woensdag 18 juli 2018

5053

5053 - HET NET SLUIT ZICH
*
Hoorzitting: Hillary Clinton zond tienduizenden vertrouwelijke emails naar ´buitenlandse entiteit´
**
15-07-2018 14:24


*
CIA klokkenluider levert enorme lading bewijs dat regering Obama illegaal Donald Trump en andere prominente personen liet afluisteren en bespioneren, en tevens dat de inlichtingendiensten hebben gerommeld met de verkiezingen in 2008 om Obama te laten winnen
De vrouw die ondanks haar vele misdaden en bewezen verraad nog steeds door het complete ‘Deep State’ apparaat –inclusief de Westerse massamedia- wordt beschermd. (Afbeelding: Getty Images (2)).
Uit de hoorzittingen met FBI agent Peter Strzok is gebleken dat Hillary Clinton meer dan 30.000 vertrouwelijke overheidsemails –waarvan minimaal ruim 100 van president Obama- naar een ´buitenlandse entiteit´ - niet Rusland, noch een met Rusland verbonden land – heeft gestuurd. Nog erger is dat toenmalige hooggeplaatste FBI officials, waaronder directeur James Comey zelf, besloten om niets met deze informatie te doen. Het bewijst andermaal hoe de Amerikaanse ‘Deep State’ al jarenlang de misdaden van de Clintons, waaronder het verraden van staatsgeheimen –gezien eerdere onthullingen vermoedelijk aan islamitische staten- , in de doofpot stopt.
Niemand minder dan de hoogste toezichthouder op de inlichtingendiensten (ICIG), Chuck McCullough, bracht destijds zowel Strzok als Justitie topambtenaar Michael Horrowitz op de hoogte van het enorme, door Hillary Clinton veroorzaakte veiligheidslek. Horrowitz belde McCullough niet eens terug, en uit Strzoks sms’jes bleek vorige maand dat hij Donald Trump intens haatte, en er alles aan zou doen om ervoor te zorgen dat niet hij, maar Hillary president zou worden.
Dat zal de reden zijn dat Strzok besloot om tijdens zijn onderzoek het sturen van meer dan 30.000 vertrouwelijke staatsemails van Hillary Clintons privé server naar een ‘buitenlandse entiteit’ die niet op de goedgekeurde distributielijst stond, gewoon te negeren. Inmiddels is vastgesteld dat die entiteit niet Rusland is, noch op enige wijze verbonden is aan het Kremlin.
Topofficials dreigen toezichthouder bewijs tegen Hillary niet openbaar te maken
Tijdens de hoorzitting beweerde Strzok zich de inhoud van zijn gesprek met ICIG McCullough ‘niet te kunnen herinneren’, maar aan zijn maîtresse Lisa Page (tevens werkzaam bij de FBI) sms’te hij destijds ‘Holy Cow... Als de FBI dit heeft gemist, wat dan nog meer? Help me je te herinneren om de met C gemarkeerde (= confidential, vertrouwelijk) emails die wij (= de ICIG) hebben gevonden te markeren. Het ministerie van Justitie was hier erg bezorgd over.’
De -door Obama aangestelde- McCullough verklaarde vorig jaar november tegenover Fox News dat hij door de Directeur Nationale Inlichtingen, James Clapper, alsmede zeven senatoren werd gewaarschuwd om het door hem gevonden bewijs tegen Hillary Clinton ‘vanwege de politieke gevolgen’ niet openbaar te maken. Wat hij daarna ook probeerde, hij stuitte in het Congres enkel op kritiek en vijandigheid. ‘Ik had juist verwacht dat ze blij met me zouden zijn, en me hadden beschermd.’

Klokkenluider: Onmogelijk dat Hillary niet wist van geheime documenten
Eerder was er al een andere klokkenluider die keihard bewijs gaf tegen Hillary. In januari 2016 overhandigde een (voormalige) topambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken (waarvan Hillary minister was geweest) een brief gericht aan directeur James Comey waarin ze beschreef hoe Hillary Clinton welbewust verkeerd omging met overduidelijk vertrouwelijke en geheime overheidsdocumenten. In de brief schreef de ambtenaar onder meer dat ‘het bewijs dat ik u ga geven, samen met wat u al heeft, tot veroordelingen van veel betrokken personen zou moeten leiden.’
De vrouw verduidelijkte dat het onmogelijk is dat Hillary Clinton niet wist dat de emails met de ‘C’ van ‘confidential’ waren gemerkt. De documenten staan namelijk bol van de ‘C’ classificaties, zelfs aan het begin van iedere aparte paragraaf. Het is om deze reden tevens onmogelijk dat de documenten op het moment dat ze werden geschreven ‘niet geheim’ zouden zijn geweest, zoals Hillary Clinton altijd heeft beweerd.
Regering Obama liet illegaal prominente Amerikanen bespioneren
Dan was er ook nog CIA klokkenluider Dennis Montgomery, die in 2015 het kantoor van de FBI in Washington binnenwandelde met 47 harde schijven en 600 miljoen pagina’s met informatie waaruit bleek dat toenmalig zakenman Donald Trump en tal van andere prominente Amerikanen –waaronder de hoofdrechter van het Opperste Gerechtshof- illegaal door de regering Obama en de door hem aangestelde leiders van de federale- en inlichtingendiensten werden afgeluisterd en bespioneerd. Er was sprake van een ware ‘Orwelliaanse Big Brother’ inbreuk op de privacy van Trump en talloze anderen.
Gerommeld met verkiezingen 2008
Montgomery zei tevens dat de inlichtingendiensten hebben gerommeld met de uitslag van de presidentiële verkiezingen in 2008 in Florida, om te zorgen dat deze cruciale staat in handen van de Democraten zou vallen, waardoor Obama zou winnen. In maart 2017 vroeg de CIA klokkenluider onder begeleiding van zijn advocaat aan de voorzitter van het parlementaire comité van Justitie wat er met het door hem aangeleverde bewijs was gedaan, maar hij werd simpelweg weggestuurd.

Ook hieruit blijkt wederom de intense, tot de hoogste lagen doorgedrongen corruptie en machtsmisbruik van de Amerikaanse ‘Deep State’ rond de Clintons, Obama’s en Bushes, die –mede met hulp van officieel EU-partner George Soros- behalve de media ook het grootste deel van de gerechtelijke macht, alsmede de FBI en de CIA onder hun controle hebben gekregen. Dat complete apparaat wordt nog steeds ingezet om Hillary te beschermen, en vooral om Donald Trump alsnog ten val te brengen.
*
Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste
*
Het net sluit zich en bij de Democ Rats gaan ze elkaar seffens de kop afbijten om het eigen leven te redden. CIA en FBI onder Obama waren één pot nat; broertjes in crime. Al Capone heeft er niets aan.
Clinton & Obama, Bonny and Clyde…
*
En neen, ik weet ook dat dromen geen werkelijkheid zijn. Maar toch staat de werkelijkheid op het punt als in ‘n droom te veranderen. Clinton, samen met Obama, wegens Land- & Hoogverraad achter tralies in voorlopige hechtenis genomen. In verzekerde bewaring. Zodat ze niet kunnen gaan lopen. En na het vonnis beiden samen en naast elkaar, in hetzelfde beddeke ziek, naar de elektrische stel……
De gevolgen zijn, eenmaal Trump de bewijzen op tafel heeft gebracht, niet te overzien. Amerika wordt dan, voor het eerst nadat Christoffel Columbu hen heeft ‘ontdekt’, voor de tweede keer De Nieuwe Wereld.
Niet toevallig voer Christoffel Colombus met de SANTA MARIA, nadat hij in Lissabon de Bazen had overtuigd, neen niet door potten te breken, maar wel, tot ieders verrassing, door dat kippenei rechtop te zetten.
Twee kleine details die Trump zouden hebben kunnen inspireren…
*
De Pittemse ‘Zotte Maandag’ indachtig… Een zotte gedachte natuurlijk, maar als Trump de oorlogsdreiging van Noord Korea heeft kunnen afwenden, waarom zou hij dat dan niet hebben gekund met zijn eigen landgenoot Adolf Hitler? In de veronderstelling natuurlijk dat die toen al geboren zou zijn geweest…
Ja, inderdaad, er zit een enorme stapel logica in hetgeen wij dagdagelijkls meemaken. Obama sluit een deal met Iran, op voorwaarde dat die stoppen met hun nucleaire proefnemingen. En zie, de dag nadien worden er Iraanse atoomgeleerden gespot in Noord Korea. Trump zegt later die Obama-deal op en zie,, op slag is Noord Korea genezen van die nucleaire koorts…. De ‘handelsakkoorden wijzigen zich van kamp…Voor het eerst in meer dan 50 jaar heerst er vrede in Korea, en is de islam in Iran de pineut…
Natuurlijk statt Trump meteen in het oog van de storm… Alle ogen van heel de wereld zijn voortaan op hem gericht en dus kan hij eindelijk zijn missie, de wereldvrede zonder de slam, ter harte nemen….
Maar dan ontstaat er tumult. Wereldwijd slaan de Democ Rats in paniek. Het is alle hens aan dek, want hun machinaties dreigen uit te komen. De islam invasie wordt gestopt, ja zelfs terug gedraaid vooral in Nood- en Oost Europa maar zeer specifiek in Rusland. Ergo, Italië, volgens Generaal Eisenhower, ‘de zachte onderbuik van Europa’ gaat regelrecht in het offensief. Met aan het hoofd, de trouwe strijdmakkers van het Vlaams Belang, de Lega.
En dn is het kot te klein…
In Broeksèl beginnen, door het bazuingeschal heel in de verte, de muren te wankelen……. Het liederlijk leven van de hoogste Leiders komt in opspraak. Trump wordt verweten deze NAVO Top te hebben doen mislukken. Is zelfs zonder boe of ba daar vertrokken. Want zie, daar zouden juist nagels met koppen worden geslagen, door maar liefst 3 nieuwe ‘Lidstaten’ in één keer erbij te nemen. Waarvan twee puur islam-landen, plus Oekraïne, de natte droom van alle gangsters van het genre Verhofstadt….
Iedereen zou onderhand moeten weten van waar de wind komt…Maar de EU is koppig, enin de kwal-media blijven de Blauwe Bloempjes komen..
*
Lieg en blijf liegen, altijd blijft er wel iets van over….
*

Geen opmerkingen: