maandag 21 augustus 2017

4259Dinsdag 22 Augustus 2017
4259 - DE PRODUNDIS CLAMAVI AD TE DOMINE     
*
INHOUD: COBURGIA REBUILT: van diep in de afgrond (un Dirupo in Italiano) waar de PS voor eeuwig en een dag is ingetuimeld, ziet Elio een straaltje licht. Daar waar hij het daglicht vermoedt. En meteen dus …’ht einde van de tunnel’ waarover de Evidente ook altijd gewaagde. Gewagen van het werkwoord ‘zich wagen’ als op drijf-ijs.

OP DE IJTKIJK
*

Met een veelbelovende blik op hun onderbuik bekijkt Rupo de mannelijke toehoorders die hem omringen, en schudt vervolgens veelbetekenend met zijn lange pikzwart geverfde manen. Hier zit wat in, denkt ie.
**
*
Dat op de achtergrond de Psalm ‘De Produndis’ van Mozart weergalmt, deert hem niet eens.
Ons deert dat wel, en daarom luisteren we even mee…
**
*
Rupo bepleit werkweek van vier dagen
**
Het boek met de dubbelzinnige titel van ‘Jacht op Nieuwe Veroveringen’…
*
‘Nouvelles conquêtes’ heet het nieuwe boek dat PS-voorzitter Elio Di Rupo zonet voorstelde. Het boek is ‘zijn’ bijdrage aan het programmacongres dat de socialisten in november houden om de partij een nieuw elan te geven.
De voorzitter lanceert een hele rist donkerrode ideeën waarmee hij aartsrivaal PTB het gras voor de voeten probeert weg te maaien.
Met een vierdaagse werkweek wil Di Rupo de werkloosheid bestrijden. Hij ziet enerzijds heel wat mensen die worstelen om alles bol te werken, terwijl nog altijd een grote groep mensen werkloos is. De vierdaagse werkweek is voor hem de oplossing om een antwoord te bieden aan die twee problemen.
 De PS-voorzitter droomt ook van een loonplafond voor bedrijfsleiders. Als het van hem afhangt mag het hoogste loon in een bedrijf niet hoger liggen dan 15 keer het loon van de minst verdienende. Onderwijs is voor Di Rupo dé weg naar emancipatie. Hij wil dat alle kinderen gelijk aan de start komen. Daarom pleit hij voor schoolplicht vanaf drie jaar. Bovendien moet elk kind gratis onderwijs kunnen volgen, inclusief een gratis maaltijd.
Tegen 2030 moet iedereen individueel een inkomen hebben dat hoger ligt dan de armoedegrens. Die ligt vandaag op 1.115 euro. Hij lanceert het idee van een algemene sociale bonus om de laagste inkomens een duwtje in de rug te geven. Vandaag kan je geen socialist zijn zonder ook ecologist te zijn’, zegt Di Rupo. Zo stelt hij onder meer voor om vanaf 2030 een verbod in te stellen op de verkoop van auto’s op fossiele brandstoffen.
De recepten van Di Rupo kosten geld, heel veel geld. Hij stelt daarom onder meer voor om de inkomsten uit arbeid en kapitaal te globaliseren en samen te belasten. Daarnaast passeren ook een miljonairstaks, en taks op financiële transacties en een algemene sociale bijdrage de revue.
*
NADER BEKEKEN
**
Vlakweg gezegd: de koele afstandelijkheid van DS, de bedenkers van dit krantenartikel,  bevalt me niet. Helemaal niet. Meer nog: ze staat me tegen. Stuit mij tegen de borst. Net zoals de titel van ZIJN boek. Hoe kan iemand bij dergelijk geraas als van Rupo  zijn kalmte bewaren? Meer nog, bij het hetlezen valt het zelfs op, dat er een vleugje bewondering uit  deze woorden doorklinkt. Bewondering voor de figuur zelf van de bedenker van al die onzin, voor de wel degelijk opwindende ttitel, of voor zijn ideeën, is niet zeer duidelijk.
Wat staat er nu te doen voor de tegenkandidaat van Rupo?  Opbieden voor nog minder werkuren?  Aan iedereen die voor hem, Magnette en niet voor Rupo stemt, in het Hiernamaals  voor elk van hen ook 72 dagverse maagden beloven, zoals voor de martelaars die sterven voor hun Profijt Profeet?  
‘Profeet’ of ‘Profijt’, wie let er nu op dat minieme verschil?!
Opgelet! Vooral niet meteen denken aan de ‘transfers’ met dat nu reeds astronomisch bedrag dat jaa lijks van Vlaanderen naar de francofonie vloeit. Als de hard werkende Vlaming nog ’n tandje wil bijsteken: zand er over!
**
*
(Digitalia)


Geen opmerkingen: