zaterdag 12 november 2016

3818.
Zaterdag  12 november 2016
H. Lieven, H. Josafat

Drie konijntjes zijn al spelende met een poot in een strop blijven hangen en, hoe ze zich ook weren, ’t lukt hen niet om die weer los te krijgen.  Zegt één van die drie: “Als ze ons vinden, zijn we gezien.  Laten we die poot afbijten, zo kunnen we nog op drie poten wegvluchten.”  Ze bijten alle drie een poot af en lopen zo snel ze kunnen weg maar de derde is nog altijd aan ’t bijten als de anderen terug komen om te zien waar hij blijft.  “Waarom blijft ge toch hangen?” vraagt één der ontsnapte konijntjes, “straks komt de stroper er aan en hij zal u te pakken hebben.” – “Wel,” antwoordt het derde konijntje verdrietig, “’t wil maar niet lukken.  Ik heb nu al drie poten afgebeten en ik zit nog altijd vast.”.  Dat zijn toeren hé en dat gebeurt doorgaans niet met de slimme!
*
3818 - EEN RONDJE TROMPTJE EN DE KLUS IS GEKLAARD. ZO KLAAR ALS POMPWATER 

*
*
WERELDSCHOKKENDD NIEUWS

De striemende aanklacht van Filip DeWinter in het Brussels Parement die U wel niet zult terugvinden op het scherm of in de corrupte media. Het complete halfrond wordt geconfronteerd met hun eigen failliet.
Ja, mannekens, hoe moet dat nu verder met jullie, want ‘times are changing’
Proficiat Vlaams Belang met Uw TV-uitzendingen die wel zeer spoedig tot de meest bekeken zullen worden in heel media-land.
*
Coburger kleine en grote, vooral grote kantjes moeten dringend met bekwame spoed en onder Hoge Druk, ge-Kärcherd worden.
Dit stukje gaat over
Het einde van Smurfenland
*
Met een gevoel van opluchting zie ik de aangezichten van de Vlaamse Voorvechters meer en meer in het openbaar verschijnen. Precies alsof het hoernalistenheir al nattigheid voelt. Want hun Franscouillionse kant weet drommels goed hoe het er in Frankrijk begint uit te zien. Die Marine La Plume is heus geen pluimgewicht meer, maar eerder een blok graniet waartegen de rode golven te pletter slaan.
En daar is ook die Geert Wilders, die maar niet klein te krijgen is. Zelfs niet met de gemeenste trukken van de Rode Foor.

En wonder-boven-wonder: die van het Vlaams Belang blijken ook niet meer zo besmettelijk te zijn als gedacht. Ze mogen zelfs een eigen mening hebben. Maar mogen nog wel niet uitspreken, van zodra er nog maar vermoed wordt, dat heikele zaken te berde komen. Dan worden ze onmiddellijk op de meest onbeschofte manier het woord afgenomen. De Islam is taboe. De ‘Transfers’ zijn taboe. Obama is taboe. Kortom, alles is taboe at de Slinkxe kliek (gedwongen) aanbidt. In het beste geval worden ze bedolven onder een vloed bezwerende spraakwatervallen, zodat hun woorden verloren gaan.
Alleen beseffen die nog niet hoe rap het kan gaan om de boeien los, de banden breekt: de Vrijheid ligt binnen handbereik.

Amper 4 dagen is de toestand in de V.S. ten goede gekeerd, of we zien onze Annemans reeds vriendschappelijk aan tafel met  o.a. Rik Torfs, Pieter Crembo, thesaurie specialist Paul D’Hoore, enfin, met de ‘opiniemakers van de VTM. Almaçy en Calf-O moeten mierenzuur plassen terwijl ze hun woede oefenen voor de spiegel in de badkamer.
Het Capitool werpt dus zijn schaduw vooruit! Het dringt door dat de ‘Nationalisten’, die daar de Republikeinen worden genoemd, overal in de meerderheid zijn. In het Congres, in de Senaat en nu nog met de President van alle Amerikanen daar bovenop, is de klus zo geklaard. Het geeft hen blijkbaar te denken…
Nu nog bij de volgende verkiezingen met de Kärcher door de vermolmde instellingen gaan, en Broekzele kan worden schoon gespoeld. Zodat alle bespiegelen als onderstaande dan voorgoed tot het verleden behoren….
De mening van ‘t Pallieterke
*Aftocht op alle fronten
Vorige maand brachten zowel de federale als de Vlaamse regering in de respectievelijke parlementen hun jaarlijkse goednieuwsshow bij de start van het politieke jaar.
Nadat  de  N-VA  twee  jaar  geleden  haar   Vlaams   programma   in   de   diepvriezer   stopte,   konden   haar    kiezers  alleen  maar  hopen  dat  er  toch  op  andere  vlakken  (het  sociaal-economische,   veiligheid,   immigratie,) vooruitgang zou worden geboekt...
Maar wat bleek: ook op die fronten blies N-VA de aftocht.
VLAAMSE REGERING
Minister-president    Geert    Bourgeois   was   fier   dat   de   Vlaamse  begroting “in  evenwicht  werd  gebracht”
Dat  dit  slechts  lukte  mits een resem boekhoudkundige trucs werd er niet bijgezegd.
En getrouw aan het ordewoord van de  Grote  Leider,  hield  Bourgeois zijn   mond   over   welke   Vlaamse verzuchting  dan  ook.  VB-fractie voorzitter   Chris   Janssens   kapittelde  hem:  “Helaas  niets  over  de schandelijke  jaarlijkse  transfer  van  12 miljard euro naar het zuiden van het  land,  niets  over  initiatieven  tegen  de  voortschrijdende  verfransing van  Vlaams-Brabant,  niets  over  het feit dat Brusselse gemeenten massaal hun  voeten  vegen  aan  de  taalwetgeving  door  Nederlandsonkundig  personeel  aan  te  werven,  niets  over  een  noodzakelijke   verdere   uitbreiding van  de  Vlaamse  bevoegdheden.  Uw auto met draaiende motor waarover u zo graag spreekt, is niet alleen geen zwart-gele  auto,  er  plakt  ocharme zelfs geen VL-stickertje meer op.”
Op  sociaal  vlak  doet  de  Vlaamse  regering  al  niet  beter:  rusthuizen die  steeds  meer  kosten,  105.000  gezinnen die vele jaren wachten op een  sociale  woning,  vermindering van de woonbonus, hogere onderwijsfacturen,  verdubbeling  van  de zorgverzekeringspremie,    duurder   
water,    hogere    verkeersbelasting, stijgende tarieven bij De Lijn, Turteltaks...
Chris  Janssens  verweet  de  minister-president  ook  dat  hij  weigert in te zien dat onze samenleving ten gevolge  van  de  massa-immigratie groot gevaar loopt: geen woord over Erdogan-Turken  die  rel  schoppen,  over  de  pakken  belastinggeld  voor  Turkse  staatsmoskeeën,  over  het 
bloedbad   dat   moslimextremisten op  22  maart  aanrichtten,  over  de  islamisering van ons onderwijs...
BELGISCHE REGERING
Barbara Pas wou op haar beurt van leer  trekken  in  het  federaal  parlement. Na de dagenlange verwijten tussen    regeringspartners    N-VA, VLD  en  CD&V  was  daar  alle  reden  toe.  Maar  dat  was  buiten  de  Belgische  waard,  Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) gerekend.
Die bestond het om na de tussenkomsten van de ‘grote partijen’ het debat  stil  te  leggen  om  premier  Michel  zo  de  kans  te  geven  reeds rond 19 u. - tegen het avondjournaal! - te reageren. Omdat de kleinere  fracties  hierdoor  monddood gemaakt  werden,  verlieten  zij  uit  protest tegen deze verkrachting van het Kamerreglement het halfrond.
Onze  fractieleidster  in  de  Kamer had nochtans een en ander te zeggen:
“Meneer  de  premier,  collega’s van  de  meerderheid,  wat  u  bindt  is het feit dat u elkaar niets gunt. Dat u  zich  vastrijdt  in  symbooldossiers  in  plaats  van  aan  de  lange  termijn te denken. U bent het er alleen over eens dat er in de heikele dossiers geen akkoord is. ‘Agree to disagree’. In geen van de drie conflictdossiers werd een beslissing genomen. Uitstel tot een later onbeslist tijdstip, want u kan zelfs niet  akkoord  gaan  wanneer  er  over die dossiers een beslissing zal vallen.”
GEEN KOMMA
Dat  er  in  de  regering-Michel/DeWever  nog  geen  Vlaamse  komma mag  geplaatst  worden  wisten  we dus,  maar  dat  er  dan  ten  minste sociaal-economisch  orde  op  zaken zou  gesteld  worden...  bleek  niet  echt uit de beleidsverklaring. Onze fractieleidster in de Kamer was van plan  dit  falen  te  hekelen:  “Als  u  er  werkelijk voor wil zorgen dat de economische situatie in dit land stabiel is,  dat  investeren  loont,  u  hier  eindelijk  voor  een  ondernemingsvriendelijk  klimaat  wil  zorgen,  dan  doet u  dat  zeker  niet  door  een  verlaging van   de   vennootschapsbelasting   op de  lange  baan  te  schuiven  en  door –  nogmaals  -  een  verhoging  van  de roerende  voorheffing  tot  30%.  Die  belasting is op 6 jaar tijd maar liefst verdubbeld [...]
  De  beloofde  kracht van  verandering  was  nochtans  dat de  ‘cijfertjes  op  orde  zouden  komen’  tijdens  deze  legislatuur.  N-VA  heeft er de inzet van deze regering van gemaakt. Het begrotingsevenwicht was de  voorwaarde,  de  reden  waarom het   communautaire   jarenlang   de koelkast ingaat. N-VA heeft van het budgettair aspect eigenlijk haar handelsmerk gemaakt; het is als het ware
de  bestaansreden  van  deze  coalitie. 
In uw beleidsverklaring houdt u nu nog vast aan een begrotingsevenwicht in  2018,  maar  er  is  niemand  meer die  gelooft  dat  het  op  deze  manier  gaat lukken.”
Voor het Vlaams Belang is het duidelijk:  er  wordt  géén  werk  wordt gemaakt   van   echte   besparingen.  
Bijvoorbeeld  inzake  de  miljardentransfers  naar  de  EU,  de  gigantische  kost  voor  het “Wir-schaffen-
das” -beleid   dat   Theo   Francken  slaafs  uitvoert  (1,5  miljard  euro/jaar),  de  schandelijke  miljardendeal  met  Turkije  (omdat  wij  onze eigen  grenzen  blijkbaar  niet  zelf kunnen bewaken.
*
Als eenmaal de Regering in de USA zal geïnstalleerd zijn (en wees gerust, den Donald kent zijn Pappenheimers op zijn duimpje. Laat daar vooral geen twijfel over bestaan). In de korste keren zal gebeuren aar de Anglofiel A.H. van droomde: thé drinken met Churchill op Trafalgar Square. Maar waar toen het water (van het Kanaal) veel te diep voor was, is nu kinderspel geworden, want den Donald en de Poet zijn al van lang voordien goede vrienden. En zeker geen vijanden.
Wat er vooral te gebeuren staat, is o.a. de Islam zodanig in de tang nemen tot die figuurlijk als letterlijk tot een zucht verschrompelt en voor de zoveelste keer verdwijnt in de nevelen der tijd.
En waar vrede heerst, komt de welvaart als vanzelf.
Maar ik vrees dat Beëlzebub, onder welke vorm dan ook, zich toch niet zo gemakkelijk terug in de Hel zal laten duwen.
En aan de straatprotesteerders in de USA zou ik graag 1. de spelregels van de democratie nu eenmaal zijn wat ze zijn, 2. Dat de belabberde toestand waarin zij denken te verkeren veroorzaakt werd door de voorgaande Leiders, en niet door degene die nu aan de Macht komt, en 3. zoals Luis de Funès zei toen hij de kast open trok waarin de brokkenpiloot schuilde: ‘wait and see’. Brussel en Parijs zijn ook niet op één dag gebouwd.
PS
De klucht hierboven van de 3 x 4  konijnenpootjes, da’s er ene voor de Grote Grote Sprong Voorwaarts van de VZW Arrogantie. De Winstgevende Vereniging Zonder Doel.
 

Geen opmerkingen: