vrijdag 30 september 2016

3731
7/860 * - 1939: Conferentie van München. Begin van WO II -
.
Deel 1.
VRIJDAG  30  SEPTEMBER 2016
H. Hieronymus, H. Sofia, H. Simon van Perone

We sluiten de maand af met een tros toemaatjes:
        Een blinde die te diep in het glaasje heeft gekeken;
        Een matroos over de andere boeg gooien;
        Een tandarts die een kroon op zijn werk zet;
        Luier dan een pamper zijn;
        Achterin de kerk roepen dat je de kogel hebt gevonden.
        In een antiekwinkel vragen of ze nog iets nieuws hebben.
*
GESCHIEDENIS
30/9/1938:
CONFERENTIE VAN MÜNCHEN


*
Het was toendertijd, op aandringen van Beto Mussolini (It), de vredesconferentie van De Laatste kans.
Iedereen was bereid te vergaderen. Eerst Bla-bla-bla en dan Boem!- Boem! - Boem!...
Namen deel aan de besprekingen: Hitler ((D), Daladier (Fr) en Chamberlain (GB). Amerika had met alles niets te zien, want een ver land aan de overkant van de Grote Plas.
Onderwerp: het probleem Tsjechië Slowakije voor eens en voor altijd uit de wereld te helpen. Net als nu, werd het een akkoord  waar iedereen iedereen bedroog, en daarbij deze historische woorden kwijt wilde: ‘Dit hier betekent vrede in onze dagen’.
Anders gezegd: ‘après nous les mouches’.
Met dank aan de toenmalige poenscheppers, de voorgangers van de EU Verenigde Nazies, nu onder leiding van Amerika.
Te noteren, dat minder dan 12 maand later, namelijk op 4 September1939, de Nazi’s Polen (Galicië) binnenvielen, waarbij Stalin vanzelfsprekend niet kon achterblijven, en de rest van Oost-Polen binnenviel. Daarop verklaarde Het Westen wel de oorlog aan Duitsland, maar… niet aan Stalin, die tot Operatie Barbarosso in 1941, de beste vriend van Hitler was.
Maar in onze dagen doen ze er niet meer toe, noch München noch Polen. Overal is Amerika aan zet en loopt Europa als een schoothondje er achteraan… Het gaat er nu om de islam vrij spel te geven, met als lokaas voor de volgende Wereldoorlog, het oproerige Oekraïne.
*
3731 - WIE VERKOOPT ER NU DE GROOTSTE LEUGENS: DE STANDAARD OF OBAMA?
*

*
*
Over de stopzetting van alle procedures na 9/11 pleegde De Standaard twee artikels waarbij ze compleet in de mist gaan.  In het eerste steunden ze zo goed openlijk het ‘veto’ van Obama, en in het tweede, (hieronder) klinkt dat al heel anders.  Al is het verschil (of de gelijkenis) heel subtiel. Want een Leugengazet is bij definitie leugentaal en het is dus moeilijk om twee keer dezelfde leugen te verzinnen.
Enfin, de Amerikaanse binnenlandse aangelegenheden zijn een show ver-van-mijn-bed, al moet ik zeggen, dat Obama’s nederlaag in deze veel besproken zaak, volgens mij ook het einde van de Presidentiële Kiescampagne betekent, want ook het einde van het laatste beetje glans dat aan die Hitlary kleeft.
*

*
De Moslim-Broeder Houssein Barack Obama, aan het hoofd van de Pro Saoedi-Arabië-clan in Amerika heeft daarmee de Kroon ontbloot, door openlijk de kant van de moslims te kiezen, tegen de belangen van de duizenden Amerikaanse Burgers te kiezen, die slachtoffer waren van de laffe met passagiersvliegtuigen uitgevoerde islam-aanvallen op burgerdoelen.
Dat van de 19 geïdentificeerde daders er waren 15 die in voortdurend contact stonden met de hoogste Saoedi-Arabische Regeringskringen is daarmee nu plots in het wereldnieuws gekomen.
*

*
Amaai, al die kontvegers en slippendragers van dit Amerika. Deze keer bestaat er namelijk zelfs geen schijn van kans dat ze de schuld kunnen afwentelen op Poetin.
*


GEPLUKT BIJ

*
VS zet deur open voor vervolging Saudi-Arabië, ondanks verzet Obama
Bron: BELGA
*
De Amerikaanse Senaat heeft woensdag met overweldigende meerderheid het veto van president Barack Obama tegen de recente 9/11-wet naast zich neer gelegd. Die wet stipuleert dat slachtoffers van de aanslagen van 9/11 Saudi-Arabië gerechtelijk mogen vervolgen wegens de betrokkenheid van Riyad bij die aanslagenreeks.
Voor Obama is het ongedaan maken van een presidentieel veto een primeur. De door de Republikeinse oppositie beheerste Senaat stemde bijna unaniem voor het behoud van die wet. Ook het Huis van Afgevaardigden moet zich nog over het veto van Obama uitspreken. Ook daar wordt een grote meerderheid voor verzet tegen Obama verwacht.
Obama gebruikte zijn veto tegen die wet niet zozeer om de traditioneel uitstekende banden tussen de VS en het fundamentalistische koninkrijk te behouden, maar wel omdat die wet de deur kan openzetten voor rechtzaken tegen de VS.
*

*

*
Het is ondertussen wel voor de meeste mensen duidelijk zijn, dat dit Amerika iets is dat men liever kwijt dan rijk is. De Leiding ervan is door en door corrupt, kapitalistisch, islam-minded en dus in de overtuiging dat het de Wil van Allah is om de wereld te overheersen.
Nergens is er meer armoede en vernedering voor de gewone burger, dan in Amerika. Sociale vangnetten bestaan er niet maar er wordt geredeneerd zoals bij ons Olio di Poepo onlangs beweerde. Namelijk dat dank zij de socialisten de gewone arbeider recht hebben op Congé Payé. En dat, voegde hij er aan toe, al van vòòr WO II.
Juist? Heel correct. Maar hij vergat er wel bij te zeggen, dat dit in Hitler-Duitsland was geweest….
*

*
Kijk, dat is nu eens échte sossen-praat naar mijn hart. Meer is er niet nodig om z’n eigen graf te delen.
*

*Geen opmerkingen: