dinsdag 10 juli 2018

5043

5043 - DE STAATSMEDIA RUIKEN ONRAAD
Wow! Volkskrant-columnist geeft toe: de middenpartijen hebben het migratiefiasco veroorzaakt
Door Michael van der Galien 8 juli 2018
*  
Oh, en het is daarom niet minder dan logisch dat “populisten” overal in opkomst zijn.
Het gebeurt niet vaak, maar zo heel af en toe blijkt een columnist van een gevestigde krant iets van gezond verstand te hebben. In dit geval gaat het om Martin Sommer, commentator voor de Volkskrant. In een column over de immigratiecrisis in Duitsland en het asielbeleid in Europa schrijft Sommer namelijk het volgende:

   Vooral de middenpartijen hebben het geweldig laten sloffen, overal in West-Europa. Centrum-rechts zegt sinds jaar en dag dat de migratie moet worden beteugeld. Mensen die hier niet horen te zijn, moeten terug. Zoals blijkt uit het Rekenkamerrapport, lukt uitzetten nauwelijks in de helft van de gevallen. Er gaapt een geweldig gat tussen de officiële regels en de voornemens aan de ene kant, en de feitelijke daden aan de andere. En lange tijd is het demoraliserende effect op de bevolking genegeerd.
“Geen wonder dat de zogeheten populisten de politieke agenda in een groot deel van Europa nu domineren,” gaat hij verder, waarbij hij de stelling van Paul Scheffer herhaalt dat “de massale immigratie voor de Britten het belangrijkste motief was om voor de Brexit te stemmen.” Was dat probleem er niet geweest dan was het Verenigd Koninkrijk nog altijd lid van de EU.
“Dit is een dramatische vaststelling,” concludeert Sommer, “die alles zegt over de slordigheid waarmee de gevestigde politiek met dit vraagstuk is omgesprongen.” En dan:
“Hoe het met Seehofer afloopt, durf ik niet te voorspellen. Maar dat de centrumpartijen in Europa het populistendrama voor een groot deel aan zichzelf te wijten hebben, staat buiten kijf.”
Je wordt er bijna emotioneel van dat Sommer dit durft op te schrijven en dat zijn krant het durft te publiceren. Een jaar geleden of zo zouden andere VK-columnisten meteen om het ontslag van Sommer geroepen hebben. Ze hadden hem een “nazi” genoemd en “een vuile racist,” en dat was het dan; meneer kon dan alleen nog aan de bak voor de “nieuwe media.”
*
Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste
*
De eerste Slinxe hournalist ontwaakt dus met bede voeten halveling op de begane grond. Opgeschrikt door de eerste tekenen van een verschrikkelijke dagmerrie. Dagmerries zijn veel erger dan nachtmerries want die verdwijnen meestal bij het opkomen van de zon. Dagmerries daarentegen beginnen pas dan. Zie hier de feiten. Het zal toch gene waar zjn, dat wij die het altijd beter willen weten, na Marx, Engels, Stalin, Hitler en Erdogan, ons weeral eens te meer vergist hebben met de islammerij?
Één zwaluw maakt nog niet de Lente. Vooral niet nu, als het ’t allenkante al volop zomer is geworden en met deze maandenlange verzengende hitte de vogels bijna uit de lucht doet vallen.. Ten andere, zwaluwen staan op het punt tot een Beschermde Diersoort te worden uitgeroepen door de Unesco. Zelfs er over spreken, kan hun verder bestaan bedreigen.
Maar we wilden het over De Volkskrant hebben. Enfin, over wat daarvan nog zal overschieten, nadat deze eenzame zwaluw zal doorgedrongen zijn bij hun ‘achterban’. Die zullen dan ook niet meer met velen zijn… nadat bovenstaand artikel het volle daglicht van de Vakbonden zal hebben gezien. Stel U voor: de koploper der Linxe Linxigheid geeft openlijk en gemeend toe, zich jarenlang principieel te hebben vergist. Dat doet een verdachte ook, in de Rechtbank, bij het vaststellen dat hij waarschijnlijk ‘ne zware kloöp up zijn koöp’ zal krijgen. Da’s Gèntsche toale, mijne joengne en ook ’n klein bitje op het lijf van den Termontie geschreven. Nie pluje, nie neute…. Want ‘os ge van Gènt zèt, krijgde oltied up joen muile’
Ach Libèrt, ‘waar is den tai dadde mij toens Gènts leerde klaape’….
*
Hèm is beland in den Opera en zal dus wel ’n Linxe draai hebben genomen. Ondergetekende is, zeker met de jaren, altijd realist gebleven. Die zal dus wel populist zijn geworden, want dat zijn twee synoniemen van elkaar.
Optimist, realist, populist: ‘maine joengne, wa wilde nog meer’?
*
Ze komen en gaan…..

Geen opmerkingen: