zaterdag 19 november 2016

3839.
ZONDAG  20 NOVEMBER 2016
H. EDMOND, H. OCTAAF, H. BERNWARD EN H. FELIX
In het gemeentehuis aan de balie van Burgerzaken, zegt een man tegen een knappe ambtenares: ‘Ik zou graag willen trouwen’.  – ‘Dat kan en welke datum had U in gedachte?’ – ‘doet er niet toe’, zegt de man,’ik ben al lang blij dat je wilt’!
*
3839 - ER WORDT HARD GEWERKT ACHTER  DE SCHERMEN… AAN ONZE EXODUS 

*
Ook in de jaren dat de Holocaust driftig aan de gang was, zwegen hier niet alleen ‘het Verzet’ en de media, maar ook alle officiële instanties van de beide kampen.
In Hitler-land zou spreken immers gelijk staan met de dood, en in het ‘Vrije Westen’ waren al die geruchten inopportuun. Officieel omdat zij dat niet wisten. Niet officieel, maar ook niet officieus. Wat ver uit het gemakkelijkste was. Het was hen inderdaad nergens meegedeeld geworden.
Maar de volgeladen treinen bleven rijden. Allemaal in dezelfde richting. Nooit kwam iemand van daar terug. Nergens was er een Solchenitjin zoals die jaren later over de Goelags hele boeken schreef en er rijk door werd.
Achteraf, jaren na de gewonnen oorlog door het Vrije Westen, is gebleken, dat ‘Londen’ en ‘Washington’ heel de tijd perfect van alles op de hoogte waren geweest. Complete steden werden verwoest in Duitsland, maar de spoorwegen naar de vernietigingskampen nooit. In Londen verschenen onder de oorlog levende getuigen, ontsnapte gevangen van uit de hel, die vertelden over deze ongelofelijke wreedheden. Alles werd zorgvuldig genoteerd en… opgeslagen voor later… Van het Vaticaan, dat ook over geheime bronnen in Duitsland beschikte, gingen er diplomatieke berichten de wereld rond. Maar noch ‘Londen’ noch ‘Washington’ kregen daar ooit vanwege de Duitsers enige bevestiging van.
Het duurde tot na de overgave voor de kampen door de Russen ’ontdekt’ werden. Toen was Generaal Eisenhower rap ter plaatse. Sightseeing of ramptoerisme, wie zal het zeggen?  Deze horror werd toen direct wereldkundig gemaakt. Iets dus dat de horror der plat gebombardeerde burgerdoelen deed verbleken.
En weer gaven de media van katoen. Het vernietigingskamp in het Poolse Auschwitz is zelfs bevorderd tot eeuwigdurend museum van de misdaad der ‘anderen’, de ‘Nazi’s. Zonder ooit meer uitleg te geven over dat woord zelf. Zou veel te pijnlijk zijn. Want het is dezelfde soort die achteraf opnieuw de wereld domineert bijgestaan door islam, een nog ergere soort.
Wie in deze gang van zaken en in de aan de gang zijde barbaarse volksverhuizing, erger dan die van Djengis Kah, de Hunnen en de Noormannen samen, geen gelijkenissen ziet, is ziende blind.
Te meer daar de media deze keer wel tijdig over de juiste informatie beschikt.

*
Media én Overheid laten begaan, erger nog: ze werken er aan mee. En wie met kennis van zaken aan de alarmbel trekt, wordt voor de Rechter gesleept. ‘Minder Marokkanen’ roepen is een delict. Om minder ‘Belgen’ roepen, is de lol van het jaar? En om minder ‘Duitsers’ roepen is een daad van échte Vaderlandsliefde….

Onderstaand artikel, met de echo’s uit de hedendaagse opleidingskampen in het Land van Merkel, de hartsvriendin van het mister Obama, overgenomen van vriend Xander, zegt er alles over.  Maar U bent bij deze gewaarschuwd: het is verboden lectuur en kan ten zeerste uw gezondheid schaden.
Enne o ja. De Overheid is wel degelijk bezorgd om Uw gezondheid. Ze verzet bergen om U het roken af te leren om geen brandhout meer te verstoken, om het Openbaar Vervoer te promoten, om gezond te leven, enz, maar hij zwijgt in alle talen over de tirannie die met zijn medewerking met reuzenschreden op ons afkomt.
God-in-den-hogen-Hemel, waarom duurt het zo lang vooraleer er een Sterke Man in Europa, zoals in Amerika, uit het Grote Niets tevoorschijn komt? Stel U eens voor dat een Genie zoals A.H. géén Socialist zou geweest zijn…..
*
*
Arabische tolk AZC’s waarschuwt: Moslimmigranten haten christenen en willen hen vernietigen
 ‘Onderdrukking christenen door moslims in opvangcentra is normale gang van zaken’ – Personeel AZC’s, meestal hier opgegroeide moslims, doet gewoon mee – In Westerse moskeeën wordt pure haat tegen christenen gepredikt, ook aan jonge kinderen’


Dat kan hier nooit gebeuren... toch?

Een Arabische vertaalster die al sinds de jaren ’90 in Duitsland woont zegt dat veel moslimmigranten hun gastheren verafschuwen, en vinden dat het land moet worden geïslamiseerd. De 39 jarige vrouw uit het Afrikaanse Eritrea, die al 5 jaar als tolk werkt in asielzoekerscentra, waarschuwt dat veel nieuwkomers zeggen naar Europa te zijn gekomen om ‘christenen te vernietigen’ door heel veel kinderen te krijgen, en onder moslims haat te verspreiden tegen mensen van andere religies.
De katholieke website Kath.net nam contact op met de vertaalster. Kath.net bericht net als de internationale christelijke hulporganisatie Open Doors regelmatig over de discriminatie en vervolging van christenen in Europese AZC’s.
‘Onderdrukking christenen normale gang van zaken’
De tolk, die zegt dankbaar te zijn dat ze in 1991 als vluchteling gastvrij werd opgevangen in Duitsland, ging 5 jaar geleden als vrijwilliger werken in AZC’s om ‘iets terug te doen’. Ze is christen, maar wordt vanwege haar uiterlijk door zowel migranten als collega’s voor moslim aangezien. Al snel ontdekte ze ‘dat christenen worden onderdrukt, geïntimideerd en lastig gevallen door moslimvluchtelingen. Dit is normaal.’

‘Ze verachten ons land en onze waarden’

Sindsdien werkte ze in diverse AZC’s, waar beveiligers en andere tolken bijna allemaal moslim zijn, en net zo hard meedoen. ‘Zij zijn meestal hier opgegroeid, goed opgeleid en professionals, en ze geven een eerste indruk alsof ze een moderne levensopvatting hebben.’ Maar dat verandert als ze ‘onder zichzelf’ zijn. Zodra niet-islamitisch personeel buiten gehoor- en gezichtsafstand is, ‘laten ze hun ware gezicht zien en vertellen dat ze willen dat Duitsland geïslamiseerd wordt. Ze verachten ons land en onze waarden.’

‘Ook in moskeeën pure haat tegen niet-gelovigen gepredikt’

Vol afschuw besloot de vertaalster om haar christelijke geloof te blijven verzwijgen, om zo meer te weten te kunnen komen. Tevens besloot ze om nabije moskeeën te bezoeken. ‘Daar worden kinderen die van jongs af aan in Duitsland zijn naar toegebracht, en wordt pure haat tegen niet-gelovigen gepreekt. In AZC’s is het precies hetzelfde, waar moslimjongens weigeren met christenen te spelen.’

Verzoeningspogingen halen niets uit. Als de vertaalster zegt dat ‘jij moslim bent, en hij een christen. Wat maakt dat eigenlijk uit?’ krijgt ze steevast antwoorden zoals ‘Ik speel niet met christenen. Mijn ouders haten ze ook.’

‘Christenen vernietigen door meer kinderen te krijgen’

De Eritrese was tevens geschokt door de reacties als ze tegen moslimvrouwen, die vaak al meerdere jongere kinderen hebben, over anticonceptie middelen begon. ‘Sommigen zeiden: ‘Wij zullen onze aantallen vermenigvuldigen. Wij moeten meer kinderen krijgen dan de christenen, want dat is de enige manier om hen hier te kunnen vernietigen.’

Als de vertaalster er dan op wees dat het uitgerekend vaak christenen zijn die hen helpen en gastvrij opvangen, kreeg ze het antwoord dat ‘het verdedigen van christenen een zonde is’.

Bescherming voor homo’s, maar christenen vogelvrij

Sinds mei zijn er 743 aanvallen op christenen –waaronder ook doodsbedreigingen, aanrandingen en verkrachtingen- in Duitse AZC’s geregistreerd, hoogstwaarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. De overgrote meerderheid van de daders zijn moslim. In 205 gevallen was het islamitische personeel zelf de dader. De regering Merkel heeft meerdere malen aangegeven geen extra maatregelen ter bescherming van christenen te willen nemen, waardoor ze feitelijk ook hier vogelvrij zijn verklaard.

Kosten noch moeite worden echter gespaard om homo- en transseksuele migranten te beschermen en van alle (gratis) gemakken en behandelingen te voorzien. Waarom de ene bedreigde minderheidsgroep wel alle aandacht krijgt en de andere niet, blijft vooralsnog onduidelijk.

Veel Westerse christenen denken nooit vervolgd te zullen worden

Gevluchte christenen vertellen dat de vervolgingen hier in Europa soms nog erger zijn dan in hun thuislanden. Westerse christenen reageren desondanks vaak lacherig op waarschuwingen dat ook wij hier in de toekomst met vervolgingen te maken kunnen krijgen, tenminste, indien onze grenzen niet heel snel worden gesloten voor de islam, en de islamisering van ons land en continent wordt teruggedraaid.

Klaarblijkelijk gaat het lot van duizenden christenen in Europese AZC’s aan hen voorbij, om over de miljoenen die in het Midden Oosten, Azië en Noord Afrika vanwege hun geloof worden vervolgd en niet zelden worden vermoord, maar te zwijgen.
Xander
*
Naast de sprekende gelijkenissen tussen nazi’s, die het  afschuwelijk werk van de vernietiging van de medemens in hun kampen uitvoerde, en de voort ijlende invasie der moslim-barbaren, is er toch één enorm groot verschil.

Om vernietigd te worden door de Nazi’s diende iedereen er zich persoonlijk voor te gaan aanbieden. Op verplaatsing. De islam-nazi’s behandelen U daar waar U bent geboren en opgegroeid. In Uw eigen straat.
Zelfs om tot stof en as te worden opgestookt hoeven er geen groepsreizen worden geregeld naar verre bestemmingen: ieder stad, ieder dorp heeft nu immers al jaren de stookinstallatie in eigen beheer. Die staan zelfs in volle centra en verdringen stilaan de de begraafplaatsen onder onze vertrouwde klokkentorens…
*
Maar laten we de moed niet verliezen. Een beetje galgenhumor kan de pijn verlichten. Wat ze zeggen van deze cartoon, uit de rijke collectie van E.J. Bron, die zegt dat de nieuwe herfstcollectie is aangekomen?
*Geen opmerkingen: