maandag 21 augustus 2017


Dinsdag 22 Augustus 2017

4258 - WAAROM ER NOOIT GENOEG VLAAMSE STRAATNAAALBORDEN ZULLEN ZIJN
*
INHOUD: VLAANDEREN REBUILT: Cyriel Verschaeve’s naambekendheid is, zelfs een halve eeuw na zijn overlijden meer dan noodzakelijk. Aantoonbaar in de feiten. Zelfs De Schandaard schrijft er – grinslachend? – over en verwijst hiervoor zelfs in één trek direct naar… ’t Vlaams Belantg!!!!

OP DE IJTKIJK
*
We schrijven 2017 en eindelijk heeft men na 180 jaar – en dan nog wel bij monde van ons Barbaraatje – in hun achteruitkijkspiegels ontdekt dat ook in de Ambtenarij de Vlamingen verdrukt worden door de fancofionen.
Het gaat om een getal groter dan de bevolking van een mddelgrote Gemeente…. Een goede reden dus om de berekening van de ‘trsnfers’ te herzien…. Want dat is weeral geld die van Vlaanderen naar de francofinie gaat. En dus eigenlijk dubbel zou moeten tellen….
En waarom zou ons dat niet mogen verwonderen? Heel eenvoudig
 Omdat in de ogen van de ‘Bestuurlijke Elite’ den Belziek fungeert als aanhangsel van Parijs
Hallo, Patje Brillantine! Hoog tijd om ook daarover een Parlementaire Commisie voor te zitten?
**
*


Vierduizend Vlaamse ambtenaren te weinig
**
*
Van de bijna 69.000 federale ambtenaren is 54 procent een Vlaming. Als men rekening houdt met de taalwetten, zouden 4.277 ambtenarenjobs extra naar Vlamingen moeten gaan. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

In nagenoeg alle federale instellingen, waaronder de federale overheidsdiensten, blijken Vlamingen ondervertegenwoordigd te zijn. Dat heeft Barbara Pas, Kamerlid voor Vlaams Belang, berekend.
Als de taalwetten tot in de puntjes worden nageleefd, zou 60 procent van de federale ambtenaren een Vlaming moeten zijn. De huidige verdeling is echter gebaseerd op enkele oude bepalingen in de taalwet, waardoor eerder de pariteitsregels gelden.
Bij de federale regering is er weinig animo om aan het heikel dossier te raken, en wordt de kwestie liever ongemoeid gelaten.
*
NADER BEKEKEN
**
Voortgaande op de lengte, ik wil eigenlijk zeggen de beknopttheid ervan, van dit kranenartikel in De Schandaard, moeten het met verkrampte vingers geschreven zijn. Misschien wel met acute penispijn daarbij. Je voelt bijna lijfelijk het angstzweet bij hen uit de poriën springen: ’t is toch nooit geen waar dat de Vlamingen ook dààr gelijkheid in de feiten en in rechte zullen eisen!
Er ook op gelet dat over het Vlaams Beang deze keer zonder wrok of minachting gesproken wordt. Is dit uit anfgstig voorgevoel of een stap achteryut zetten om beter te kunnen aanvallen?
Eens zien wat Paul Magnette daarcan denkt….en vooral wat hij raan gaat doen, de dag dat hij Rupo uit het zadel heeft gelicht….
In ieder geval: een Barbara Pas Straat zit er nog niet in voor morgen….
(Digitalia)


Geen opmerkingen: