donderdag 5 juli 2018

5035

5035 - OP ZIJN ITALIAAANS, ZOALS HET HOORT: DE GRENDEL ER OP VOO EEUWIG.
*
Opmerking van de gezamenlijke eenmans redactie.
Voor iemand als ik, die inzake de ‘Staatsmedia’ uit noodzaak van zijn beperkte visuele mogelijken, heeft leren zich te beperken tot het belijken van alleen nog
http://www.krantenkoppen.be/?ulang=NL&
zijn de ‘Sociale Media’ dan de gedroomde uitkomst. Deze keuze heeft voornamelijk als resultaat dat men veel rapper het verschil van de differentie ziet tussen leugens (in de Media) en onwaarheden (ook in de Media).
En neen, dit is niet meer ‘serioso’.
De eerste lading lectuur is, behoudens een zeldzame uitzondering, dat we zouden moeten geloven d.i. voor waarheid aanvaarden op het gezag van een ander. Maar ‘geloven’? Dat is toch iets voor Pastoors! De vele geschriften die de gewone aandachtige Burger op het Internet aflevert laren zich identificeren van uren ver tegen de wind. Maar ze zijn wel duidelijk voor wa betreft hun intellectuele waarheidsgehalte. Wie zielkundig Linx geprogrammeerd is, klinkt als d echo van de ‘Staatsmedia’, inbegrepen het naar voor brengen van hun eigen mening als de enige Waarheid. Wie normaal redeneert en normaal denkt, de zaken afweegt op hu betrouwbaarheid, komt dan terecht in het kamp van de ‘populisten’, de ‘iskalifoben’, de ‘rechts-extremisten’, enz
Enfin, dat zijn da deel van de Mensheid, die vanwege Hitler & Co de naam kregen van ‘nutteloze eters’. Die moeten onder strenge censuur gezet worden en nauw opgevolgd. Zodat ten gepasten tijde hun ‘dossier’ aan de Regome-Rechterr kan voorgelegd worden. Waarna die, zoals bij Hitler of Erdogan, verdwijnen in Nacht und Nebel.
*
Neen, niet in ‘transitkampen’ zoals bedoeld door Mekel, maar in uitroeiingskampen. Aandacht! Zijn hier bedoeld zowel de schrijver van die stukjes, als de lezers er van. Want anders is het, net als met de illegale immigratie, dweilen met de kraan open.
Dat is/was de richting tot voor kort. De EU Top echter heeft bewezen dat dergelijk systeem, de ‘Globalisatie’, niet werkt en dat het derhalve alle hens aan dek is om land per land, de lichtjes van de Verlichte Grote Verstanden moeten gedoofd worden. Italië, Malta in het Zuiden, Polen, Hongarije, Slowakije, Tsjechië, en Oostenrijk in het Noorden zijn op de goede weg. Waarbij Italië daarbij, op voorhand de beschuldiging van ‘onmenselijkheid de kop indrukt. Want, ocharme, die arme negertjes, het zijn toch ook mensen! Al worden ze misbruikt om al speerpunt, gedekt door vrouwen en kinderen, op hun beurt Europa te komen kolonialiseren.
Zoals o.a. Leopold II van Seksen Coburg hen dat voordeed met de Congo…
*
Enfin, wil deze uitleg dan zeggen dat wij, nationalisten en/of traditionalisten, allen zaligmakend zijn?
In de verste verte niet. Wij staan integendeel recht voor vrijheid van meningsuiting en een open debat. Maar liefst met gefundeerde opmerkingen of rechtzettingen. Hoofdzaak is en blift, dat er een tegenwoord komt tegen de ‘Regimepers’ en dat zoveel mogelijk medeburgers die redenering kunnen volgen. Om er iets van op te steken.
*
Verlà. Iedereen is nu in de goede stemming om Vriend Guvaal te smaken. Want ja, in de ‘Regimepers’ zult U heel wat anders lezen. Of liever, daarover zult U nergens iets vinden.


*
Italië van zijn kant heeft de Libische kustwacht extra schepen bezorgd die would-be immigranten terug naar Libië moeten brengen en ermee moeten voorkomen dat mensen nog hun leven moeten riskeren in gammele bootjes. Zeker nu Italië (én Malta) besloten hebben geen ngo-boten meer te aanvaarden in hun havens, wordt een oversteek van illegalen stilaan een mission impossible.
   We kunnen alleen maar hopen dat Oostenrijk en Italië, hierin gesteund door de Viségradlanden (Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije) het been stijf houden, waardoor de overige E.U.-politici straks verplicht zullen zijn iéts te doen. Dit probleem vraagt niet alleen een akkoord, maar ook een oplossing.
*
Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste
*
Zijn er dan geen uitzonderingen op de regel ‘Goed’ of ‘Slecht’? Ja zeker, er zijn overal uitzonderingen op, en volgende schitterden video is daarvan het bewijs. Moraal van het verhaal is, dat bla-bla niet werkt, maar dat het DOEN wel werkt!
https://www.hln.be/sport/voetbal/belgisch-voetbal/rode-duivels/de-mooiste-counter-uit-de-geschiedenis-van-het-belgische-voetbal-in-9-94-seconden-en-via-vijf-stations-naar-de-kwartfinale-ik-snapte-de-japanners-niet~a5b383cf/
*

Geen opmerkingen: