zaterdag 26 augustus 2017

4267


Zaterdag 26 Augustus 2017
4267 - VAN MIJN TREINTJE MOET JE AFBLIJVEN
*
INHOUD: COBURGIA REBUILT: de ‘Spoorwegen’ geprivatiseerd? Over my dead body, schruwelen de Syndicaten.
Marc Leemans (ACW) en Rudy De Leeyw (SPA) doen er het zwijgen toe, want in verlof van 30/6 tot 31/8… Terwijl het circus vollen bak verder draait.
Firsdt things first, niewaar?!

OP DE IJTKIJK
*
Opgepast! Tot U spreekt hieronder de ‘opiniërende’  Paus van de Slinxe ‘Kerk’. Hij spreekt met een tuitmond met samengeperste lippen deze samengeperste volzinnen, die namens de Syndicaten als uit één mond schruwelen NO PASSERAN! Ge moet mijne maot zijn, of we sloan up joen tote!
**
*
Gaat dat nu over de NMBS of eerder oer Het Verdriet van België, wat net hetzelde is? Want het is een geschiedenis nog ouder dan de straat!
Ik herinner me nog als de dag van gisteren, dat er eer ‘ns staking was, omdat, sedert de elektrische treintjes reden, er geen stokers voor de stoom locomotieven meer nodog zouden zijn. De syndicaten vochten toen als leeuwen voor het behoud van die vele honderden ‘jobs’ op al die rijdende ‘werkvloeren’.
Van hetzelfde voor de ‘kaartjesknippers’ als er al lang geen ‘kaartjes’ meer waren, maar ‘tickets’ uit de computer. Ziet U ze ook nog staan, aan de UITGANG van ieder station, om die ‘kaartjes’ in te zamelen: strenge oudere man met Hoge Spoorweg Pet waarop dat gevleugeld wiel…
**
Onder de toekomst van de NMBS tikt een tijdbom
**
*
En zo wordt deze landerige, laatste volle vakantieweek de week waarin de tegenstelling tussen links en rechts zich weer in volle glorie aandient. Ditmaal botsen de gedachten niet over straatnaam-bordjes of boerkini’s, maar over kwesties die er, vooruit maar, toe doen.
Dit was immers de week die begon met een PS-voorzitter die de belegering van zijn positie poogde te doorbreken met een selectie onbeschaamd linkse ideeën. En dit is de week die eindigt met een N-VA-minister die de even onbeschaamd rechtse wens uit om de nationale spoorwegmaatschappij te privatiseren. Boeiend!
NMBS-ballonnetje
Natuurlijk komt die privatisering er niet meer in deze regeerperiode. In die zin is het nog voorzichtig geformuleerde NMBS-ballonnetje van minister Vanovertveldt even realistisch als de invoering van pakweg de vierdaagse werkweek.
Dat neemt niet weg dat het verlangen om de markt op te gaan wel degelijk leeft in regeringskring. Dat is, in al zijn eenvoud, nieuw. Dat intrigeert. Want wat niet is, kan nog komen.
Onder de toekomst van de NMBS tikt een tijdbom. Tegen 2023 gaat de Europese spoormarkt open. Lidstaten kunnen de liberalisering wel nog afhouden als ze aantonen dat hun publieke spoorbedrijf performant – klantvriendelijk, stipt, comfortabel – genoeg is.
Dat betekent, althans in België, dat de kat de beheerder van de melkfabriek wordt. Immers, als een regering privéspelers op haar spoor wil, kan ze de noodzaak daartoe in de hand werken door te desinvesteren in haar eigen overheidsbedrijf. Het klinkt ietwat cynisch, maar het is wel wat we in dit land zien gebeuren.
Dat is niet het gehele plaatje. De NMBS heeft geen rechts mobiliteitsbeleid nodig gehad om een reputatie op te bouwen van geldverslinding, onbetrouwbaarheid en klantonvriendelijkheid. Het spoor zou het hart moeten vormen van het hedendaags, duurzaam vervoersbeleid waar dit verstikte land zo naar smacht. In werkelijkheid is het er helaas de achillespees van.
Dure affaire
Hopelijk krijgt de nieuwe CEO, Sophie Dutordoir, meer vooruitgang in het bedrijf. Maar, na de bekentenis van minister Van Overtveldt, is het maar de vraag hoeveel ruimte ze nog zal krijgen.
Het Britse voorbeeld toont aan dat een volledige privatisering een dure, voor de klant onaantrekkelijke affaire is. Maar er zijn ook andere opties: een privéconcurrent, een minderheidsaandeelhouder...
Wie die toch wil vermijden, zal sterke argumenten moeten aandragen. En kan het emotionele effect van de huidige reputatie van de NMBS bij het publiek maar beter niet onderschatten. Deze coalitie zal, als ze doorgaat na 2019, niet nalaten om die reputatie in te zetten als haar hoofdargument. Een gewaarschuwd NMBS-liefhebber is er twee waard.
*
NADER BEKEKEN
**
Eigenlijk is dat goed gezien van den Arbiter: het gaat inderdaad om de Staatsschuld.  Zoals naar gewoonte gaat het dus om de poen.
Bijzaak voor Slinx, hoofdzaak voor een gezonde portemonnee. Het Spoor is er niet voor de Cheminots, maar de Cheminots voor het spoor!
Als de Syndicaten dus in het Algemeen Belang onteigend worden van het Spoor, verliezen die na de Post en de RTT, inderdaad het overgrote deel van hun ‘leden’. Wat meebrengt dat de treinen dan tenminste op tijd zouden rijden.
Als die dingen inderdaad  rijden zoals ze daarvoor gemaakt zijn, nl om treinreizigers te vervoeren, dan wordt de put niet meer dieper. Integendeel: met elke Eurocent  van de ticjetverkoop daalt de Staatsschuld  van astronomisch hoog tot normae hoogte. Het maximum waartoe deze generatie Polilici in staat zijn.
Wat meer is: als de treinen (en bussen) rijden zoals het hoort, zal de omzet stijgen. Gevolg: honderden ‘jobs’ er bij.
‘Cheminots’ content, iedereen content. ‘Tuut’ zei de trein, en de statie reed voort!
**

*
(Digitalia)


Geen opmerkingen: