zondag 25 september 2016

3718


6/782 * - Obama bevestigt het versluierd bondgenootschap met de Saoudi’s door 9/11 procedures met zijn veto-recht te stoppen -
.
DEEL3
H. Gerolf van Merendree,
Z. Boudewijn van Boekel.
*
3718 - HET DUIVELSPACT TUSSEN DE USA EN SAOUD-ARABIA OVERTUIGD VAN HUN ZEGE  GEEFT ZICH BLOOT

*
*
*
Twee belangrijke gebeurtenissen in de USA: Obama vergeeft de daders van de aanslagen van 9/11, door met zijn veto-recht alles procedures tegen Saudi-Arabië te stoppen: de media reageren niet. Het feit Ted Cruz, de door Donald Trump verslagen mede-kandidaat - met streng conservatieve principes - nu in het strijdperk treedt met deze, om samen het Clinton Wijf in het stof te doen bijten. Ongehoord toch! De media schreeuwen het van de daken. Maar reppen geen woord over de Obama gunst-maatregel tegenover de Arabieren.
Ze schreeuwen dat ook bij ons, in alle mogelijke talen, zelfs tegen klippen en bergen, in de hoop dat de Goden op de Olympus luisteren…
*

*
Van de vier door Osama Bin Laden afgeleide passagiers-vliegtuigen die toen in de lucht waren met zeer duidelijke en bewezen bedoelingen, geraakten er twee niet ter bestemming. De ene die Het Pentagon moest treffen, en de andere die Het Witte Huis moesten treffen. Missie voor 50% mislukt dus.
En daar veegt Obama nu voor eeuwig en een dag de spons over.
Me dunkt dat dit als signaal veel erger is dan de ‘slip of the tong’ van de Turkse Minister van Oorlog uit het voorgaand stukje.
En de wereld? Die draait gewoon door.

*

GEPLUKT BIJ

*

De Amerikaanse president Barack Obama heeft van zijn vetorecht gebruik gemaakt tegen een wet waarmee de slachtoffers van 9/11 een proces hadden kunnen aanspannen tegen Saoedi-Arabië. Obama zei dat met zo´n wet de soevereiniteit van Saoedi-Arabië geschonden zou worden. Saoedi-Arabië is de belangrijkste financier van de radicaalislamitische huurlingen in Syrië.
De Amerikaanse president Barack Obama heeft met een veto een wet betreffende de rechtsvordering voor slachtoffers van de terreuraanslagen van 11 september 2001 verhinderd. Volgens de wet zouden nabestaanden rechtstreeks de regering van Saoedi-Arabië kunnen aanklagen. Volgens Obama zou deze wet de soevereiniteit van Saoedi-Arabië schenden en ertoe leiden dat er ook een golf van aanklachten tegen de VS zou kunnen ontstaan. “Ik voel diep medeleven voor de nabestaanden van de slachtoffers van 11 september”, schreef Obama vrijdag ter motivering van zijn stap.
Saoedi-|Arabië is de belangrijkste bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten en ondersteunt talrijke huurlingen en radicale islamieten in Syrië om zodoende de regering van Baschar al-Assad ten val te brengen. De Saoedi´s en de Amerikanen bereiden de bouw van een pijpleiding voor, die o.a. door Syrië moet leiden.
Obama vreest vooral dat andere landen gelijksoortige wetten uitvaardigen en leden van de Amerikaanse strijdkrachten voor hun optreden in het buitenland voor de rechtbank verantwoordelijk kunnen maken. “Wij hebben de veruit grootste buitenlandse vertegenwoordiging in de wereld”, schreef Obama. Bovendien zou de regering bij de beantwoording van door de staat bedreven terreuraanslagen aan handen en voeten gebonden zijn, omdat hier plotseling private rechtbanken bij betrokken zouden zijn.
Het Amerikaanse congres heeft de wet aangenomen en zou de beslissing van Obama kunnen terugdraaien. Daar zou een twee derde meerderheid voor nodig zijn.
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
*

*
Ooit (1945) ging het zege-zekere Amerika Het land van de Rijzende Zon aan de andere kant van de wereld bestoken met atoombommen, twee dagen na mekaar,  waarbij ze een voorhamer gebruikten om een vlieg plat te slaan. Achteraf hebben ze zich daarvoor nooit verontschuldigd, alhoewel toen een half miljoen slachtoffers, doden en gewonden, vielen. Integendeel, kort nadien dreven ze, net alsof er niets gebeurd was, weer handel met de Jappen.
Als in 2001 de islam op een laffe onderduimse manier duizendendoden slachtoffers maakt zonder zelfs maar in oorlog te zijn, dan doet Amerika alsof zijn neus bloedt. Als vergelding: een paar atoom-floddertjes op Mekka en Medina? Zijnde zot, jong! De islam zou dat nooit vergeven. Het zou de wereld in vuur en vlam zetten.
Liever werkte Amerika mee om weliswaar de wereld in brand te zetten, maar dan in de eerste plaats om er zelf beter van te worden. Niet tégen de Islam, maar aan de kant van de islam.
*


En nu, 15 jaar na datum, begint dat besef stilaan door te dringen  tot de modale burger in Europa.
Een wreed ongemakkelijke waarheid voor de Linkxe Elite, die net was beginnen denken dat ook hun broodje gebakken was. De ‘Globalisatie’ zou al het overige dan wel definitief goed maken….

*

*
Geen opmerkingen: