maandag 26 september 2016

37206/897 * - Noodtoestand door Donker Rode vergrootglazen gezien -
.
DEEL 2
MAANDAG  26 SEPTEMBER
HH. Cosmas en Damiaan, patroonheiligen van Dokters en Apothekers,
 Z. Maria van Oplinter,
*

Kleine Kevin komt thuis na zijn eerste schooldag in het tweede leerjaar. “Hoe is het geweest bij de meester?” wil moeder weten.  “Goed”, zegt hij, “maar ik peinze dat hij verzekers gene gemakkelijken is,” voegt hij er mysterieus aan toe.  “Wat bedoel je?” vraagt zijn moeder . “Wel,” zegt Kevin, “hij slaat terug!”
*
3720 - MISSEN IS MENSELIJK. MAAR MENSEN BEDRIEGEN IS EEN ZONDE TEGEN HET GEZOND VERSTAnD
*

*
*
Mea culpa, lieve lezer en nog liever lezeresjes, ik heb twee Barts door elkaar gehaald. De nieuwe ‘opiniërende hoofdredacteur’ van DL dus niet Stickman of Brinckman, maar een zekere Eeckhout. U had waarschijnlijk de vergissing al opgemerkt, maar welopgevoed als jullie zijn, heeft niemand gereageerd. Dank voor jullie begrip. Zal pogen het nooit meer te doen.
Hieronder dus de verwrongen redenering van die Bart Eeckhout, die schrijft dat de Jan Achterhesp (NV-A) als Minister van Binnenlandse Zaken niet het recht heeft om aanslagen op voorhand te voorkomen door op tijd, zelfs ’s nachts, huiszoekingen te doen.
‘The point of no return’ voor zijn opinie, bindend voor de hele pers-meute, is dat het hier niet om gewone criminelen gaat, maar om de lieve kindjes van Heel-Linkx die hij liefst niet de ‘sans papiers’ zou noemen, maar de ‘sans droits’. Of die nu al dan niet wettelijk het Land zijn komen overweldigen.
Want dat soort mensen, dank zij de Linkxen, aan stemrecht geraakt, zijn als kiezers hun enige hoop om in de vleespotten te kunnen blijven huizen.
Pas op mensen, met ‘Linkxen’ bedoeld ik veel meer dan alleen maar de ‘Sociaal Democraten’. Het zijn de facto alle partijen die ons Land de laatste decennia tot op de rand van de afgrond hebben ‘geregeerd’.
En neen, die hebben dat niet uit hun eigen gedaan, maar in opdracht van de USA die Europa willen her-kolonialiseren.
En inderdaad, in weerwil van de beste bedoelingen, draagt Bart Eeckhout daar wetens en willens aan toe. We zullen dus verplicht zijn, dat manneke van zeer nabij te volgen.
*

*GEPLUKT BIJ *
Zo wordt een rechtsstaat dus afgebroken
*
Bart Eeckhout is opiniërend hoofdredacteur van De Morgen.

Zo wordt een rechtsstaat dus afgebroken. Dat gaat niet per decreet, dat gaat en stoemelings. Stukjes en brokjes verkruimelen, voor iemand er erg in heeft. De illegale huiszoekingen bij mensen zonder papieren zijn een voorbeeld van die verkruimeling van de rechtsstaat. Dat de minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), zijn toestemming heeft gegeven voor deze ernstige inbreuk in het recht op huisvrede en persoonlijke levenssfeer, is bijzonder zorgwekkend. Het wijst op een gebrek aan inzicht in wat grondrechten precies zijn: de bescherming van de rechten en vrijheden van elk individu tegen het machtsgebruik van de meerderheid.
Blijkbaar schijnt de minister te denken dat mensen zonder papieren geen rechten hebben. Dat is een misverstand. Anders hadden we deze groep wel mensen zonder rechten of sans-droits genoemd. Ook zonder verblijfspapieren blijft een mens in België recht hebben op respect voor zijn grondvrijheden.
Een kordate uitwijzingspolitiek is het sluitstuk van een goed werkend migratiebeleid: wie geen recht heeft op verblijf in dit land, moet aanvaarden dat hij weer weggeleid wordt. In het verleden ontbrak het vaak aan doortastendheid bij uitwijzingen, waardoor velen zonder verblijfsvergunning zich toch in het land hebben kunnen vestigen. Dat gepoogd wordt alsnog het uitwijzingsbeleid op te voeren, is legitiem. Maar ook dat kan enkel met respect voor de grondrechten.

Huiszoeking zonder rechterlijke toestemming kan enkel bij betrapping op heterdaad. Minister Jambon argumenteert dat sans-papiers voortdurend een misdrijf begaan (namelijk leven zonder verblijfsvergunning) en dat ze dus ook voortdurend op heterdaad betrapt kunnen worden. Dat is een gevaarlijke redenering. Wie bijvoorbeeld belastingen ontduikt, doet dat ook 'voortdurend'. Gaan we ook in die doelgroep willekeurige huiszoekingen toestaan? Als een misdrijf pas moet worden vastgesteld ná de huiszoeking, is geen enkel huis nog veilig. Ook het uwe niet.

Eigenlijk wordt voor mensen zonder papieren een permanente noodtoestand ingevoerd. Hun grondrechten worden voortdurend opgeschort. Terwijl N-VA geen medestanders vindt in de regering om die noodtoestand (grond)wettelijk te verankeren, voert een van haar ministers al langs de achterdeur een noodtoestand in de feiten in.
Mogen we erop rekenen dat de coalitiepartners de wettelijke uitschuiver van minister Jambon weer zullen corrigeren? Want, zoals de Manic Street Preachers al zongen: "If you tolerate this, then your children will be next."
*

*

*

‘n wettelijke uitschuiver
*
Wat we weer, tot vervelens toe, bij de Linkxen moeten vaststellen, is dat ze de fouten uit het verleden die beter in hun eigen kamp passen, ten allen prijze bij de anderen willen zien. Opzettelijke trucage dus. Wat moet U anders denken van deze zin
‘Als een misdrijf pas moet worden vastgesteld ná de huiszoeking, is geen enkel huis nog veilig. “Ook het uwe niet”, voegt hij daaraan toe.
Onder verzwegen: zoals de Gestapo van de Nationaal Socialisten dat ooit deed.

*
En toch meen ik mij te herinneren, dat de zwaar beladen uitdrukking van ‘de klop op de deur om 5 uur in de morgen’ uit die periode stamt. Wat dus betekent dat onze ‘Sicherheitsdienst’ met de islam heel wat straffere verhalen voorgeschoven krijgt.
Zo ziet U maar dat de ‘Jonge Garde’ de Geschiedenis probeert naar hun hand te zetten….

*

*

Geen opmerkingen: