maandag 30 juli 2018

5068

*
5068 - HONGARIJE IS DE BERGGIDS NAAR DE HOGE TOPPEN VAN DE VRIJHEID
Open grenzen, AUB smeekt de DS
*
Hongarije officieel uit het migratieverdrag van de VN gestapt
Geplaatst op 26 juli 2018    door E.J. Bron
*
Dinsdag jongstleden deelde de Hongaarse regering aan de Verenigde Naties mee dat het een einde maakt aan de toestemmings-procedure van het globale pact voor migratie, zei
de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó.
*
Het is duidelijk geworden dat de verschillen in opvatting van Hongarije over de migratie en de handelwijze van de VN onverenigbaar zijn, zei Szijjártó op een persconferentie. “Hongarije zal zijn standpunt handhaven en geen globaal pakket kan dat veranderen”, voegde hij er aan toe.
Mitteleuropa
“Wij bekijken migratieprocessen vanuit een ander perspectief”, zei hij. De VN is van mening dat migratie onvermijdelijk en nuttig is en waard om te ondersteunen, terwijl Hongarije haar als een gevaar voor Hongarije en Europa beschouwt, voegde hij er aan toe, en zei verder dat het doel van de VN de bevordering van de migratie zou zijn, terwijl het doel van Hongarije is deze te stoppen. Het “Global Compact for Migration” bevat enkele verheugende doelen, zoals maatregelen tegen mensensmokkelaars, maar het effect zal zelfs nuttig voor hen zijn, zei hij. Een document dat migratie bevordert, zal alleen maar de mensensmokkelaars ten goede komen, omdat ze er dan meer mensen toe kunnen overhalen om te vertrekken en hen vertellen dat zij in overeenstemming met het globale akkoord geaccepteerd worden, zei Szijjártó.
Het Hongaarse standpunt is dat het onnatuurlijk zou zijn om de bevolking van het continent te veranderen, en in plaats daarvan zouden globale inspanningen ondernomen moeten worden om de migratie te stoppen, zei hij. Het migratieakkoord bevat bepaalde verplichtingen, die Hongarije niet zou vervullen, zoals de organisatie van scholingen voor migranten voor hun vertrek en na hun aankomst, de ondersteuning van migranten bij het indienen van bezwaren, de verhoging van de opnamecapaciteit voor migranten en de grensovergang te beschouwen als een mensenrecht in plaats van als een veiligheidsprobleem, voegde hij er aan toe.
Hongarije heeft “exact tegenovergestelde maatregelen” ingevoerd om de veiligheid van de burgers te garanderen, zei Szijjártó. Als antwoord op een vraag zei hij dat Hongarije, gezien het feit dat de VS niet eens deelgenomen hadden aan de gesprekken over het globale pact voor migratie en uiteindelijk aan het eind van de gesprekken ontevredenheid hadden geuit, geen negatieve gevolgen zou ondervinden van zijn aankondiging.
*
Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste
*
Ja, U heeft het goed gelezen:
zoals de organisatie van scholingen voor migranten vòòr hun vertrek
…/….
en de grensovergang te beschouwen als een mensenrecht.
*
Er wordt dus nogal een en ander zonder blikken of blozen achter onze rug bekokstoofd. We hangen, handen en voeten doorboord, met doornen gekroond en met een lans onze ribben doorboord, aan het Kuis, en we weten het (nog) niet. De huidige Overheid, de Verlichte Grote Verstanden van tegenwoordig, laten gewoon betijen, voor zover die daaraan niet zelf effectief medewerken. Als ik nog maar denk aan jet Gentse Meesterwerk Meneer Konijnentand-met-bles van de Riberalen, die gans de wereld wil doen denken zoals zijn eigen Rood-Groen-Blauw Samenzweerders Clubje, dan krijg ik de kramp in mijn slagtanden. Of erger, als ik het nijdige Junioorke Het Croo-tje bezig hoor over zijn plannen voor een zogezegde ‘federale kieskring’, dan dreigen mijn tanden stuk te springen. De Burger, waarde Heer ‘Zoon van’, vraagt juist niet om méér apenland, maar om minder. Minder. Minder. Veel minder. Zelfs helemaal niets meer.
Het zit anders wel ’n beetje in de familie, dat zo aanhangig willen wezen aan Willem om als Orangist, lijk Vader Croo, daarover niet te kunnenzwijgen… De portemonnee is nameliojk geen communicerend vat met het verstand… Bij dat soort mensen komt de portemonnee altijd op de eerste plaats.
Wat wij, Vlamingen écht nodig hebben, is na de eerstvolgende verkiezingen, doe te verwachten vallen dit najaar, samen met het vallen van de bladeren, zijn een paar figuren als die Hongaarse Minister BuZa, ten name van PÉTER SZIJJÁRTÓ. (Spreek uit Peter Sjijartòo) een Lichtend Voorbeeld.   Die jongen (!!!!) is amper 40 jaar oud (° 30 oktober 1978), studeerde kort in de VSA, universitair in internationale relaties aan de Universiteit van Budapest, gewezen jeugdleider, sportdirecteur en woordvoerder-rechterhand van Victor Orban en Bestuurslid van Visegradgroep .
Bij dat soort Leiders bevinden wij ons in deugddoend gezelschap!
Kortom: zo iemand in de Lage Landen, met in-Vlaamse roots is de gedroomde figuur die we voorlopig missen bij ons, in onze Ontvoogdings-strijd. Ik zou hem het liefst vergelijken met ons ‘Crootje’ voornoemd, moest die niet zo lijk Pee-den-Ooden zo keeraafs gedraaid en gegoten zijn. Die kleine Lex doet mij denken aan een andere triestige figuur uit ons rijke Vlaams Verleden, namelijk Robert D’Artois, de edelman uit Artesië, die in opdracht van Philips De Schone in 1302 aan het hoofd stond van de Franse legerbenden die met bezems en stokken gewapend, te Kortrijk, in de beemden, het Vlaamse klootjesvolk een lesje kwamen leren. En waar die kwibus, verrast zijnde, door al die stevige en goed gemikte ‘Goedendags’ stervend erbij ging liggen. Jong en overmoedig, maar teveel mee van ‘de Châatillon’, Lelieaard en anti-held van de BBrugse Metten…
Robert D’Artois, na-ijverig om zelf Koning der Fransen te worden ..
*
Laatste berichten
*
Onderstaand artikel, weeral van de hand van E.J. Bron, is verschenen op vandaag, 30 Juli. De tweestrijd, ook al een Kamp tussen David en de reus Goliath, is dus voorgoed begonnen.. Het spreekwoord ‘Één tegen Allen’ is hier niet op zijn plaats, het zou eerder moeten zijn. de Gluiperigheid, het Machtsmisbruik van Slinx en de Rest van de Wereld…
Anders gezegd: the eating is the proof of the pudding…
*
Europese Commissie start procedure tegen Hongarije – Orbán: “De dagen van de Commissie zijn geteld
*
De Europese Commissie is midden juli een procedure wegens verdragsschending gestart tegen Hongarije. Reden daarvoor zijn de zogenaamde “Stop-Soros”-wetten en de wijziging van de Hongaarse grondwet. Beide werden op 20 juni met grote meerderheid aangenomen door het Hongaarse parlement. De “Stop-Soros”-wetten stelt de hulp bij illegale immigratie strafbaar. De grondwetswijziging verbiedt de vestiging van vreemde volksgroepen in Hongarije en plaatst de Hongaarse grondwet algemeen boven EU-recht.
ongecensureerd.at
Europese Commissie ziet de rechten van de illegalen geschonden
De Europese Commissie vindt dat in de nieuwe wetten en de grondwetswijziging de rechten van asielzoekers worden geschonden. Ook het criminaliseren van NGO´s, die de illegalen helpen, is volgens de Europese Commissie niet conform met EU-recht. Hongarije heeft nu twee maanden de tijd om zich te schikken naar de wil van Brussel, anders dreigt een proces voor het Europees Gerechtshof.
Hongarije gaat de confrontatie met Brussel aan
*
Hongarije denkt er niet aan om toe te geven aan de druk uit Brussel. Minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó zei dat Hongarije – in tegenstelling tot Brussel – de veiligheid van de Europeanen zou verdedigen. Hongarije beschouwt de migratiekwestie als een veiligheidskwestie. Szijjártó wees op 29 zware terreuraanslagen die sinds 2015 in Europa door migranten gepleegd zouden zijn. Hongarije zou de juridische confrontatie met Brussel aangaan, omdat de veiligheid van de Hongaren voor de Hongaarse regering op de eerste plaats zou staan.
Europese Commissie verdedigt opnieuw George Soros
*
De woordvoerder van de Fidesz-fractie, János Halász, zei dat de Europese Commissie opnieuw George Soros zou verdedigen en niet voor het eerst zou proberen om in de zin van diens netwerk druk op Hongarije uit te oefenen. Het Soros-netwerk en zijn Brusselse bondgenoten zouden nog steeds proberen Hongarije met migranten te overspoelen. Eerder al had een woordvoerder van Fidesz de Europese Commissie een marionet van George Soros genoemd.
*
Orbán: procedure is onbelangrijk, omdat de Commissie weldra wordt afgelost

Minister-president Viktor Orbán zei hier maar kort iets over. Hij zei in een radio-interview op 27 juli dat het goede nieuws zou zijn dat de dagen van de Europese Commissie geteld zouden zijn. Orbán verwees daarbij naar de nieuwe bezetting van de Commissie, die gelijktijdig met de Europese verkiezingen in mei 2019 plaatsvindt. De actuele procedure tegen Hongarije zou daarom voor hem geen betekenis hebben, omdat Hongarije daar tot mei wel tussendoor zou kunnen laveren.
Heinz-Christian Strache noemt procedure tegen Hongarije “absurd”
**
*
De Oostenrijkse vicekanselier Hein-Christian Strache (FPÖ) liet zich op Facebook uit over de procedure tegen Hongarije:
Absurd! Alleen omdat de Hongaarse regering niet de fatale welkomstpolitiek van de afgelopen jaren invoert, wil de Europese Commissie Hongarije nu aanklagen. Oostenrijk zal in ieder geval eveneens zijn striktere asielkoers voortzetten.
Andere procedure tegen Hongarije al bij het Europees Gerechtshof

Hongarije zal het met grote waarschijnlijkheid aan laten komen op een proces bij het Europees Gerechtshof. Dat blijkt ook uit het feit dat er op dit moment al een andere procedure wegens verdragsschending tegen Hongarije bij het Europees Gerechtshof ligt, omdat Hongarije niet toegaf. Ook in deze procedure, die sinds 2015 loopt, gaat het erom dat Brussel Hongaarse wetten ter bescherming tegen illegale immigratie niet wil accepteren.
*

Geen opmerkingen: