maandag 7 november 2016

3802.
MAANDAG 7 NOVEMBER  2016
H. Willebrord,
H. Carina
*
3802          - OVER HET VERSCHIL IN DE KRANT VAN GISTEREN, DIE VAN VANDAAG EN DIE VAN MORGEN

*
Om de Verkiezingsweek in Amerika goed te beginnen, wordt U, voor het koud wordt, een tweede gerecht van ‘tSCHELDT geserveerd.
De feiten bij ‘De Gazet van Janssens’ spreken voor zich, want het profitariaat van Steve Stunt zit er nog steeds diep in gebakken. Vooral daar een zekere dikke Turkse troela, bij toeval in de Koekestad geboren en niet in een Bedoeïenen-tent ergens in de buurt van de Berg Ararat, denkt dat zij als ‘geboren Antwerpse’ overal recht van spreken heeft, luider en brutaler dan de meesten van ons.
GVA is de wereld van morgen op zijn kop en zeker niet de spreekbuis van de Antwerpse gaade man. Waar ze goed in is, is als onderlegger bij het schillen van de patatten…
*

Als niet iet wordt…
… erkent iet zijn meerdere niet

Ter ere van de 125ste verjaardag van Gazet van Antwerpen pakte het feestnummer van CittA uit met een interview van oud-hoofdredacteur Lou De Clerck door huidig hoofdredacteur Kris Vanmarsenille.
Niets mis mee, zou u denken. Want van diens ettelijke opvolgers zullen zelfs de trouwste abonnees en de jongste redacteurs zich amper de namen herinneren. Al weten wij dat ene Luc Van Loon bij de toenmalige redacteur wetenschappen informeerde naar de mogelijkheid zich te laten klonen. ‘Zodat jullie nooit meer van mij af geraken’, grijnsde de gifkikker. Het was de periode van het gekloonde schaap Dolly.
Nu moet u weten dat Lou De Clerck met zijn zes jaar het wel redelijk lang heeft uitgehouden, maar dat wijlen Louis Meerts liefst zesendertig (!) jaar aan het hoofd stond van De Frut.
Toch kreeg die in CittA een even summiere vermelding als Van Loon.
Dat is bij de nabestaanden van Louis Meerts aangekomen als een vernedering van formaat. Een totaal gebrek aan respect. Jan Meerts, een van de zonen, stuurde dan ook een vlammende brief naar de krant. Daarin schetst hij kort - en wij hier nog korter - het cv van zijn vader. Historicus, doctor in de Letteren en Wijsbegeerte, professor Gregoriana Universiteit Rome, leerstoel Louis Meerts KU Leuven… En Jan Meerts wijst er terloops fijntjes op dat tijdens het hoofdredacteurschap van zijn vader Gazet van Antwerpen de hoogste oplage ooit kende én onafhankelijk was in NV De Vlijt. Terwijl Gazet van Antwerpen - volgens ons en vele anderen - een bocht naar links politiek correct maakt en BV’s tot waardige gesprekspartners bombardeert, herinnert Jan Meerts eraan dat zijn vader, over de grenzen van zijn geloofsovertuiging heen allerbeste contacten onderhield met zowel de liberale gouverneur Andries Kinsbergen als met de socialistische burgemeester Lode Craeybeckx.
Het had de huidige hoofdredacteur gesierd een nederig mea culpa te slaan. Maar dat doet Kris Van Marsenille - een vrouw, mocht u eraan twijfelen - niet. Ze erkent weliswaar de kwaliteiten en geleerdheid van haar illustere voorganger, maar kan het niet laten te sneren dat hij vooral de representatie van de krant buitenshuis waarnam en de dagelijkse leiding grotendeels overliet aan zijn chefs.
Tegelijk kondigt de Hillary Clinton van Linkeroever - al heeft mevrouw de hoofdredacteur het verstand van de kat van Clinton - nog een nieuwe lading verjaardagsbijlagen aan.
Godbetert.
Tja, als niet iet wordt.

Homo Criticus
*

Heb ik nu bij het laakbaar oogmerk gehad om te schaden? Heb ik mij schuldig gemaakt aan laster en eerroof? Ik ben overtuigd van niet.
Als een dokter, of zelfs een kwakzalver, aan een medemens meedeelt dat hij een of andere bij naam genoemde ziekte heeft, mag betrokkene dat dan als een belediging zien? Ik geloof het niet. Vooral niet als die medicijnman ook wijst op de helingsmogelijkheden.
Gewoon een beetje tijd doorbrengen op de eigen zolder. Om in de archieven te snuffelen om daar te leren waarom dat het vroeger… veel beter ging.Geen opmerkingen: