan zijn koninklijke belofte te herinneren. Brief die terstond door de Legerleiding als insubordinatie en landverraad werd veroordeeld.
**
“Hier ons bloed. Wanneer ons Recht?”
*
Maar dat deze eenvoudige ‘onderpastoor van te lande’, als Letterkundige en Doctor Honoris Causa van verschillende buitenlandse universiteiten, zich na de 1ste oorlog intensief inzette voor de ‘Frontbeweging’, werd het duidelijkst rond de eerste IJzertoren in Kaaskerke, Vlaanderens Heiligdom met de gekende Kruiskop. Waarop in 4 talen naar de 4 windstreken het devies van NOOIT MEER OORLOG uitdroeg. Memoriaal ter ere van de vele gesneuvelden van over de ganse wereld, dat in 1946 door algemeen bekende ’onbekenden’ werd gedynamiteerd. Tussen 1918 en het Mei ‘40, waren maar liefst 22 jaar verlopen. In die 22 jaar kwam er van die Koninklijke Beloften zo goed als niets in huis.
Aan Verschaeve wordt verweten dat hij als Rooms-Katholiek begenadigd Goede Herder voor zijn schapen, ‘ronselde’ voor het Oostfront, om schouder aan schouder met de Wehrmacht, te gaan vechten tegen ‘het goddeloos communisme’. Politieke motieven waren daarbij bijzaak.
Dubbele fout dus, achteraf bedacht, door de Franstalige goddeloze maar wel triomferende bestuurlijke Elite. Waarbij het niet kan ontkend worden, dat velen toen in die verwarde tijden, dachten zoals Verschaeve. Namelijk via het on-overwinnelijk geachte Duitsland voor de Vlaanderen bereiken wat de Belziek hen weigerden, namelijk… gelijkheid in Rechte en in de Feiten.
Klein detail hiervan heeft ondergetekende jarenlang lijfelijk ondervonden in zijn jeugd en beginnende volwassenheid. Net als iedereen ben ik opgggroeid onder het dwingend advies van ‘maar goed mij  Frans te leren’ om iets te kunnen worden.
Het is dus net aan dezelfde ‘Elite’ van toen en van nu, te oordelen over deze belangrijke Vlaamse figuur. Dat zal de Geschiedenis wel in hun plaats doen. De dag dat er voor Verschaeve standbeelden zullen opgericht worden.
Liefst in sneller tempo als er standbeelden van woorbrekende koningen zullen neergehaald worden…
**
'Inwoners overtuigen dat aanpassing van Cyril Verschaevestraat nodig is'
*
Na de rellen in Vir­ginia over het al dan niet weghalen van een standbeeld van een ‘foute’ generaal uit de Amerikaanse burgeroorlog, laait ook in ons land het debat over beelden en straatnamen die verwijzen naar een donker verleden op. Marino Keulen (Open VLD) wil in zijn gemeente Lanaken de naam van de Cyriel Verschaevestraat aanpassen.
De voorbije jaren waren er in verschillende gemeenten al discussies rond beelden en straatnamen die verwijzen naar onder meer Leopold II en collaborateur Cyriel Verschaeve. Na de rellen in Charlottesville laait het debat ook bij ons opnieuw op.

In Lanaken zal de Cyriel Verschaevestraat verdwijnen. Dat laat burgemeester Marino Keulen (Open VLD) weten. 'Het duurt een tweetal jaar om een straatnaam te veranderen', zegt Keulen. 'We moeten met de inwoners in gesprek gaan en hen overtuigen dat die aanpassing nodig is. Zelf zijn ze daar niet mee bezig. Ze zeggen me letterlijk dat er prangendere kwesties zijn. Maar anno 2017 kunnen we toch niet meer verantwoorden dat er nog altijd een straatnaam is genoemd naar een collaborateur die ter dood werd veroordeeld. We moeten en zullen de naam veranderen.'
'Begin jaren zeventig is de keuze gemaakt om een straat in Lanaken te vernoemen naar Cyriel Verschaeve', zegt Keulen. 'Ik vermoed dat ze de man toen enkel van zijn geschiedenis in de Eerste Wereldoorlog kenden. Toen stond hij namelijk aan de kant van de Vlaamse frontsoldaten. Maar toch was het een domme keuze. Er valt eigenlijk niets goed over die man te vertellen, zeker als je zijn rol in de Tweede Wereldoorlog bekijkt. Hij staat feitelijk aan de kant van de daders.'
Volgens Keulen hoort zo'n naam niet op de straatnaamborden te prijken. En daarom wil hij de naam weg. 'In Lanaken leeft het niet, maar ik ga de bewoners wel duidelijk maken waar hun straatnaam eigenlijk voor staat', aldus Keulen. 'Na een gesprek met de bewoners kan ik de nodige stappen zetten. Maar het zal wel wat tijd in beslag nemen, ik schat een tijdspanne van twee jaar.'
Naast Lanaken hebben ook Breendonk, Marke, Zoersel en Kapelle-op-den-Bos een Cyriel Verschaevestraat. In de gemeente Puurs is de straatnaam al meerdere keren voer voor debat geweest. In mei besliste burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) om ‘de discussie te sluiten’, nadat het overgrote deel van de bewoners in een ­enquête liet verstaan voor het behoud van de straatnaam te zijn.
Kortrijk heeft geen plannen om de Cyriel Verschaevestraat in Marke te schrappen. ‘We hebben het debat al vaker gevoerd, en uiteraard zouden we op vandaag nooit opteren voor een figuur als Cyriel Verschaeve. Toch acht ik het belangrijk dat de mensen wel weten wie hij was en waar hij voor stond’, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne tegen de Krant Van West-Vlaanderen.

Cyriel Verschaeve staat onder meer bekend als Vlaams-nationalistische priester, die collaboreerde met de nazi’s. In 1946 werd hij bij verstek ter dood veroordeeld omwille van zijn morele verantwoordelijkheid bij het werven van soldaten voor het Oostfront.
*
*
NADER BEKEKEN
**
Hoort die Marino het misschien nu al donderen in Köln? Weet die dan dat er voor lieden als hij, in het herbouwde Land geen plaats meer zal zijn? Beseft die niet dat er binnen afzienbare tijd een Nürenberg II komt?
**
Hoe belangrijk Cyriel Verschaeve wel is/was, moge blijken, uit het feit zijn stoffelijk overschot begraven ligt onder de kerktoren van  Alveringem, omringd door Heldenkruisjes, mar onder een centimeters dikke plaat gewapend beton? Die werd daar gestort door de op afstand toekijkende Staatsvuiligheid, nog voor bij de plechtige her-begraving, de opgedolven aarde terug op de kist kon.
Had men in Bruksèl, tot nader order nog altijd Vlaanderens Hoofdstad , dan zoveel schrik dat Verschaeves Geest hen vroeg of laat zou komen rekenschap vragen?
**
PS
Bij deze worden alle geruchten ontkend, als zou deze blog ooit geschreven hebben dat De Schandaard ooit zou overwogen hebben, zinnens zou geweest zijn , de bedoeling hebben gehad, de Stichter ter ere, de naam te veranderen in HJ SS-taart, de Hitler Jugend. S Standaard. Met ‘Meine Ehre heisst Treue’ as embleem.
**
 (Digitalia)


Geen opmerkingen: