woensdag 30 november 2016

3875.
WOENSDAG  30  NOVEMBER 2016
H. ANDRIES, H. TUDUAL
*
Sint-Andries brengt den vries
Sint-Elooi de dooi

3875 - EEN BAANBREKENDE OPINIEMAKER OF EEN POTTENBREKENDE  BAANBREKER       
Echt een plezier om heden ten dage in de vroege morgen bij het krieken van de dag, ‘De Morgen’ te lezen. Als nog maar de helft waar is van wat die opiniërend hoofdredacteur daar schrijft (en waarom zou die man nog moeten liegen?) dan zal zijn gazet bonnenkort in de rechterbovenhoek het AVV-VVK van de vroegere De Standaard mogen zetten.
Ik kijk er naar uit.
Al denk ik dat de man geen ‘English spoken’ maar Russische spoken ziet, dat wij kunnen waarnemen, horen of zien. Want na Immam Martin Luther Obama vergaat zijn wereld. Kijk, kijk, schrijft hij: heel de wereld volgt begot die nieuwe trend uit Amerika. Is gewoon ziekelijk. Voor zover de hele wereld die niet al lang voorop liep. Donald Trump is inderdaad de grandioze confirmatie van de veranderede wereld…
‘Kaak, kaak’, zei men ooit in Gent: ‘nen twiedèkker’. En dat was niet omdat U naar omhoog zou kijken  maar om U beter tegen de schenen te kunnen stampen.
Overal diene Poetin. Poetin voor en Poetin na. Poetin tussen de boterham, ja!
Momentje, Bart. Leg me nu toch ne keer uit waarom dat het bij jullie vroeger altijd en overal ’Moskou’ was wat de klok sloeg en nu ineens niet meer. ’t Is toch nooit omdat daar een andere wind waait?  Ha ja, ik zie het al: jullie kunnen gewoon niet volgen. Het gaat te rap. Tja, de wereld draait door, hé. Seffens schrijven jullie nog vol bezieling over de Vrije Herenigde Republiek der Lage Landen.
En als ik even mag verder gaan. Met Filip Dewinter als President voor het Leven van de Vrije Europese Unie, volmacht-drager van zowel Trump als Poetin. Ja, ik weet het, jullie zullen het lastig hebben. Maar moeilijk gaat ook.
PS:
De dode figuur van Fideel Castro: jullie hadden daar ook toch zo ‘n rabiate bewondering voor. En wat had die dat Dewinter niet heeft? Wat meer is: aan de handen van Filip Dewinter kleeft er geen bloed.
*

De Krolse krantse keikoppen.
*
Zelfs de klassieke tjeven klinken nu links. Zo ver is het dus al gekomen
*
Bart Eeckhout is opiniërend hoofdredacteur bij De Morgen.
Zou Angela Merkel bij het afscheidsbezoek van Barack Obama zuchtend een stevige schnaps uitgeschonken hebben voor haar gast en zichzelf? Je zou er begrip voor kunnen opbrengen. Tot twee jaar geleden was mevrouw Merkel de machtige maar redelijk kleurloze Duitse regeringsleider. Vandaag is zij de last woman standing in de verdediging van de liberale democratie die wij, hier in het geprivilegieerde Westen, zo lang als vanzelfsprekend beschouwd hebben.
Merkel streeft een vierde ambtstermijn na als bondskanselier. Ga er maar aan staan. In eigen land krijgt ze felle kritiek. Daar is steeds rechtser populisme met Alternative für Deutschland voor het eerst weer een politieke factor van belang. De aanhang van Merkel lijkt stabiel genoeg, maar dat neemt niet weg dat ook in Duitsland de boze burger de toon zet. En ook daar gebeurt dat met instemming van Vladimir Poetin, de autocratische poppenspeler uit het Oosten die plotseling veel marionetten aan zijn touwtjes heeft hangen.
Neem Frankrijk. Als de presidentsstrijd uiteindelijk zou gaan tussen de rechtse François Fillon en de extreemrechtse Marine Le Pen, dan is de winnaar al zeker Poetin. Van bij beide politici vertrekt een rechtstreekse lijn naar Moskou.
Zoals twee jaar geleden niemand in Merkel de ultieme beschermvrouw van het Europese liberale samenlevingsmodel had vermoed, had niemand gedacht dat de autocraat Poetin nu de alomtegenwoordige uitdager van dat model zou worden. De Amerikaanse president elect Donald Trump bewondert Poetin, en het valt nog te onderzoeken in welke mate Rusland Trump op de troon geholpen heeft. Zoals het ook duister blijft hoe innig de banden zijn tussen het Poetin-regime en de vele rechts-populistische bewegingen die de Europese democratie komen binnengemarcheerd. Het gemeenschappelijke einddoel is wel helder: de vernietiging van de EU als democratisch, politiek project.
Dat de EU robuust genoeg is om die aanval af te weren, is onzeker. Met Groot-Brittannië is al een grote homp afgebrokkeld (opnieuw, met applaus van Poetin). Als de kiezer in Frankrijk (en Nederland, en Oostenrijk...) radicaal naar rechts draait, is het einde van de EU plots nabij.
En zo moeten vele vooruitstrevende burgers plots hopen dat een aarzelende domineesdochter uit Oost-Duitsland de vlag van de liberale democratie vast kan houden.
Misschien heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever wel gelijk en zijn de christendemocraten niet langer "de partij van het midden." Dat komt dan niet omdat zij fel naar links zijn opgeschoven, maar omdat de rest van Europa een zo stevige ruk naar rechts aan het maken is dat zelfs de klassieke tjeven al links klinken. Zo ver is het dus al gekomen.
*
En dan is er nog iets. Jullie ideologie van de linkerhand. Ik heb het daar moeilijk mee, sedert ik geleerd heb dat moslimmers dat hand gebruiken voor je weet wel. Aan U dus de keus in een zeer nabije toekomst. Mij is ’t om ’t even. Maar ik zou zeggen: hou het proper. Links lullen en rechts zakken vullen, allemaal goed en wel, maar dan de moslimmers er uit! Eerlijk gezegd: hun rol zal op dat ogenblik met Filip Dewinter aan het roer, toch uitgespeeld zijn.


Geen opmerkingen: