donderdag 5 juli 2018

5037

5037 - MAAKT TRUMP UITEINDELIJK TOCH SCHOON SCHIP MET DE ANDERE HELFT VAN AMERIKA?
*
Trump dreigt documenten vrij te geven die medeplichtigheid Clintons en Bush 9/11 bewijzen
04-07-2018 13:21
*
Uit onafhankelijke onderzoeken bleek al snel dat de officiële versie van wat er op 9/11/01 gebeurde, onmogelijk de (volledige) waarheid kan zijn.
President Trump zou volgens officials bereid zijn om tot nu toe geheim gehouden documenten vrij te geven die bewijzen dat zowel de Clintons als de Bushes medeplichtig zijn geweest bij de aanslagen van 9/11. Daarmee gaat het complot veel verder dan die van de speciale ‘Deep State’ aanklager Robert Mueller, die jarenlang de centrale rol van Saudi Arabië in 9/11verborgen heeft gehouden.
In het verleden leverde Trump forse kritiek op president George W. Bush voor zijn acties pal voor en tijdens de 9/11 aanslagen. ‘Ik ben honderden vrienden kwijtgeraakt, en het WTC stortte in tijdens de regering van George Bush,’ zei hij als presidentskandidaat in 2016. ‘En hij zou ons hebben beschermd? Dat is geen veiligheid.’
Enkele maanden later gaf het inlichtingencomité van het Huis van Afgevaardigden een gecensureerd, 28 pagina’s tellend document vrij dat was opgesteld door de gezamenlijke parlementaire onderzoekscommissie naar 9/11. Ook buiten de zwartgemaakte gedeeltes stond informatie die velen schokten: een aantal Arabische kapers van de passagiersvliegtuigen die voor de aanslagen werden gebruikt* (* uitgaande van de officiële versie van hoe de aanslagen plaatsvonden) hadden vermoedelijk banden met leden van de Saudische regering.
Bondgenoten Clintons weggezuiverd uit Saudisch koningshuis
Trump dreigt nu alsnog de zwartgemaakte passages openbaar te maken, plus daarbij mogelijk ook een aantal andere documenten waarvan het publiek het bestaan niet eens weet. Uit officiële gegevens bleek al eerder dat Hillary Clintons presidentscampagne in 2016 voor 20% vanuit Saudi Arabië werd gefinancierd.
Of het ermee te maken heeft of niet, in het eerste jaar van Trump werden in het Saudische koningshuis tal van corrupte bondgenoten van de Clintons en de Bushes gearresteerd of op andere manieren van hun macht en rijkdom ontdaan. In totaal 10 prinsen en 38 hooggeplaatste kabinetsleden moesten van koning Salman het veld ruimen.
Bush hielp pal na 9/11 prominente Saudi’s het land uit
Volgens Jim Kreindler, advocaat namens de 9/11 nabestaanden, hield de regering Bush de Saudische rol in 9/11 verborgen om de tweede oorlog in Irak mogelijk te maken. Robert Mueller speelde een grote rol bij het achterhouden van deze cruciale informatie. Het verklaart tevens waarom prominente Saudi’s, inclusief leden van de Bin Laden familie, pal na de 9/11 aanslagen snel het land mochten verlaten, een evacuatie die later in het officiële onderzoeksrapport nog simpelweg werd ontkend. (1)

Gaat Trump ooit de CIA zelf blootstellen?
Of Trump ooit nog verder gaat, en de feitelijk zo goed als bewezen centrale rol van bepaalde elementen van de CIA zelf bij de 9/11 aan het daglicht laat brengen –waardoor er definitief van ‘false flag’ aanslagen kan worden gesproken, bedoeld om de beruchte ‘war on terror’ te rechtvaardigen, en de Iraakse dictator Saddam Hussein, een verklaarde vijand van Saudi Arabië, op te ruimen- valt nog te bezien.
Trumps strategie lijkt erop gericht om stapje voor stapje de waarheid boven tafel te krijgen, vermoedelijk om er tijdens dit proces in de tussentijd zoveel mogelijk steun voor te krijgen. Dat dit hard nodig is behoeft geen uitleg, want de ‘Deep State’ schaduwregering rond de Clintons, Obama’s en Bushes stelt nog steeds alles in het werk om hem ten val te brengen.
*
Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste
*
Wat er ook van aan is: President Trump is ons (en trouwens heel de wereld) allemaal altijd een paar ronden voor. Hij is nog ’n knappere tacticus dan diene Vroem! met de Tour de France.
Maar wat ik hier nu vandaag lees, is altijd al ’n betje mijn eigen gedacht geweest. Een gedacht die ik deel met de heft van de wereldbevolikng. Namelijk dat er heel wat dinges aan de knikker hing. Bush Junior, nochtans absoluut gene Democ Rat, die samen met Tony Blair, de Britse Eerste Minister zomaar met veel vertoon ten strijde trekt tegen het Staatshoofd van een ander onafhankelijk land in het verre Nabije Midden Oosten!!!!! Dat steekt het vuur aan de lont voor zowel burgeroorlog als voor de uittocht van de islammerij naar Europa.. De redenen van hun aanval heb ik altijd verdacht gevonden. Zelfs al moest die Sadam Houssein een gevaarlijke gek geweest zijn, hem om zeep helpen was geen optie. Na korte tijd moest zowel Bush als Blaur toegeven, dar ze zich vergist hadden… Er waren in heel Irak geen massavernietigingswapens gevonden omdat die alleen bestaan hadden in hun verbeelding. Maar jet Kwaad was geschied en de Exodus anex invasie richting Europa kon beginnen.
*
En daar schijnt Trump nu alles over te weten gekomen te zijn. Want als President is die Oppermachtig. Al is er meteen ’n zwaar probleem. Want die zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Collateral damage, als U begrijpt wat ik bedoel. Da’s der Tsjeven ‘enerzijds’. Maar daar is er ook dat spreekwoordelijk ‘anderzijds’: Trump is ’n rasechte vechter îr sang, die voor de onmogelijke opgave staat de Democ rats ’n uppercut te verkopen die hen voor jàààren de ruimte inslingert.
Een prachtig zicht, als U het mij vraagt. Dat Clinton Wife in de wervelende slipstream van de vallende staartster Obaman in een baan om Mrs….
*
Wij hebben het ongelofelijk geluk een Amerikaanse President aa het werk te zien die ons zowel als zijn eign Volk met vaste hand, net als Mozes de Israëlieten, leidt naar een land dat overloopt van melk en honing. Een land dat Mozes zelf bij leven en welzijn, slechts uit de verte heeft mogen aanschouwen. Wat niet belet heeft, eenmaal de toon gezet, dat voor het Godsvolk de Gouden Eeuwen konden beginnen.
Geween en tandengeknars langs de andere kant, want onmiddellijk na de Openbaring van die duistere geheimen, kan de ‘Reconquista’ eindelijk in gang gezet worden. Net als alle voorgaande keren valt ook deze islam-invsie in duigen. Poitiers (732, de verovering van Europa via Frankrijk, valt stil) Lepanto (1571, de machtsovername van de Middellandse Zee wordt afgeblokt), Wenen (1683 de verovering van Eiropa via het Noorden valt in duigen) en nu dit: de werelddominantie via onze vertedering voor verdrinkende kindjes, wordt gewoon weggeblazen door slechts één man: Donald Trump uit Washington.
Vooral de rol van Saoud Arabië sedert de beginjaren rond 1970 tot en mt de Bin Ladens en hun relatie met de States, zijn belangrijk om dit eigma op te lossen. Denk daarbij gewoon aan de prijszetting van ruwe olie in Amerikaanse Dollar…. Denk na en U heeft het Serpent bij de staart…
Want als Trump nu lukt, is jet islam-monster voor de volgende paar eeuwen totaal bezworen…
*

Geen opmerkingen: