maandag 14 augustus 2017

4248


Zondag 13 Augustus 2017
4248 - LEER EEN OUDE AAP TOCH GEEN MUILEN TREKKEN       
*
INHOUD: VLAANDEREN REBUILT / ISLAM INVASIE / VLAAMSE CULTUUR: Zijne Hovaardigheid De Croo Senior is met zijn 80 jaar levenswijs geworden (zegt hij). Een oude vos verliest zijn haren maar niet zijn streken….
Met de Kleine Croo, ook wel eens ’t Crootje genoemd, als Coburgs minister van de vele half blote blote Zwartjes, is Papa Croo zelfs niet eens meer Orangist. In xe tijd dat de dieren nog spraken, was die daar fier op.
Michelbeke of Wichelbeke, wichelen of michelen, wie wil kan dat ook.
In Hasselt is er dan weer de 7-jaarlijkse Ommgegang de Virga Jesse, de Maafd Maria rer ere.
Rare combinatie voor dezelfde zondag.

OP DE IJTKIJK
*
Als sterkhouder van Het Stokoud ‘Edel Land der Vaderen’  beschrijft mijn 80-jarige leeftijdgenoot Pee den Ouden zijn visie op deze hedendaagse wereld. Gewezen top-minister van de partij der Blauwe Geschelpten, is Herman De Croo, van geen haar veranderd. Hij was en is nog altijd een steunpilaar van ‘Het Koningshuis’. Een vertrouweling  die in zijn glorietijd zelfs  als grondwettelijk specialist, bij elke koninklijke  geboorte officieel aangesteld  om, desnoods met het vergrootglas in d’hand te controleren of het nu een bokske dan wel om en vrouwtje ging. Een onmenselijke verantwoordelijkheid, die voortaan in deze gezegende tijden van straatschenderij transgenderij, heel zeker uit de Grondwet moet geschrapt worden. En dan zit men daar met die afgeschafte ‘Salische Wet’, die voorheen aan ‘vrouwtjes’ verbood om op de Troon te klimmen. Een maatregel over gezegde seks-neitrale mensachtigen zal heel zeker in het Huis der Saxen-Coburgers met een zucht van verlichting toegejuicht worden. Omdat op die manier zij gerust ‘in de kast zullen mogen blijven zitten. Wat meteen het troonopvolgingsprobleem via K.I. uit beeld zal brengen.
Ere aan wie ere toekomt, beste Herman. Ool ondergetekende is zot van de Vlaamse Ardennen.
**

"De N-VA is niet meer dan een puistje"
**
Vandaag wordt hij 80, maar hij voelt zich 55. De benen zijn nog soepel, de geest snijdt nog scherp. Herman De Croo maakt zich zorgen over de wereld van morgen. "Ik zeg u: als wij Afrika niet helpen, zullen ze Europa overspoelen en onze beschaving onder de voet lopen, als in het oude Rome." En over de politiek van vandaag. "De N-VA is niet meer dan een puistje. Dat verdwijnt zoals het komt."

Zoals de zomer glooit in Michelbeke, glooit hij nergens. "Waarom zoudt ge naar Toscane gaan als ge in de Vlaamse Ardennen woont?" Vanop zijn terras schouwt Herman De Croo de beestenboel in zijn achtertuin.
**
"Nandou! Nandou!" Sinds zijn stembandkanker klinkt Herman De Croo wat rauwer dan tevoren. "Nandou! Kom!" Het duurt even voor de bordercollie zich aan de voeten van zijn baasje vlijt. Twee jaar geleden was Nandou plots spoorloos. De Croo deed een oproep op Facebook. Het leerde hem twee dingen. "Eén: hoe groot de impact van de sociale media is. Een kwart miljoen mensen hebben toen mijn oproep gezien. Twee: wat mensen echt raakt, los van de politiek. Ze hebben gelijk. Ik meet de beschaving van een mens af aan hoe hij met dieren omgaat."
Van die beschaving, en hoe wankel en fragiel die is nu ze onder druk staat in een snel migrerende wereld, ligt hij ook op zijn 80ste nog wel eens wakker, vertelt hij in een uitgesponnen verjaardagsgesprek, beklonken met een halfje champagne en een halfje bordeaux.

Jean-Luc Dehaene noemde zich een politicus van de vorige eeuw. Bent u dat ook?

"Nee. Hoe jonger een politicus, hoe meer hij naar de punten van zijn schoenen staart. Hoe ouder, hoe meer hij naar de horizon tuurt. Dat is wat ik nu doe: waarschuwen voor wat er morgen en overmorgen op ons afkomt als de politiek zo kortzichtig blijft navelstaren als vandaag. De samenleving digitaliseert, maar hoe rijmt ge dat met onze vrijheid, onze veiligheid en onze privacy? De resistentie tegen antibiotica neemt toe. Hoe vermijden we dat hier over twintig jaar opnieuw de pest uitbreekt en dat wij kwetsbaar worden voor ziektes als oorlogswapen? Dat zijn voor mij de grote vragen. En de belangrijkste van allemaal: vandaag zijn er 1,4 miljard Afrikanen, tegen 2050 zullen dat er 2,5 miljard zijn. Hoe voorkomen we dat al die mensen uit Nigeria, uit Libië, Eritrea, Soedan, Somalië, Congo, noem maar op, ons veel massaler dan vandaag zullen overspoelen? Onze samenleving verzekert zich tegen brand, diefstal, autopech, ziekte en hospitalisering, maar we weigeren obstinaat om ons te verzekeren tegen het einde van onze beschaving. Ik zeg u: als wij Afrika niet helpen door allemaal een deel van ons loon af te staan en hen op die manier daar te houden, dan loopt Afrika ons straks onder de voet."
Ik denk dat Theo Francken het niet oneens is met u.
"Ik zeg u: ge moogt Francken morgen premier maken en zelfs koning of paus, maar die vloedgolf zult ge niet tegenhouden. En dan dreigt het einde van de beschaving zoals we die kennen, net als vroeger in het oude Rome. We zitten op een smeltende ijsschots. Niet alleen letterlijk, ook figuurlijk. En toch dreigen we ons straks weer bezig te houden met discussies over flamingante eisen en institutionele niemendalletjes. Hoe ouder, hoe opstandiger mij dat maakt. Het is simpel: als ge Afrika niet wilt helpen uit menselijkheid en generositeit, doe het dan uit eigenbelang en uit schrik."

Tien jaar geleden noemde u N-VA'ers mentaal gehandicapt.

"Dat klopt. Ik heb me toen verontschuldigd bij de gehandicapten."

Wat is erger: ontspoord of gehandicapt?
"Ontspoord. Gehandicapt, daar kunt ge zelf niets aan doen. Wat mij revolteert als liberaal is dat de N-VA mij voortdurend zegt hoe ik moet denken en wat ik moet doen om gelukkig te zijn. Preek toch niet uw Vlaamse evangelie! Zelfs voor zijn eigen mandatarissen maakt die partij een catechismus in vraag en antwoord. Ze worden gedrild om die op te dreunen. Mij ergert dat, maar bon, dat is een tijdelijk verschijnsel. N-VA is niet meer dan een puistje op de geschiedenis van Vlaanderen en België. Het zal verdwijnen zoals het is gekomen."
*
NADER BEKEKEN
**
In de Vlaamse Ardennen mogen oud worden, en daarenboven nog dierenliefhebber zijn, zo iemand kan geen slecht mens zijn. Zelfs niet als hij daarbij een verstokt Belgicist is.
Omwille van het smeer likt de kat de kandeleer. En geloof me, de Crootjes kunnen goed likken.
***
*
Over de Virga Jesse ‘Ommegang’
**
Deze zevenjaarlijkse traditie gaat terug op de bezetting van de stad door Hollandse troepen (1675), zodat gedurende zes jaar de processie niet kon doorgaan. Na de aftocht van de troepen werd de processie terug gehouden. Men besloot er een zevenjaarlijkse traditie van te maken. Slechts ter gelegenheid van de Franse bezetting op het einde van de 18e eeuw, en in 1940, werd deze turnus onderbroken. In 1867 werd het Mariabeeld gekroond naar aanleiding van de miraculeuse beëindiging van de veepest. De Hasseltse jeneverstokers financierden uit dankbaarheid de gouden kronen voor het beeld.
Virga Jesse is Latijn voor loot (aan de stam of boom) van Jesse, een uitdrukking die stamt uit de profetieën van Jesaja. In het christendom wordt de profetie gelezen als een aankondiging van Jezus van Nazareth, omdat hij afstamde van Jesse, de Latijnse naam voor Isaï. De genealogie van Jezus werd afgebeeld in de Boom van Jesse. Tijdens de vier ommegangen wordt er een 14e-eeuws gepolychromeerd gotisch mariabeeld, dat bewaard wordt in de Hasseltse Virga Jessebasiliek, doorheen de mooi versierde stad gevoerd.
**
Waarom De Croo linken aan de Hasseltse Ommegang, die herdenkt waarvoor Euirioa thans staat, namelijk alle Naties als één pot nat.?
Om maar te zeggen, dat moest het van de Riberalen afhangen, samen met Slinx-Groen onder de Wassende Rode Maan, zou dit wel eens de laatste ‘Ommegang’ kunnen zijn.
Hoe spreken we af, beste Herman? Een triootje met de textiel-tecjnieker  van de Nieuwe vlaamse Arrogantie?
I am just singing in the rain…
*
(Digitalia)
 

Geen opmerkingen: