dinsdag 15 augustus 2017

4245


4245 - OVER DE FIGUUR BOVEN OP DE ENGELENBURCHT IN ROME      
*
INHOUD: CHRISTENDOM: het einde is nabij, of juist niet? Want als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Maar er zijn geen zekerheden meer. Anders zijn we allemaal  kleingelovigen.
In het andere geval, ‘the worst case’ is de plaats waar het ooit allemaal begon, meteen ook de plaats waar de boeken worden dicht gedaan…


OP DE IJTKIJK

*


**
Petrus was de naam van de 1ste Paus inn het Oude Rome. En op deze steenrots zou de Her zijn Kerk bouwen. Franciscus zal dus de naam zijn van de Laatste Paus, want de rots wordt geglobaliseerd zand.. Het is een  natuurwet, dart Rotsen vergaan tot zand. Waar zou immers al dat zand op onze stranden vandaan komen?
Dat is zo, als tenminste, we Vriend Xander volgen. Wie zijn wij om dat te doen? De tekenen zijn duidelijk genoeg. Zelfs de Amerikaanse President, de machtigste Man ter wereld, wort verguisd tot er niets meer van overblijft. Hij zei het vandaag zelf ‘we alll are euak
Volgens mij zijn die even duidelijk als de stalen deur die achter ons allemaal in het slot valt, als we in groep in deze ‘gaskmers-stortbaden zijn binnen geleid. Verzet was toen ook niet mogelijk en de rest ging vanzelf.
*
Vroeger kon U hier al herhaalde malen lezen over de Vlaming (Bruggeling) die dit beeld ontwierp die de overwinning van De Gesel Gods  (de pest-epidemie, dezer dagen onder vele andere namen terug van weggeweest) moet voorstellen.
De strijd is gestreden, het zwaard mag terig in de schede.
Bij de vrienden van http://www.golfbrekers.be/ 
vind ik op deze 15 Augustus een prachtige link naar een muzikale begeleiding die past bij de verdere lezing van dit stukje….
*
Dat  Castel Sant' Angelo”, op wandel- afstand van Vaticano, blijkt het (leeg gebleven) mausoleum te zijn geweest van Keizer Hadrianus (76-138) die dus door het opkomend Christendom zogezegd ‘gehack’t zou zijn. Het massieve gebouw was/is zo goed als on-inneembaar en bood de Middeleeuwse Pausen de gedroomde levensreddende zekerhei in geval van nood. Een verhoogde voetweg hoog boven de hoofden….
*
Een schitterende locatie om te worden omsingeld door oslamitische minaretten, waar moslims dus kunne rondjes lopen zoveel ze willen. De Zwarte Steen uit de Ruimte van de Ka’baa in Mekka splijten en de helft naar hier overbrengen is het enige probleemol om van eigenaar te veranderen. De Engel Michaël  vervangen door een IS-Strijder die aan een onthoofding bezig is, mag geen probleem zijn. Er zijn als model levende voorbeelden genoeg.
De Sint Pieter met de wereldberoemde koepelkerk van Michelangelo zou kunnen verder gebruikt worden als voorheen. Als bewijs dat de huidige Paus gelijk had. Elk op zijn eigen manier, samen verder leven. In het besef dat dat er maar één God is. En laat ons AUB niet beginnen ruzie maken over de naam. Er zijn nu al 3 goddelijke personen in één God, dan komt er gewoon een 4de en 5de bij: de Goed van het Goede en de God van het Kwade.
*
resident Putin: ‘Paus Franciscus is geen man van God’
*
Leider Katholieke Kerk wil zo snel mogelijk federale EU-superstaat met onbeperkte islamitische immigratie, één-kind politiek voor de blanken, een Centrale Bank voor de wereld, en uiteindelijk een wereldregering.
President Vladimir Putin en paus Franciscus hebben hemelsbreed verschillende ideeën over de toekomst van de wereld.
De Russische president Vladimir Putin heeft als enige wereldleider hardop uitgesproken wat veel christenen, ook katholieken, eveneens denken: ‘Paus Franciscus is geen man van God, althans, niet van de christelijke God. Niet de God van de Bijbel. Hij droomt van een wereldregering en een wereldwijd communistisch onderdrukkend systeem.’
‘Paus Franciscus gebruikt zijn platform om overal ter wereld aan kwetsbare mensen een gevaarlijke extreem-linkse politieke ideologie op te dringen, mensen die hem vertrouwen vanwege zijn positie... Maar we hebben eerder in de communistische staten gezien (en nog steeds in bijv. Noord Korea) dat dit systeem niet verenigbaar is met het christendom.’
EU-superstaat en wereldregering
De eerste Jezuïtische leider van de Katholieke Kerk onderstreepte met tal van uitspraken dat hij één van de belangrijkste centrale figuren in de globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’ is. Zo pleitte hij voor de oprichting van een wereldwijde Centrale Bank en financiële autoriteit, en verklaarde hij later dat ‘de Amerikanen voor hun eigen bestwil zo snel mogelijk door een wereldregering moeten worden geleid.’
Franciscus riep de EU op om op korte termijn één federale Superstaat te vormen, met één centrale regering. Ook is hij een groot voorstander van de massale immigratie van miljoenen moslims uit Afrika en het Midden Oosten, en wil hij tegelijkertijd dat de blanke bevolking in het Westen -net als in het verleden in China- een één-kind beleid adopteert. Vorig jaar april vroeg hij vergeving aan alle moslimmigranten omdat Europa hen niet genoeg welkom zou heten, en hen niet meteen het recht op al onze welvaart en voorzieningen geeft.
Islamisering in gevaar, en moslim terrorisme ‘bestaat niet’
*
In juli waarschuwde de paus voor een ‘zeer gevaarlijke alliantie’ tussen Trump en Putin, omdat daarmee de enorme immigratiestroom naar Europa – letterlijk door hem toegejuicht als een ‘Arabische invasie’- en de islamisering van ons werelddeel in gevaar zou worden gebracht, en er een alliantie dreigde te ontstaan die de islam zou kunnen verslaan. De Europeanen moeten zich volgens hem geen zorgen maken over de islam, maar over de ‘ecologische crisis’, die weliswaar wetenschappelijk zeer omstreden is, maar ‘om ideologische standpunten en economische belangen niet ontkend mag worden’.
In februari beweerde Franciscus dat het moslim terrorisme ‘niet bestaat’, dat alle religies vrede promoten, en dat ook het christendom en Jodendom gewelddadige fundamentalisten herbergt. Hij kon echter niet één voorbeeld noemen van een dodelijke zelfmoordaanslag op burgers gepleegd door ‘Jezus is Heer’ schreeuwende christenen, of ‘HaShem is de grootste! krijsende Joden.
‘ISIS net als Jezus’
In het voorjaar van 2015 vergeleek Franciscus in een interview met de Franse krant La Croix ISIS zelfs rechtstreeks met Jezus: ‘Het klopt dat het veroveringsconcept inherent is aan de ziel van de islam. Het is echter ook mogelijk om dit doel uit het evangelie van Matteüs te halen, waar Jezus, in termen van hetzelfde idee van verovering*, zijn discipelen naar alle volken stuurt.’ Daarmee stelde hij de opdracht van Jezus om alle volken in Zijn naam de dopen (Matt.28:19) gelijk met het bevel van Allah en Mohammed om alle volken met misleiding, dwang, geweld, oorlog, moord en terreur te dwingen zich tot de islam te bekeren.
Idee van persoonlijke relatie met Jezus ‘gevaarlijk en schadelijk’

Tijdens een kerkdienst in Rome vertelde hij zijn toehoorders dat het idee van een ‘persoonlijke relatie’ met Jezus ‘gevaarlijk en schadelijk’ is.
Dat doet sterk denken aan een van de redenen waarom het christendom in (neo-) communistische staten zoals China en Noord Korea wordt onderdrukt: het concept dat een mens niet in alles onderdanig hoeft te zijn aan een (politieke en religieuze) menselijke autoriteit, maar dat daar een God boven staat. Ook Franciscus lijkt –overigens zoals de meeste van zijn voorgangers in de historie- te vinden dat gelovigen zich in eerste instantie moeten schikken naar wat hij zegt dat ze volgens God wel of niet zouden moeten doen.
Franciscus in select gezelschap van George Soros en Bill Gates
*
Putin, zelf een orthodoxe christen –en vermoedelijk mede daarom zo gehaat door de Westerse elite-, uit maar zelden rechtstreeks kritiek op buitenlandse leiders, en geeft doorgaans de voorkeur aan (stille) diplomatie. Paus Franciscus is naast de ultralinkse globalist en miljardair George Soros, die er dezelfde (waan)ideeën over Europa en de wereld op nahoudt, een ander die fel door de Russische president werd bekritiseerd. Hetzelfde geldt voor Jacob Rothschild en Bill Gates.
Katholieke lekenleiders: Extreemlinkse paus niet legitiem
*
Een groep katholieke lekenleiders heeft president Trump gevraagd om onderzoek te doen naar diverse bronnen en bewijzen – waaronder WikiLeaks emails- waaruit zou blijken dat president Obama, Hillary Clinton en multimiljardair annex globalist George Soros verantwoordelijk zijn voor een coup in het Vaticaan, waardoor ze paus Benedictus in 2013 tot aftreden dwongen, en hem vervingen door de extreemlinkse paus Franciscus. Die viel vervolgens vooral op door zijn afbraak van traditionele katholieke waarden, zijn knieval voor de islam, zijn Marxistische ideeën voor de wereldeconomie, zijn steun voor de oprichting van een VN-wereldregering, en het virulent promoten van de massale immigratie van miljoenen moslims naar Europa.
‘Benedictus is vervangen door een paus wiens duidelijke missie is een spirituele stem te geven aan de radicale ideologische agenda van internationaal links. Het pontificaat van paus Franciscus heeft daarna talloze keren zijn eigen legitimiteit in twijfel getrokken,’ aldus de bezorgde katholieke leiders in hun brief aan Trump.

‘Wij blijven verbijsterd door het gedrag van deze ideologisch geladen paus, wiens missie lijkt de seculiere agenda’s van links te bevorderen, in plaats van het leiden van de Katholieke Kerk in haar heilige missie. Het is simpelweg niet de juiste rol van een paus om dermate met politiek bezig te zijn, dat hij nu wordt gezien als de leider van internationaal links.’
Xander
(1) YourNewsWire
(2) Afbeelding:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/49681/photos /
Auteur: Пресс-служба Президента Российской Федерации ; President of the Russian Federation / WikiMedia Creative Commons Attribution 4.0
*
NADER BEKEKEN
Wat de Paus wil, net zoals de Grote Baas, is gewoon de Hemel op Aarde. En in de hemel zijn alleen maar brave voorbeeldige engelen, en zeker geen duivels.
De Paus is, althans voor alle Rooms-Katholieken op het ondermaanse,  het Hoogste geestelijk Gezag. Laat daar geen twijfel over bestaan. Katholieke ‘anders-gelovigen’, Luthersen, Anglicanen, Orthodoxen, enz, hebben daar misschien een andere maning over. Zij aanvaarden ‘Het Gezag’ van Rome niet. En gelijk hebben ze. Als ze maar de Christelijke basis-principen aanvaarden.
Maar vooraleer we zover zijn, dat het hier beneden een Hemel op Aarde is, moet er eerst overeenstemming in de geesten zijn op aarde tussen mensen van Goede Wil. Precies daar wringt het schoentje.
Met doornen gekroond….
*
Rooms-Katholieken zijn in principe allemaal mensen van Goede Wil Ze willen juist hetzelfde als de Grote Baas. Maar die kreeg van de Staat het deksel op Zijn neus en stierf, 33 jaar oud, op Goede Vrijdag om 15 uur, met handen en voeten genageld aan het Kruis. En met, als teken van zijn waardigheid, met doornen gekroond. Na amper drie jaar het land te hebben doortrokken, al goed doen…
Echt een leven om naar op te kijken? Voor de gewone sterveling echt niet om na te doen.
*
Kortom, ten gronde heeft deze Paus gelijk, maar, zei Christus tot Pilatus,  zijn Romeinse Rechter: Zijn rijk was niet van deze wereld.
*
(Digitalia)
10/8/2017
Geen opmerkingen: