vrijdag 11 augustus 2017

4243


Woensdag 9 Augustus 2017

4243 - AMERIKA ZOALS DE HOER NALISTENHET DAT DAAR WEL ZOUDEN WILLEN
*
INHOUD: AMERIKA REBULT / MILIEU: na zes maanden Trump als Presdent, realiseren Establishment en Media zich dat ze liefst zo hard mogelijk ‘alle hens aan dek’ moeten roepen. Want zij voelen de grond onder hun derrière wegzakken.
Net hetzelfde als we dezer dagen voorhebben met de gebroken eierschalen die we over heel Europa op ons bord krijgen, tot in Hong Kong toe. En daar gaat meteen de zomerse komkommertijd. Er is zelfs oorlogsdreiging om meer dan  bezorgd over te zijn. Tijd voor de Slinxen om weer zoals in 1939, te beginnen spreken van ‘het Gebroken Geweer’ om aan te geven dat ze ineens wel voor de Vrede zijn.
.
OP DE IJTKIJK
*
Voorgaand stukje Nr 4242 was een nep-reactie op een nep-krantenartikeltje van tweemaal niemendalle. Had U toch gesnopen?
Al kan het natuurlijk nog altijd, dat de juist-niet dader van de Eiffeltoren vluchtter, niet omdat hij een soort steekwapen(tje) bij zich had,  maar om heel andere redenen. Maar dat komen we lekker niet aan de weet, want ondertussen zijn al de blikken gericht  op het achter-uitlaat van elke kip bij Boer en Tuinder. Zelfs onze Verlichte Grote Verstanden waren geschrokken, toen ze dat allemaal in hun achteruitkijjkspieg0les zagen gebeuren. Ze stonden er allemaal bij en keken er naar. Al achterom over de schouder kijkend..
**
Even over nadenken: niemand had er ooit van gehoord.
Kippen-huiden zijn dus net als  mensen-huiden: wat op de huid komt, dringt bliksemsnel het lichaam binnen. Allez, dat beweren toch de cosmopologen van de cosmetica met allerhande huidzalfjes. Oplosing: elke afzonderlijke kip in een lucht & waterdicht plstic regenplunje  laten rondlopen. Of misschien betere wetgevers aanstellen na de volgende verkiezingen?
En dat er in de bedrijven zelfs hokken voorkomen met honderdduizenden kippen op elkaar geperst, dat doet er niet toe . Is lekker gezellig!
Met het ei gaat het dus voor de Overheid en hun slippendragers van de Pers, de weg op van zowel de Opwarming der Aarde als de ‘verrijking’ door al die nieuw aangevoerde mensachtigen. Eierschandaal JA! Duizend keer groter Immigranten-schandaal: NEE. 
Idem dito voor alle Linxks-Progressieven ter wereld, dus ook in Amerika onder President Trump: de Samenleving wordt met allemaal dezelfde zeep ingesmeerd zodat die morgen gratis kan geschoren worden. Dat is geen deontologie meer  maar hersenspoeling.
**
Driekwart van de Amerikanen gelooft het Witte Huis niet meer
*
Donald Trump is nu zes maanden president van de Verenigde Staten, maar zijn populariteit en geloofwaardigheid staan op een absoluut dieptepunt. Dat blijkt uit een peiling van de Amerikaanse nieuwszender CNN (*). Maar liefst 75 procent van de ondervraagde Amerikanen zegt dat ze niet meer kunnen geloven wat het Witte Huis vertelt.
CNN (*): deze wereldzender is zoals U weet een der vurigste aanbidders van Donald Trump van lang voor die man was geboren….
**

CNN = Clinton News Network

*
Amper 38 procent staat achter het beleid van Trump, meer dan de helft (56 procent) keurt het af. Een ruime meerderheid van die laatste groep (47 procent) spreekt zijn sterke afkeer uit, terwijl slechts 24 procent erg positief is. Vooral bij zijn trouwe aanhang (blanke laaggeschoolden) taant de populariteit van de president, stelt CNN vast. Minder dan de helft gelooft nog dat Trump "de verandering kan brengen die het land nodig heeft".
Geloofwaardigheid
Zijn geloofwaardigheid is nog problematischer. Slechts een kwart van de ondervraagden zegt dat ze alles of het meeste gelooft van de officiële communicatie van het Witte Huis. Dertig procent gelooft "er helemaal niets van". Zelfs onder de Republikeinen zijn er nog slechts de helft 'believers'.

Trump beschuldigt traditionele media als CNN stelselmatig van 'fake news'. Nu heeft hij ook een eigen tv-zender, raakte gisteren bekend.
*
NADER BEKEKEN
**
*
Eigenlijk feitelijk  is, waarschijnlijk wegens het teveel in herhaling vallen ervan, de grote helft van artikel moedwillig weggelaten. Iedere keer waar Trump zogezegd negatief uit hun ‘peilingen’  komt, had er moeten bijstaan ‘in tegenstelling tot Hilary Clinton’. Dat ware tenminste duidelijk geweest.

Maar er werd de voorkeur gegeven aan een ander kenmerk voor Slinxe hoernalistiek, d.i. naast de essentie redeneren.  De vinger op de wonde leggen, en niet op het beeld dat men zich gevormd heeft door die wonde van alleen maar van dichtbij te bekijken om vervolgens ‘Hinein’ te interpeteren. Alleen maar zien wat men WIL zien. 57% negatief in een vooraopgezet scenario wil ook zeggen bijna de helft positieve stemmen.

Daar hebben de Duitsers het Duitse woord ‘Hineininrterpretieren’ voor. Al had Hitler zelf die oude truc niet eens nodig. Peilingen waren, eenmaal aan de Macht, VERBOTEN. Een beetje à la Steve Stevaert, die ooit voor het scherm verklaarde dat zin partij gewoon WIST ‘wat goed was voor de mensen’.
**
*
Het klimaat wordt verstoord? Al eens gezocht naar de werkelijke redenen? Al die duizenden vliegtuigen wereldwijd in de lucht. Al die turbulenties. Al die gerooide bossen of die duizenden ectare bossen die opgaan in vlammen.

En Trump wil de fossiele brandstoffen-handel. Is archie slecht voor de vrienden van de de pietrol-pompers. Want de miljarden hoeveelheden brandstof verbrandingsmotoren verdwijnt. Daar al aan gedacht? Massa-toerisme = massa verbra,ndings-gassen.
Islamitische Terreur-aanslagen: beschrijf ons AUB Dames en HerenHoernalisten, in de eerste plaats de juiste beweegredenen voor de daders. Liefst door de mond van de Leiders van daze ‘religie’, verbonden met een leugendetectie-machine.
(Digitalia)  


Geen opmerkingen: