maandag 21 augustus 2017

4257


Maandag 21 Augustus 2017

4257 - INKIJK IN DE VUILE PAMPERS VAN DEZE TIJD
*
INHOUD: ISLAMISEING: de waarheid komt uit een kindermond
RIDERO De vice-premier heeft een serieus accident gehad. Zijn staatssecretaris is zeer bezorgd en vraagt of er gevolgen zijn voor zijn verstand. “Dokter, zal hij nog kunnen mee regeren?” Waarop de dokter antwoordt: “Wat hij er ook aan overhoudt, dat zal niet het minste probleem zijn!”
VANDAAG H. Fabricius, Z. Timo Willems

OP DE IJTKIJK
*
Men blijft over ‘radicalisering’ spreken en schrijven, precies alsof dat niet gaat over de veroverings-oorlog door een primitieve woestijn non-cultuur. Precies alsof dat uitzonderingen zouden zijn. Daar waar het in wezen de aard van het beestje zelf is. Islam = geweld en onderdrukking, en onderdrukking en geweld = islam. Dat men dat toch eindelijk eens durft onder ogen zien
Verwacht van een slang vooral nooit dat ze pootjes geeft of kwispelstaart zoals Uw hondje. U gelooft toch ook niet in het bestaan van gematigde cobra’s?
**
O jawel, wordt gepleit. Dat van die kwaadaardige islam is een oud vrhaal uit de tijd dat de dieren nog konden spreken. De moderne islam is geëvolueerd naar een normaal verschijnsel zelfs tot op het niveau van onze Beschaving. Ja Jan oppervlakkig gezien wel. Zo’n beetje. Hier en daar wat. Maar het alles overkoepelend ‘gezag’ en vooral het geld van de pietrol-pompers heeft altijd het laatste woord. En als ze geen andere vijanden meer hebben, beginnen ze elkaar uit te moorden. Niet alleen elkaar, maar ook alles en iedereen die hen voor de voeten loopt. Waarom zou dat na 14000 jaar nu ineens veranderen?
Vergeeet vooral de bedot-plicht niet.  Daar bestaat trouwens een speciaal voor dat doel bedacht woord voor Weet U nog?
Wie het anders zegt, heeft vooral andere bedoelingen!
Voorbeeld. In Italië zendt de RAI, die toch ook ’n soort ‘Staatsbedrijf’ is, de misviering met enorme mensenmassa’s in Barcelona integraal uit. Rn toont vooral elders in de stad de totaal lege straten. Is niet eens de moeite waard om hier op TV nog maar vermeld te worden. Maar het geeft wel de woede van heel het land weer. Woede tegen de islam….Angstwekkende stilte voor de storm.
Aldus kan iets niet zeggen, veel sprekender zijn dan er wèl over te berichten… Zo zien we maar dat het spreek weer klopt, dat iedere misdadiger vroeg o laat zichzelf aan de galg praat.
**
*
Nieuw onderwijsrapport: ook kleuters radicaliseren

Moordbedreigingen uitspreken en 'met de vinger aan de keel bewegingen maken': het zijn opzienbarende gedragingen bij de kleuters in de Dr. Ovide Decroly-school in Ronse. Behalve een opsomming van feiten, bevat een intern document van de school, dat Het Laatste Nieuws kon inkijken, ook concrete gebeurtenissen in de klas.
Karin Heremans, werkgroep 'Deradicalisering onderwijs': "Kleuters zijn spontaan en spelen alleen na wat ze ergens anders horen en zien."
Onder de titel 'Indoctrinatie bij kleuters' beschrijft de juf het problematische gedrag van kinderen uit haar klas. "Arabische verzen uit de Koran citeren tijdens de speeltijd", zo begint de opsomming. "Niet naar school komen omdat onze schoolvisie niet past binnen de geloofsovertuiging. Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen. Een kleuter heeft al een vriend in Marokko waar ze later mee zal trouwen. Een meisje weigert om een jongen een hand te geven en om naast een jongen in de rij te staan."
Of zoals dit, uit de tweede week van december: "In de klas wordt uitgelegd wat de bedoeling is van de kerstsfeer en nieuwjaar vieren. Het religieuze aspect ervan wordt, aangezien we een GO!-school zijn, niet geaccentueerd. De info is gericht op de natuur die slaapt, dat het lang donker is en er niets bloeit en groeit. Een kleuter van allochtone afkomst reageert dat kerstbomen alleen bij varkens staan. Als leerkracht pik ik hier serieus op in: dit is geen uitspraak van een vijfjarige, maar komt van ouders, islamlessen,...? Moeder schrikt van mijn reactie als ik haar met deze uitlating confronteer. Duizenden excuses volgen, met een massa tekeningen waarop ik een prinses ben."
"Wij hebben in zulke gevallen contact met Karin Heremans, de directrice van het atheneum van Antwerpen, en met de cel radicalisering van de politie", klinkt het bij de directie van de Dr. Ovide Decroly-school. Heremans is sinds 2016 verantwoordelijke voor de werkgroep 'Deradicalisering onderwijs' van de Europese Commissie. "Het valt op dat het kleuters zijn die zulke dingen zeggen en doen. Anderzijds, kleuters zijn spontaan en spelen alleen na wat ze ergens anders horen en zien. In de lagere school hebben we dat soort dingen nog niet meegemaakt. De oudere kinderen zijn bedachtzamer en denken twee keer na voor ze zoiets zeggen."
Heel orthodoxe ideeën
Kleutertjes met zulke radicale denkbeelden over de islam had Khalid Benhaddou, de coördinator van Netwerk Islamexperten, nog niet meegemaakt. "Maar ik kom het vaak tegen wanneer ik scholen bezoek: jonge moslims met heel orthodoxe ideeën over religie", zegt Benhaddou.

De afgelopen twee schooljaren opende het Netwerk Islamexperten 481 dossiers voor scholen met vragen over radicalisme. "Jongeren op zoek naar informatie over de islam komen snel in contact met het salafisme - het internet staat er vol van. Dat is natuurlijk niet dé islam. Op zich is dat geen probleem, zolang ze geen haat prediken en anderen bedreigen. Maar we moeten ervoor zorgen dat die jongeren leren dat de islam meer is dan wat ze van sommige haatpredikers horen . Dat er geen reden is om mensen met een andere overtuiging niet te respecteren. Daarom is het belangrijk op de scholen degelijk islamonderwijs te blijven aanbieden."
Schrikken
Het verslag van de kleuterjuf in Ronse is schrikken, zegt Vlaams Parlementslid Matthias Diependaele (N-VA), die in de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering zetelt. "Dit is een latente vorm van radicalisme die veel moeilijker te vatten is dan extremere uitingen. Dit toont hoe men thuis naar de medemens kijkt, want kleutertjes bedenken zulke extreme uitspraken en handelingen niet zelf. Voor mij ligt daar een belangrijke taak voor de moslimgemeenschap: zij moeten zorgen dat ze onze normen en waarden meegeven en leren respecteren: jongens en meisjes zijn gelijk, om te beginnen."

Vanuit de overheid proberen nochtans Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en haar collega Jo Vandeurzen (CD&V) van Welzijn de problematiek aan te pakken. Zo is er een meldpunt waar ouders en leerkrachten terechtkunnen wanneer ze zorgwekkend radicaal gedrag herkennen bij hun kind of leerling. In 2016 kwamen er 52 meldingen binnen, waarvan 22 van ouders en familie en vijf van leerkrachten. In de eerste vier maanden van dit jaar waren er twintig meldingen.
Actieplan
Ook werd het actieplan radicalisering van de Vlaamse overheid in juni nog bijgesteld. "We voorzien enkele nieuwe acties", zegt Crevits. "Zo wil ik met minister Homans (N-VA, inburgering, red.) en minister Vandeurzen de brug slaan tussen bepaalde doelgroepen en het hulpverleningsaanbod van Vlaanderen. Het is belangrijk dat iedereen dat aanbod kent - dat bovendien veel breder gaat dan louter radicalisering aanpakken.
We willen bijvoorbeeld ook waardevolle naschoolse opvang aanbieden, waardoor kinderen niet op straat hangen. Eind dit jaar plannen we nog een oproep om daarover bepaalde projecten op te zetten. Eén voorbeeld kan zijn om meer jongeren met een migratieachtergrond in de richting van de lerarenopleiding te sturen, zodat ze een rolmodel kunnen worden."
https://www.demorgen.be/binnenland/nieuw-onderwijsrapport-ook-kleuters-radicaliseren-bcf8e319/?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_userid=a763f6b0-8f23-4f0a-bde4-b9f07051b763&utm_source=demorgen&utm_content=ochtend
*
NADER BEKEKEN
**
Dat is dus de zoveelste vaststelling van wat onze ‘Besierders’ iin hun achteruitkijkspielgels hebben bemerkt: de volgende generaties integreren helemaal niet. Integendeel. Ze zetten een keel op zolas de meest bedorven stinker van bij ons niet eens zou durven. Thuis worden ze immers voorgehouden, dat er actie moet komen, eenmaal ze groot zullen geworfden zijn.
De grtote vraag immers blijft nog altijd onaangeroerd: waarvan leven die gasten? Ze werken niet en reizen Europa op en af, dat het en lieve kust is. Zoals die ‘iman’ uit Vilvoorde die in Catalonië in de lucht vloog. Hij en nog zoveel anderen reizen en verplaatsen zich als muizen in ht meel.. Onder de neus van onze Staatsvuiligheid. Desnoods met behulp van een ‘Schenen-Visum’. Ni vu ni connu. Niemand stelt vragen. Want bewegingsvrijheid is onze liefste lust!
Anders gezegd: Vrij Verkeer van Criminelen en Drugs. Waarvoor ‘Schengen’ al niet goed is!!!!
**

*
(Digitalia)


Geen opmerkingen: