donderdag 31 augustus 2017

4272


Maandag 28 Augustus 2017

4272  - MOHAMMEDAANSE GESCHIEDENIS LES 2
*
INHOUD: RECONQUISTA / ISLALM INVASIE: hier volgt een historisch overzicht die bewijst dat Catalonië voor de islam geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken. Het is inderdaad ook nooit een Dar-al-Islam geweest. Het mag U daarbij niet verwonderen dat tussen de ‘extremisen’  en Neo Nazu’s uit de tijd der Tweede Kruistocht (1145 – 1149), weer… Vlamingen bij waren. Ja, het waren misschien wel racistische Vlaams Blokkers. Moeten wij ‘ns navraag doen bij Martine Tanghe van de TV.
*


OP DE IJTKIJK
*
Er wordt beweerd dat de medaille der Waarheid altijd twee kanten heeft. In verband met de islam moet dat minstens begrepen worden ‘tot de 10de Macht. En dan begint die ‘medaille’ er uit te zien als een ruw stuk steen waarvan de waarde maar kan geschat worden als die is ‘bijgewerkt’ zoals een edelsteen. Zeg maar gepolijst en geslepen is. Ontdaan van alle ruwheden en aangekoekte smurrie die nu eenmaal altijd in de vrije natuur voorkomen.
**
*
Mohammedaanse geschiedenis
van de kruisvaarten (2)
**
*
Zijn de journalisten die over het Catalaanse drama berichten echt zo dom m of zo lui? Waarschijnlijk beide.
De moderne journalist  is  jong,  overtuigd  van  de  eigen  genialiteit  en  bezit  de  historische  kennis  van  een  huisjesslak.  Met  wat  geluk begint de geschiedenis voor deze luitjes met de eigen geboorte. We werden vorige week rond de oren geslagen met het onbegrip van de pers voor de moordpartij op ‘La Rambla’. Er is toch geen reden om Spanje te terroriseren, want het land bombardeert niet in Syrië en Irak? Neen, maar het land is en blijft  voor  mohammedanen  Al-Andalus  dat hen eeuwig toebehoort en dat moet terugkeren naar ‘Dar-al-islam’; uiteraard vooral dankzij  de  daden  van  de  ware  gelovigen.  Het  is  geen toeval dat de moordenaars bijna allemaal Marokkanen zijn.
**
*
Al-Andalus, onderdeel van een Marokkaans rijk
Tien  jaar  voor  paus  Urbanus II (*) zijn  oproep doet  om  Jeruzalem  te  heroveren  voor  het Christendom,  gaat  in  de  mohammedaanse wereld  de  boodschap  rond  dat  de  christenhonden  niet  alleen  in  Sicilië  maar  ook in Al-Andalus in het offensief zijn. De christelijke  koninkrijkjes  maken  handig  gebruik  van  de  verdeeldheid  onder  de  mohammdaanse  vorstendommen  en  heroveren  in  1085  Toledo,  de  oude  hoofdstad  van  het verdwenen christelijke Gotische Rijk. Tegen heug  en  meug  doen  de  Iberische  mohammedanen een beroep op een nieuwe streng mohammedaanse leider. Die man heeft de macht overgenomen in een groot rijk dat van Marokko (de kern) tot aan het huidige Tunesië reikt. De Iberische mohammedanen zijn er niet gerust in, want misschien wil hij meer dan hun bondgenoot worden. Een Arabisch kroniekschrijver drukt het plastisch uit: “Beter om kamelen te weiden dan zwijnen te hoeden.” Dus verschijnen in Al-Andalus Marokkaanse Berberlegers. Die jagen aanvankelijk de christelijke legers weer in hun hok, heroveren Toledo en staan op zeker ogenblik bijna aan de grenzen van het christelijke Barcelona.
Maar de grote interesse van de nieuwe heersers (de fanatieke Almohaden) gaat naar de uitschakeling van de Iberische bondgenoten.
Dat opzet slaagt en voortaan is Al-Andalus de noordelijke  provincie  van  een  Marokkaans rijk.  Geloof  maar  dat  geen  enkele  Marokkaan die historische realiteit ooit vergeten is
(Bin Laden herinnerde er trouwens geregeld aan).  Dat  nieuwe  rijk  houdt  het  vijftig  jaar vol,  tot  de  christenen  weer  in  het  offensief  gaan. In de westerse historiografie wordt de tweede kruistocht altijd als een ramp voorgesteld omdat de Seldjoekse Turken de nieuwe kruisvaarders verslaan, zodat maar een kleine groep in christelijk Jeruzalem arriveert. Maar
in de Arabische teksten is die kruistocht ook een ramp, want een legertje Vlamingen, Normandiërs en Duitsers vaart naar de Middellandse  Zee  via  de  huidige  Portugese  kust, landt  er  en  verovert  met  lokale  christelijke hulp  Lissabon.  De  kruisvaarders  plunderen  de stad, vermoorden de bisschop die ze niet kennen en maken van de moskee een kerk (zoals mohammedanen kerken ontwijden en er moskeeën van maken).
Mohammedanen belonen  verdiensten
Een van de oorzaken van veel christelijke overwinningen  is  het  feit  dat  de  mohammedaanse  mentaliteit  verdiensten  beloont. 
Er  zijn  wel  dynastieën,  maar  die  houden het  meestal  maar  een  paar  generaties  uit  en  geen  honderden  jaren  zoals  de  Franse koningen. Een echte hoge en lage mohammedaanse adel bestaat niet, zodat bevorderingen naar verdienste en niet uitsluitend naar
afkomst gaan. Bevelhebbers komen dikwijls uit de lagere rangen en ze krijgen meestal de opbrengsten  van  een  bepaald  domein.  Dat  is  niet  erfelijk  en  de  heerser  kan  het  ieder 
moment  afnemen,  herverdelen,  vergroten  of aan iemand anders schenken. De loyauteit van de bevelhebbers is altijd onzeker. Ze kijken meer naar hun rivalen met gelijke rang dan naar christelijke tegenstanders, met wie ze geregeld samenspannen om de mohammedaanse  concurrent  een  kopje  kleiner  te maken. De kruisvaarders intrigeren ook tegen elkaar  maar  er  bestaat  wel  een  aanvaarde  hiërarchie en een erfelijkheid die niet voortdurend  betwist  wordt.  De  lijst  mohammedaanse  tegenstanders  van  de  kleine  christelijke rijkjes in het Midden-Oosten leest als een ononderbroken palmares van geslaagde moorden op rivalen en eindigt na een moord op de aanvankelijke dader. De Arabische kronieken betreuren dan ook voortdurend dat de energie van de mohammedaanse leiders besteed  wordt  aan  interne  moorddadige ruzies en godsdienstige geschillen en bijna nooit aan een gecoördineerde jihad om de ongelovigen in zee te drijven.
Saladin
Feitelijk  is  dit  ook  het  verhaal  van  de  bekendste  Arabier,  in  werkelijkheid  een Koerd uit een eenvoudige familie: Salah-al-din Yusuf, of Saladin. De man wordt een getalenteerde  bevelhebber,  die  na  een  staatsgreep de macht in Egypte overneemt en er vervolgens in slaagt het huidige Syrië en Irak in  te  lijven  met  alle  bekende  plaatsnamen: 
Aleppo, Damascus, Mosul, Bagdad, Homs...
Bij zijn veroveringen heeft hij geen gewetensproblemen om het geregeld op een akkoordje met de christenen te gooien. Maar ook Saladins  gezag  wordt  betwist  door  zijn  zoons en  bevelhebbers.  Hij  kiest  daarom  voor  de  methode die ook voorgangers en opvolgers gebruiken: de jihad uitroepen om zijn bevelhebbers en onderdanen tot wat eenheid aan te  porren.  Hij  heeft  het  geluk  dat  de  kruisvaarders weer eens verdeeld zijn en dat zijn leger (30.000 soldaten) drie keer sterker is dan dat van de kruisvaarders onder de leiding van een onbekwame koning van Jeruzalem (die feitelijk alleen maar koning-gemaal is).
Hij wint de veldslag, trekt Jeruzalem binnen en in ruil voor geld laat hij de meeste christenen  vertrekken.  Vervolgens  brengt  hij  de  hele mohammedaanse wereld op de hoogte,
zodat men de vele jaren dat hij tegen andere mohammedanen vocht wat vergeet. Tot vandaag  is  hij  de  grote  held  van  de  Arabische wereld. Zijn ruiterstandbeeld (dat hij als gelovige  soennitische  mohammedaan  godslasterlijk zou gevonden hebben) staat nog altijd in Damascus. Saddam Hussein wordt geboren in hetzelfde plaatsje als Saladin, vervalst zijn geboortedatum met twee jaar en vertelt overal dat hij exact 800 jaar na de veroveraar van Jeruzalem geboren is.
Een derde kruistocht onder de leiding van Richard Leeuwenhart slaagt er niet in de Heilige Stad te heroveren en één voor één verdwijnen de christelijke rijkjes in een mohammedaanse zee. Alleen keizer Frederik II slaagt er  na  een  diplomatiek  steekspel  in  Jeruzalem nog vijftien jaar lang en zonder geweld in christelijke handen te krijgen; zij het met veel faciliteiten voor mohammedanen. Zowel Frederik (die in Jeruzalem zijn interesse in de
mohammedaanse cultuur uitvoerig toont en de mohammedanen in zijn eigen Sicilië laat uitmoorden) als zijn Arabische tegenhangers worden door de eigen onderdanen als duivels beschouwd omdat ze het niet willen uitvechten. In 1291 valt Saint-Jean-d’Acre - het laatste christelijk bolwerk - en zijn voor het Westen de kruistochten voorbij. Maar niet voor de
mohammedanen. In hun kronieken eindigen die met de verovering van Constantinopel en van  de  hele  Balkan.  Omdat  mohammedanen eerst in de 19de eeuw (onder westerse invloed)  monografieën  schrijven  (over  om  het even welk onderwerp) denkt men in het Westen onterecht dat de mohammedaanse wereld  die  zogenaamde  christelijke  agressie  eeuwenlang  vergat,  maar  dat  klopt  niet  met  de  realiteit.  Mohammedanen  hebben  een paardengeheugen en de huidige terreur
bewijst het.
Jan Neckers
*
NADER BEKEKEN
**
*
We kunnen (moeten?) ons volmondig aansluiten bij de mening van de gedreven journalist Jan Neckers, die dit artikel in ’t Pallieterke kon brengen: Waar anders? Meer nog: we zijn er uit de grond van ons hart, dankbaar voor. Waarom stellen onze grondig verziekte media zich zo achterlijk op, als het over het ‘verleden’ of over de Kruistochten gaat?  Denken zij echt dat ze de mensen in hun negatieve toekomst-spiraal zullen blijven meetrekken? Waarbij zij moedwillig het heden negeren, om zich te wentelen in een niet-bestaande droomwereld van een volledig ‘herschapen’ Nieuwe Blauwe Planeet in een Heelal die ze naar hun hand denken te kunnen zetten??!! Een nieuw herdacht ‘Aards Paradijs’ met splinternieuwe zelf ineengeknutselde Adams en Eva’s…
De wereld IS zoals hij nu eenmaal altijd is geweest en zoals hij altijd zal blijven: de strijd tussen de Drie Hoofdletters ’G’, U weet wel, maar dan gebaseerd op het persoonlijk voornaamwoord dat de we allemaal zo goed kennen: IK, ME, MOI, ICH IKKE en de rest kan stikke.
**
Botticelli, , La Primavera (De Lente), de betere voorstelling van de 3 letters.
*
Naast de G, G, G zijn er nog altijd , niet te vergeten, de Twee Stenen Tafelen. Om hete even welke ‘religie’ men beweert te belijden.
**
*
Ik heb gezegd.
***
(*) Paus Urbanus II (1042-1099) overleed op 29 Juli, de dag dat Jeruzalem eindelijk werd ingenomen. Maar was overleden toen dit bericht in Rome aankwam…
Zijn naam was, voor hij monnik werd in Cluny, Odon de Lagery, of Odo van Châtillon (Châtillon-sur-Marne, bij Reims, een naam die toch een belletje doet rinkelen ivm de Brugse Metten…
**
*
In de jaren  waar wij in Italië woonden (2002-2017), waren wij regelmatig in Orvieto, de oude Etruskenstad op dat prachtig maar o zo afschuwelijk hoog rotsplateau. Daar was geregeld ons traditioneel gezellig parkeerplekje tegen de zijgeval van een oud Franciscaner kerkje, in de schaduw van de machtige Doumo. Dat is de wereldberoemde basiliek van De Bloedende Hostie, U weet wel. Daar hing, op ooghoogte, ‘n marmeren plakkaat met als opschrift ‘Op deze plaats verkondigde Pass Urbanus II in 1095 de Eerste Kruistocht.
**
*
(Digitalia)


Geen opmerkingen: