maandag 14 november 2016

3826.
Dinsdag  15  november 2016

H. Albert de Grote,  H. Leopold en H. Flaviaan

“Verdwijnt de boer van de akker,
dan worden honden en jager wakker!”
In België vieren ze vandaag het feest van de dynastie.

In de Swaene hadden ze ne nieuwen sous-onder-sous-chef in dienst, gestuurd van de kokschole en der was juiste een voer patatten binnen.  Zegt de chef: “We gaan den enen helft in de kelder leggen en den anderen helft in de keukenbak.” – “’t Is goed,” repliceerde onzen ijverige stagiair, “’k ga beginnen met ze in tweeën te snijden.”
*
3826 - THE WINNER TAKES IT ALL  MAAR DE VERLIEZER NEEMT DAT NIET
*
Het bitter ontwaken
In The Clinton Camp
*
In De 7de Dag hebben de Wereldverbeteraars ineens heel wat minder noten op hun zang. Er wordt zelfs met vrees en hoop geluisterd aar het Vlaams Belang.
Een vooruitgeschoven reactie op het overgewaaide Trumpisme?
*
Ja, d’er was geween en tandengeknars, we zagen het allemaal.
Straatgeweld? Het is blijkbaar niet alleen in ‘Stakersland’ dat de poppetjes beginnen te dansen, als Slinkx, Slinkxser, Slinkst zijn goestingske niet krijgt. In Coburgia staat die soort ‘spontane volkswoede’ dan onder de Hoge Bescherming van de Pakbonden, iets dat gelukkig niet kan in Amerika, omdat de vakbonden daar, net als gevaarlijk honden, aan de lijn moeten lopen. En dus moeten de tegenstanders van de democratie dan beroep doen op de Elite die zo pas is weggestemd.
Een hele mond vol, om te zeggen, dat Slinkx de mond vol heeft om de ‘democratie’ te bewieroken, als die (tijdelijk) ergens in hun voordeel uitvalt. Wat gewoonlijk niet lang duurt, want de Burger heeft wat tijd nodig voor hij beseft gerold te zijn…. Dan kan het spelletje herbeginnen, want als ze verliezen, dan zijn de overwinnaars geen democraten, maar ‘populisten’ zonder respect voor de ‘mensenrechten’.
In de Christelijke Leer staat al 2.000 jaar dat alle Gezag van God komt, en, met in het achterhoofd wat er nu in Amerika is gebeurd, ik zou het nog beginnen geloven ook.
*
Donald Trump verslaat media, establishment, de politieke correctheid en wordt president
Bij de redactie van ReAct liggen de meningen over de Verenigde Staten uiteen. Sommigen zien de VSA als grote voorbeeld, bijvoorbeeld inzake economie en vrije handel, anderen opteren een sceptische kijk op iedere (militaire) interventie die ondernomen wordt vanuit Amerika. Dat neemt niet weg dat de voltallige redactie er na de verkiezing van Donald Trump tot 45ste president oprecht opgelucht bijloopt.
Inhoudelijk zullen we ons nog onthouden van commentaren, al hopen we wel dat de muur tussen het Zuiden van Amerika en Mexico er snel komt (op kosten van de Mexicanen). Maar wat een overwinning werd er gisteren behaald op de zelfverklaarde elite!?! Onze hoofdredacteur heeft de ganse nacht gezapt van CNN, over FOX News en de VRT naar VTM. Ook Twitter en Facebook werden aandachtig gevolgd.
Supporters van de Democratische Partij.
“Om eerlijk te zijn, de eerste uren waren bijna exclusief CNN- en FOX-uren, maar naarmate de overwinning dichterbij kwam werd het hoogtijd voor een rondje zure gezichten op Canvas…“, aldus onze chef. Het was dan ook weer de moeite. Een bleke en slikkende Björn Soenens (die aanvankelijk opvallend objectief verslag bracht), een letterlijk groene Almaci, de goedkeurende en weinig stiekem genietende blikken van Annemans, een Alexander De Croo die duidelijk niet veel zin had in het rondje zelfbevrediging onder linkse vriendjes, … Kortom, een nachtelijk spektakel waar Trump zelf het concept niet beter voor had kunnen bedenken.
We gaan dan ook niet veel woorden vuil maken aan deze triomftocht van Trump. De media zijn vannacht verslagen, het establishment is verslagen, de elite die dat establishment denkt te ‘leiden’ is verslagen, de politieke correctheid is verslagen en Donald Trump? Die heeft gewonnen! Vier jaar lang is hij de grote baas van de Amerikanen, van ze allemaal, jawel! En wat de NAVO daarvan denkt, wat de Belgische en Europese politici daarvan denken, maakt allemaal niets uit. Trump is president. Punt.
*
Het wereldschokkend Nieuws van Het voorbije 8ste Wereldwonder in Amerika geraakt stilaan verteerd. Nu moet al etend de verdere appetijt komen.
En U zult het zien: om zakjes te doen zullen onze Europese Dwergen van Formaat aan de lopende band naar Canossa gaan. 
Of, zoals Hendrik V, Koning van Frankrijk (1386-1422), de pronkhaan hierboven,  zei ‘Paris vaut bien une Messe’. De man was Hugenoot, streng Protestant en kon slechts koning worden door Katholiek te worden. Dat was in het Frankrijk van toen, de ‘Oudste Dochter van de Kerk’ zo de gewoonte. Nu zou dat heerlijk staan met Graaf Sarkozy, die om President van Frankrijk te kunnen worden, met Marine La Plume zou trouwen om samen in de adelstand te geraken.
Maar we mogen gerust zijn: Trump is in de eerste plaats een man uit één stuk waartegen de loze vossenstreken van onze Europese ‘wereldverbeteraars’  zullen falen. Tenminste, voor de korte tijd dat die niet als oude schoenen achteloos aan kant zullen worden gezet.
Ondertussen kunnen ze diep nadenken over ‘que sera sera’ wat ze zullen doen met de rest van hun leven. Want van diene boer, nooit geen eieren meer!

 

Geen opmerkingen: