donderdag 10 november 2016

3807.
Donderdag 10 november 2016
 H. Leo de Grote

“Hij is Groot omdat hij de ‘grote’ Attila de Hun wist te overtuigen het Italiaanse schiereiland te verlaten en zo Rome gered werd van totale vernieling. Gestorven in 461 wordt hij vereerd als toonbeeld van goed herderschap omdat hij zijn schapen en zijn kudde wist te beschermen tegen de barbaren.
Rachelle komt binnen bij dr. Garts. “Mijn ogen gaan achteruit,” klaagt zij . “en ’t wordt alsmaar erger en ‘k kanne me da niet permitteren.” – “ Wuk doe je gij alzo in ’t leven?” vraagt de dokteur.  “’k benne helderziende” antwoordde ze.
*
3807 ¨- ‘LE NOUVEAU VOLKSUNIE EST ARRIVÉ’ EN T’ IS NIET DIE DER  CVP, GEEN VERSCHIL TUSSEN DIE TWEE

Een zekere monetendief, ene Peter De Roover, politieker omwille van de moneten en woordvoerder (hij lijdt de hele fractie) van de NV Arrogantie, is inzake de discipline van het eindeloos jammeren en tetteren de evenknie van Calvy en vooral van Almacy. Heb die man, net als die andere twee, nooit gemogen. Help dus graag om zoveel mogelijk de slechte reputatie te verspreiden van dat soort profiteurs.
En, zie: ‘tSCHELDT schiet mij onverwachts de nodige munitie voor. Ik zie Bert Muratj, de Hoofddirecteur dezer dagen zijn morgenkoffie al slurpen, glunderend van de binnenpretjes. Hij zou nog breder glunderen moest dat enkele tientallen nieuwe abonnementen opleveren.
Het mag dus niet verwonderen dat dit glunderen stante pede overslaat naar al wie de hieronder aangehaalde lezersbrief leest.
Dat het met ‘Rovers’ slecht kersen eten is, is, in de marge gezegd en gezwegen, ook een spijtige persoonlijke ervaring. Aangezien dit eerder een familiale aangelegenheid betreft, kunnen hier geen verdere  details over verstrekt worden. Te onthouden: rovers zijn gevaarlijke kwasten.*
Geachte heer Hoofdredacteur,
in de laatste mail van ’t Scheldt gelezen hoe van leer getrokken werd tegen ene Peter de Roover, een sujet dat wij hier thuis rauw lusten.
Deze opportunist woonde in zijn schooljaren recht tegenover onze woonst in de Ruytenburgstraat 15 in Berchem. De pretentie die hij daar ten toon spreidde als plus minus vijftienjarige heeft zich met de jaren nog meer geconsolideerd. Wij zijn ook Vlaams-nationalist en dat wist men in zijn gezin zeer goed vermits wij op 11 juli de leeuw buitenhingen.
Nooit is er door de overkant toenadering gezocht, enkel een tentoonspreiding van hoogmoed en eigendunk, met aan hun venster na de verkiezingen een gele lichtbak met zwarte letters ‘VOLKSUNIE DANKT’…
Christus zegde destijds: ‘waar twee of meer in Mijn naam samenzijn, ben ik in hun midden’. Van Vlamingen kan men meestal zeggen: ‘waar enkele Vlamingen bij elkaar zijn  komt er ruzie en heibel van’. Jammer, want dat ziet men aan de houding van het N-VA tegenover het Vlaams Belang. Eendracht maakt MACHT zou het moeten zijn, doch op de uitgestoken hand van het VB wordt telkens gespuwd.... Mensen, wat zijn wij toch een stom volk. Een strijdbaar volk ja, aan de....tapkast.
Zodus, als Peterke de Roover met zijn plooiensmoel op het scherm verschijnt komt bij ons zich een reflux van braaksel aandienen.

Met republikeinse groet,
Guido Van H.  2600 Berchem
*


*
Onbegrijpelijk dat de man jarenlang de Vlaamse Volks Beweging heeft mogen leiden. Waardoor nogmaals bewezen is, dat de overstap naar de politiek van elke mug een olifant maakt.

*
Bij Peter De Roover zouden dat witte olifanten moet zijn. Bij voorkeur zelfs Heilige Witte Olifanten die als kudde voor hem door de knieën gaan.
Me dunkt dat ik die in de verte al hoor trumpen. Laat nu dus maar alvast de baldakijnen komen..


Geen opmerkingen: