zaterdag 12 november 2016

3816.
Zaterdag  12 november 2016
H. Lieven, H. Josafat
*
3816 - COBURGER POPTENTAATJES NEMEN DE MAAT VAN DE NIEUWE AMERIKAANSE REUS

Dank zij de PS:


Wallonië in de Vaart der Volkeren….
*
Het was te verwachten dat zij het ook deze keer niet verwacht hadden. Neen, natuurlijk niet, want  Slinkxe potentaten kijken nooit vooruit, zij gebruiken de zijspiegels. Trump was zelfs nog niet eens verschenen in hun achteruitkijkspiegels. Dat kan voor dat soort lieden immers maar als ze de realiteit van de gebeurtenissen al lang achter  de rug is.
En nu zijn ze vooral beducht voor de gloriool rond hun eigen persoontje. Stel U voor dat het Vlaams Belang voortaan niet meer doodgezwegen kan worden. Omdat het nu ook de wind in de zeilen krijgt, net als die Marine Le Pen of die Geert Wilders. Ze vrezen met in ’t diepst van hun gedachten treinladingen tegelijk naar de kampen te worden afgevoerd. Iets dat ze zelf in petto hielden voor als de tijd daarvoor zou gekomen zijn. Iets anders kunnen ze niet ontwaren, want ze kijken immers via de zijspiegels… achteruit.
Moesten ze op tijd de tekenen des tijds zien, ze zouden snappen dat dit niet het einde der wereld is. Maar integendeel, het einde van het Grote Begin dat van start ging na Mei 1945. Voor de 2de keer in 100 jaar tijd waren de Westerse Volkeren elkaar te lijf gegaan op leven en dood en daar zou nu voorgoed een einde aan komen. Dachten ze. Maar het liep verkeerd. Eerst moest de Slinkxe Gedachte van een wereld globalisatie, een dood geboren kind, van de baan. Niet van onderen uit, maar van binnen uit, moest de Vernieuwing komen.
Waar na de ‘Inleiding’, die nu wel zoiets als de laatste loodjes legt, komt het ogenblik waarop overal ter wereld de afgewerkte weefsels op de markt moeten komen om onderling van Oost naar West met elkaar te worden verhandeld.
Het voorbereiden van zowel de ketting als de inslag is af, het eigenlijke weefstuk zonder einde begint te groeien. Laat nu maar de schietspoelen vliegen, ‘djikke djakke karalkoltjes klits-klets, spoel zal en ze kochten een pond sa vieren’, de wereld roept om  boter, boter, boter, boter bij de vis….
*


*
 TRUMP IS PRESIDENT
Donald Trump verslaat Hilary Clinton. Op Vlaams Belang na staat geen enkele politieke partij in ons land te juichen. Donald Trump verslaat Hilary Clinton. Op Vlaams Belang na staat geen enkele politieke partij in ons land te juichen. Maar terwijl de federale en de Vlaamse regering hun woorden wikken en wegen, schiet de Waalse regering met scherp: "Er breken donkere tijden aan."
Premier Charles Michel heeft, nadat hij Trump feliciteerde, zijn bezorgdheid geuit over de vrede, de veiligheid en de stabiliteit in de wereld. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders hoopt dat Amerika niet op zichzelf zal terugplooien, een tendens die hij ook in Europa en zelfs in eigen land ziet. "Wanneer Le Pen Trump feliciteert, is alles gezegd. Er breken donkere tijden aan", tweette Waals minister-president Paul Magnette. Ook Rudy Demotte,  minister-president van de Franse gemeenschap, reageerde via Twitter: "Walgelijk: de VS lijkt zich in een rampzalig avontuur te storten". Groen-voorzitster Meyrem Almaci ziet de overwinning van Trump als slecht nieuws voor de wereld, de economie en het klimaat.
    Beurzen worden nerveus over verkiezingen VS
Jawel, de meeste Belgische politici zijn verrast. Zelfs Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken. Hij had het natuurlijk vurig gehoopt dat Donald Trump president zou worden, maar lang niet verwacht. "De democraten, zijn eigen partij, de media en de peilingen. Hij had alles tegen. Maar vannacht heeft hij het toch waargemaakt."
Maar hoe verbouwereerd ook, geen politicus in dit land die de Amerikaanse stem in twijfel durft te trekken. Zelfs rabiate tegenstanders van Trump bijten op de lippen. "Het heeft geen zin om mensen te verwijten dat ze op Trump stemden", zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci. "We moeten kijken naar hun beweegredenen." Dat zegt ook haar collega-voorzitter Gwendolyn Rutten - grote fan van Hilary Clinton: "De uitslag is onverwacht, maar de kiezer heeft duidelijk gesproken."
John Crombez van sp.a wijst er op dat dit nu eenmaal democratie is. "Dit is de middenklasse die revolteert door gewoon haar stem uit te brengen." Wouter Beke, CD&V-chef, ziet het met lede ogen aan: "Trump, de kleren maken de man. Dat zal wel. Maar ik hou niet van zijn kleren. Wat verschil met 2008 toen hope en change de hele natie op sleeptouw nam."
Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever moeten we eerst maar eens afwachten welke politiek de nieuwe president en het Amerikaanse parlement gaan voeren. "Het is in ons belang om de VS niet de facto aan te zetten tot isolationisme. Evenmin moeten we bijdragen tot gevoelens van onzekerheid die nefast zijn voor de wereldeconomie. Enthousiasme is geen noodzakelijke voorwaarde om goede relaties en stabiliteit na te streven. Verantwoordelijkheidszin zal ons verder brengen dan emotionele uitbarstingen."
Ook premier Charles Michel deelt felicitaties uit, maar geeft fijntjes de wens mee dat Trump een verenigende president zal zijn die open staat voor een respectvolle dialoog. "Ik hoop dat België en de Verenigde Staten dezelfde waarden van vrijheid en tolerantie zullen blijven verdedigen." Tegelijk snijdt hij een heikel thema aan: de NAVO. Het bondgenootschap is voor Trump allesbehalve heilig. Hij hamerde er tijdens de verkiezingscampange meermaals op dat de Europese bondgenoten meer moeten bijdragen.
Belangrijke bondgenoot
Hij wijst er ook op dat de Verenigde Staten een belangrijke bondgenoot voor vrede, veiligheid en stabiliteit zijn in de wereld. "Het is meer dan ooit mijn overtuiging dat een sterk en overtuigend Europees project noodzakelijk is". België zal zich blijven inzetten in deze dynamiek. "Ik hoop dat u steun blijft geven aan het Europese project en mede de veiligheid blijft waarborgen in het kader van de NAVO."

Buitenlandminister Reynders maakt zich ook bedenkingen. "We zullen zeer waakzaam moeten zijn over de beslissingen van de nieuwe Amerikaanse leiding", zei hij. Hij hoopt "dat Amerika zich niet op zichzelf zal terugplooien en dat de toekomstige president "Amerika kan verenigen". Het op zichzelf terugplooien is volgens hem een sterke tendens. Hij verwees niet alleen naar de Verenigde Staten, maar ook naar Europa met de brexit en naar België waar we zagen "dat Wallonië zich niet wilde openstellen voor internationale handel".
Reynders ziet in de Amerikaanse verkiezingen een kans voor Europa om zich te versterken, onder meer via een Europese veiligheids- en defensiebeleid. "Er wordt in de wereld op een sterkere stem van Europa gewacht."
Vicepremier Jan Jambon
"Het neemt onverwachte wendingen aan. Wat je niet voor mogelijk achtte, is aan het gebeuren." Zo reageerde vicepremier Jan Jambon (N-VA) op de voorlopige uitslag waaruit bleek dat Trump de nieuwe president wordt. Jambon wijst erop dat dit allicht impact zal hebben op de bijdrage van de Amerikanen op de NAVO.
"Het Huis van Afgevaardigden heeft al in deze legislatuur het budget verminderd." We schrikken van het resultaat, zegt Jambon nog. "Maar mensen durven in polls niet altijd zeggen wat ze stemmen. Dat hebben we ook gezien bij de brexit. De Amerikanen hebben er te weinig ervaring mee of te weinig rekening mee gehouden."

*
Neen, zo simpel als een nieuw weefsel op het getouw brengen, zal het wel niet zijn. Toch niet als we die vertoning mogen geloven zoals opgevoerd op Canvas in
Amerika kiest: Clinton vs. Trump
Daar hoorden we weer eens onder de Rode deskundige leiding van Kakleen Cools en Bart Schols, dat de lege vaten het luidst klinken (Almaçy), en hoe de vleesgeworden pretentie het hoge woord voert (DeGucht). We zagen de grauw uitslaande hoogleraar scheef wegzakken en we hoorden heel even af en toe de Heer Huts, bekend succesvol ondernemer een paar keer ‘ja, maar… probeerde in te brengen. Grootste probleem van het gezelschap: de eeuwige dooddoener: de opwarming der aarde, het milieu. Geen woord over de Gesel Gods, de Islam.
Jezus, en wat is er nu van waar: 95% der ‘vluchtelingen’ werkt niet (tenzij in ’t zwart), of onze economie valt stil als we die niet meer zouden hebben. Doorstrepen wat op het ogenblik niet van pas komt.
Wat zou Troela Almaçy denken van 11 à 12 miljard mensen, ruim in overtal op dit ondermaanse? Wat over de 95% ongerepte natuur tegenover 5% over geïndustrialiseerde gebieden? En vooral wat is haar mening over de laatste paar honderd jaar tegenover de miljoenen jaren oude en zichzelf reinigende natuur?
‘Laat ‘m doen, laat ‘m doen’ horen we tot vervelens toe van Ben Crabé in ‘Blokken’. Trump dééd het al en dat dan nog op een onnavolgbare manier. Berlusconi deed het ook zij het dan meer als ‘entertainer’. Maar beiden hadden de Staatskas niet nodig om goede sier te maken, zoals hun Linkxe tegenpolen.
Neem alleen nog maar de schade aan het milieu en de kostprijs door de belastingbetaler te betalen, van de vele vluchten met ‘Air Force One’ van de Zwarte Ongeluks Kater in de kiescampagne van H.C…
Trump? Die vliegt met z’n eigen privé vliegmachientjes en die zijn nochtnas niet van de minste….
PS
Ziet U het al gebeuren: Paul Magnette als Ben Hur (klein formaat) deze keer over de PRIIT in de ring, tegenover Trump…. De stakende luis tegenover de bergen verzettende Goliath in hemdsmouwen.
Voor mij mag dat gerust, ware het niet dat ‘over there’ voorlopig nog geen onderscheid wordt gemaakt tussen wij Vlamingen, en zij, de Walen.
PS 2:
Wedden dat er een ‘boost’ komt voor de plastron-industrie?
PS 3:
Wedden dat er ook veel kleine Melanieks gaan geboren worden? Ofwel moeten die ook allemaal ingevoerd worden uit Slovakije???
PS 4:
Me dunkt dat Wallonië meer nood heeft aan een The Party, een TP ipv een PS.

Geen opmerkingen: