zaterdag 12 november 2016

3817.
Zaterdag  12 november 2016
H. Lieven, H. Josafat
*
3817 - NU DE REALITEIT HET HEEFT GEWONNEN
OP DE BEDENKELIJKE FANTASIE, MOET HET
OP VOLLE KRACHT VOORUIT


*
*
WERELDSCHOKKENDD NIEUWS

De striemende aanklacht van Filip DeWinter in het Brussels Parement die U wel niet zult terugvinden op het scherm of in de corrupte media. Het complete halfrond wordt geconfronteerd met hun eigen failliet.
Ja, mannekens, hoe moet dat nu verder met jullie, want ‘times are changing’
Proficiat Vlaams Belang met Uw TV-uitzendingen die wel zeer spoedig tot de meest bekeken zullen worden in heel media-land.
*
In 1492 ‘ontdekte’ een zekere Christoffel Colombus, Venetiaan in dienst van de Koning van Portugal, met de Santa Maria onder zijn voeten, Amerika. Vespatianus, die zij naam gaf aan die Nieuwe Wereld, doet er even niet toe. Het was Colombus en met hem de Portugezen, die met de reputatie wegliepen.
Op 8 November van dit jaar werd Amerika her-ontdekt en mogen we voortaan spreken van de Nieuwste Nieuwe Wereld.
De N.N.W.
Er is dus één man opgestaan om ons te laten zien wat kan. Aan ons, dwergen dus om de door de Reus Goliath aangegeven richting te volgen. En het illustreert zeer duidelijk waarom er niet het minste gehoor moet uitgaan naar Slinkxe potentaten die nu dreigen van hun voetstuk te tuimelen…

We beleven het dus dat het werk van maar één man alleen het aanschijn van de hele Westerse Wereld zal veranderen. En dat die wereld dus niet verder zal afzakken naar het barbarendom (de islam) of naar de destructie theorie der slinkxe mane-plassers.
Belangenvermenging!!!!
Het grote woord is er uit: belangenvermenging. Precies alsof deze reus Goliath dat niet zou aankunnen.
Belangenvermenging!!!!!!
Maar datzelfde woord is nooit gevallen toen er een Moslim-Broeder datzelfde begrip ongestoord aan zijn laars kon lappen. De hele wereld met alle middelen (meest valse) de Islam opdringen: was dat geen belangenvermenging?
Moest ik aan denken toen dwerg Obama binnen de 24 uur zijn Opvolger privé wilde spreken.
Ja maar Barackske, met deze Reus Goliath ben je met je bedotterij wel aan het verkeerde adres. Met alle Chinezen, maar niet met den dezen….
De opgetrommelde maar wel als zeer spontane straatprotesten spreken boekdelen. Amaai voor ‘Slinkx’ als die zich willen laten identificeren met dergelijk gespuis. Een soort mensen waarvoor ze nota bene zelf verantwoordelijk zijn na decennialang Slinkx bestuur.
En ja natuurlijk heeft Trump ook gebreken. Die zijn waarschijnlijk in verhouding tot zijn goede kanten, ook enorm. En dan?
‘Et Alors,’ dat was toch ook de wedervraag van Mitterand, de slinkxe Franse President van weleer, als het over zijn onwettige kind(eren) ging.
*

*
Wat met Trumps zakenimperium wanneer hij president wordt?
Bron: Washington Post,
Wanneer Donald Trump in januari het presidentiële ambt op zich neemt, wordt hij geconfronteerd met belangenconflicten van een omvang die ongezien is in de geschiedenis van de VS. De miljardair bezit meer dan 500 bedrijven en is niet van plan om daar tijdens zijn ambtstermijn afstand van te doen.
Donald Trump heerst over een miljardenimperium met meer dan 500 bedrijven. 91 procent van zijn ondernemingen zijn voor 100 procent in zijn handen: onder andere luxehotels, vastgoedbedrijven en golfterreinen over de hele wereld.
Wanneer Trump in januari 2017 in de voetstappen van Barack Obama treedt, leidt dat bijgevolg tot ernstige belangenconflicten tussen Trump - de zakenman en Trump - de Amerikaanse president.
Veel bedrijven en projecten van Trump in de VS en in het buitenland genieten van belastingvoordelen of overheidssubsidies.
De volledige omvang van Trump’s zakenrelaties over de hele wereld is ongeweten. Hij heeft de voorbije maanden pertinent geweigerd om zijn belastingaangifte openbaar te maken. Daaruit zou nochtans belangrijke informatie over zijn financiële holdings en buitenlandse rekeningen naar voren komen. In het verleden hebben presidentskandidaten wel altijd zonder problemen hun belastingaangifte bekend gemaakt.
Belangenconflicten
Sommige van zijn bedrijven hebben schulden bij Duitse en Chinese banken en zijn dus afhankelijk van deze instellingen. Een ernstiger potentieel conflict stelt zich ook voor Trumps investeringen in landen die gekoppeld zijn aan de VS door moeilijke diplomatieke betrekkingen, met inbegrip van Saoedi-Arabië en China.
De grootste geldschieter van Trumps zakenimperium is Deutsche Bank, een Duitse financiële instelling die op dit ogenblik onderhandelt over een schikking met het Amerikaanse departement van Justitie over vorderingen aangaande de desastreuze hypotheken die de bank verleende tijdens de huizencrisis. Justitie wil de bank een boete van 14 miljard dollar opleggen: een gigantisch bedrag dat het bedrijf op de rand van afgrond kan brengen.
Er zijn ook sterke aanwijzingen dat Trumps bedrijven grote sommen geld ontvingen van Russische investeerders. Rusland is een van de grootste tegenstanders van de VS. Trump heeft in het verleden al meermaals laten verstaan dat hij hoopt om nieuwe vastgoedbedrijven in Rusland op te starten.
De belangenvermenging is ongezien, onvermijdelijk en "zorgwekkend", zegt Ken Gross, een advocaat die in het verleden zowel Republikeinse als Democratische kandidaten adviseerde. "Hij heeft investeringen in bedrijven in onvriendelijke landen en die bedrijven hebben vaak banden met die plaatselijke politiekers
*

Wat één enkele man vermag in maar één mensenleven, is, ‘amasing’, om het met een hedendaags woord te zeggen. Stel U voor dat de Venetianen geloof hadden gegeven aan de goed beredeneerde maar miskende mogelijkheden van Christoffel Colombus, dan had niet de Koning van Portugal zijn rijstepap moeten roeren met gouden lepeltjes, maar de Doge van Venetië. De Geschiedenis zou er heel anders hebben uitgezien en Cortès zou geen Cortès hebben geheten, maar Lorenzo il Magnifico. En wie weet, waren de Venetiaanse Staten dan niet gaan groeien tot in het Tweestromen Gebied van Tigris en Eufraat en misschien wel zou de Bosforus nu nog altijd de Poort naar het Oosten zijn geweest, naar China en Indië.
Een gemiste kans, waar Mekka dankbaar misbruik van heeft gemaakt….


 

Geen opmerkingen: