woensdag 16 november 2016

3830.
Woensdag  16 november 2016
H. Geertrui de Grote

In den bureau van belastingen hangt er een schoon-ingekaderde tekst, met zwart op wit: “Wie vele werkt, maakt vele fouten.  Wie weinig werkt, maakt weinig fouten.  Wie in het gehele niet werkt, maakt geen fouten. Wie geen fouten maakt, krijgt bevordering!”
*
3830 - ER IS DE ISLAM, GEHEEL DE ISLAM EN NIETS ANDERS DAN DE ISLAM.
PUNT AAN DE LIJN.

De sloophamer bij ons liefst buiten houden
*
Ja, een ‘Heilige Eed zweren’! En die afronden met de woorden ‘Zo helpe mij God’….
Er is een tijd geweest, nog niet zo heel lang geleden, dat de Rechters in Coburgia eisten dat de plechtige eedformule om niet te staan liegen in de Rechtszaal, besloten werd met ‘Zo helpe mij God’.
Maar Die is ondertussen (tegen beter weten in) met algemeenheid van stemmen, zo goed als afgeschaft, zoals U misschien ook al hebt ondervonden. Afgeschaft of opgeschort, of als U wilt, om Hem Hierboven niet voortdurend lastig te vallen met ons gezaag, is Hemel en Hel als getuige oproepen er niet meer bij. We zijn grote jongens geworden, en zijn tot de jaren van verstand gekomen. We willen geen enkel gezag meer boven ons. Noch de Flikken, noch van God of Zijn Gebod.

Wie ook geen enkele vorm van Iets of Iemand naast zich duldt, is Het Ware Geloof, de Islam, de ‘religie’ die tot 8 November jl. op het punt stond gestaan heeft om heel de wereld te ‘onderwerpen’. Want ‘islam’ is het Arabisch woord voor ‘onderwerpen’.
En als U dat nog altijd niet wist, moet U maar eens kijken waar dat ‘onderwerpen’ zoals altijd en overal niet vlot verloopt. Maar ja, ook dàt is eigen aan de Islam: wie of wat niet buigt, moet barsten. 
De Islam doet dat zelfs in Irak en Syrië met graniet van duizenden jaren oud: zij onderwerpen d.i. vernietigen vol haat de relieken van Antieke Beschavingen met hele vloten bulldozers tegelijk of met voorhamers op fragiele beeldhouwwerken.
En onze zelf-benoemde opiniemakers lepelen ons dat in via allerlei regelrechte leugens. Islam is volgens hen het einde van de wereld. Zodanig getrouw in zijn beloften is het, dat de vrouwen er als donkere schimmen bij lopen.
Het verwoesten van Palmyra, Nimrod en God-weet-wat-nog-allemaal is het werk van ‘Jihadisten’, van de ‘Islamitische Staat’, van ‘geradicaliseerde’, van ‘terroristen’, maar nooit is het het werk van de… Islam. Iedereen weet het, maar niemand durft het luid-op te zeggen. Tot het binnenkort, dank zij Trump en Poetin, van de daken zal geschreeuwd worden.
Hieronder weer zo’n verhaal in DM. Wil dus bij het lezen overal waar U ’n verhullend synoniem leest, dat in de geest vervangen door de ‘religie’ die bij ons de hoogste voorrang verleend werd/wordt door de Slinxe wereldverbeteraars.
Of moeten wij dan, zoals Christus op Zijn kruis, verzuchten van ‘Vader, vergeef het hen, waant ze weten niet wat ze doen’., het hoofd buigen en sterven?’.
Me dunkt dat er, in afwachting van het ‘buiten de Wet stellen’, net zoals in het verhaal van het ‘Minderheden Forum’ met de Prietpraat Piet, eerder moet geluisterd worden naar wat 93% van de Bevolking denkt. Wij willen geen ‘onderwerping’, net zoals we geen Roet Piet naast Sinterklaas wensen. Wij willen gewoon zijn wie we zijn, ‘Vlamingen die God Vlamingen schiep’.
De ambitie van een roemloze USA-Kat
*
Nu de extreme islam, dank zij Rusland in Syrië, geen verder verstoppertje meer kan spelen achter de opgestoken sterke rug van de Zwarte Amerikaanse Ongeluks-Kater, terrein verliest op het slagveld, beginnen de opiniemakers zich zorgen te maken
Ja Ja, the proof of the pudding is the eating…. Iets dat met de opgedane ervaring met de Islam nog maar eens bewaarheid is.

*
IS heeft een van de mooiste historische schatten van Irak vernietigd"
*
Terreurgroep schraapt ziggurat van Nimrud volledig af, tonen satellietbeelden
Bron: The Art Newspaper, Reuters, Belga

Terreurgroep Islamitische Staat is volgens de eerste waarnemingen na de bevrijding van de historische stad Nimrud in Irak bijzonder ver gegaan in de vernietiging van duizenden jaren oude gebouwen en archeologische sites.
Zo tonen satellietbeelden aan hoe de ziggurat van de stad, die ooit de hoofdstad was van het Assyrische Rijk, volledig met de grond gelijk is gemaakt.
Het Iraakse leger kon gisteren de stad Nimrud heroveren op terreurgroep IS en de vlag heisen boven verschilende gebouwen. Nimrud ligt ongeveer 40 kilometer ten zuiden van het IS-bolwerk Mosoel, en werd twee jaar geleden veroverd door de jihadisten.
De stad ligt vlak bij een belangrijke archeologische site, die dezelfde naam draagt. In maart vorig jaar al had IS verschillende van de meer dan 3.000 jaar oude reliëfs en beelden vernield met bulldozers, explosieven en ander zwaar materiaal.  Volgens de terreurgroep waren de archeologische sites voorbeelden van afgoderij en heilischennis. Ook in de gekende oude stad Palmyra in Syrië werden talloze historisch waardevolle gebouwen opgeblazen en vernietigd.
Gevleugelde leeuwen met mensenhoofd en reliëfs uit Nimrud met de Poort van Balawat. ©Creative Commons 3.0

Beroemd zijn in Nimrud onder andere de zogenaamde 'stiermannen' of 'leeuwenmannen', die vaak dienden als poortwachter. De oude stad aan de Tigris werd gesticht in de 13de eeuw voor Christus en was vanaf ongeveer 850 voor Christus de tweede hoofdstad van het Assyrische Rijk. Ze komt ook voor in het boek Genesis in de Bijbel. De 8 kilometer lange stadsmuur met zijn hoge torens moet in die tijd bijzonder indrukwekkend geweest zijn. Objecten uit de stad zijn te zien in meer dan 75 musea wereldwijd. Het Iraakse leger zei gisteren niet of ook de archeologische site bevrijd werd.
Ziggurat

Maar nu al is duidelijk dat IS niet gestopt is met de vernietiging van beelden, kaart de organisatie American School of Oriental Research (ASOR) Cultural Heritage Initiatives aan. Een vergelijking van satellietbeelden van 31 augustus en 4 november toont duidelijk aan hoe een historische heuvel, die de basis vormde van de tempeltoren in de vorm van een terrasvormige piramide. een zogenaamde ziggurat, volledig is verdwenen. Ook John Curtis, voorzitter van het British Institute for the Study of Iraq, werd al op de hoogte gebracht van de waarschijnlijke vernietigingen. "De ziggurat werd blijkbaar afgegraven met bulldozers en in de oude bedding van de Tigris gestort", zegt Curtis aan The Art Newspaper. Hij werd al in september op de hoogte gebracht van de vernielingen, maar werd gevraagd om het nieuws nog stil te houden tot na de bevrijding van de stad. De satellietbeelden bevestigen nu het nieuws.
De tempel werd bijna 2.900 jaar geleden gebouwd onder de heerser Assurnasirpal II en diende als belangrijkste tempel van het Assyrische Rijk. Ze was in die tijd volgens overblijfselen 61 meter breed, lang en hoog. Het oorspronkelijke gebouw op de heuvel werd al in de oudheid vernietigd, maar de basis van een veertigtal meter is al die tijd bewaard gebleven. Tot nu.

Historici omschrijven de tempel als "de spectaculairste heilige structuur uit het oude Mesopotamië". Hij werd pas in 1850 ontdekt en blootgelegd. Het is onduidelijk waarom IS de heuvel nu volledig heeft platgelegd.
*
Nimrad, een stad in Irak uit de 12de Eeuw voor X, is vermeld in Genesis, het deel van de Bijbel dat handelt over het ontstaan van het Heelal.
Toen Jahweh, de God van het Joodse Volk, op een mooie dag wenste ‘dat het licht werd’. Om na de 6de dag van hard labeur, uit dat slijk der aarde, de Mens naar zijn eigen voorbeeld gemaakt te hebben, op de 7de Dag de Rustdag in voegde stelde. Een Goddelijk Gebod die wij, zelfs de hardste godloochenaars, tot op de huidige dag als de Zondag, nog altijd in eren houden.
En daar kunnen nog geen 100 demente woestijnrovers iets aan veranderen, zelfs al hebben die nog zoveel miljoen gehersenspoelde volgelingen achter zich.

*
De Tweede Reconquista is dus nu stilletjes ingezet en zal deze keer maar eindigen als de muren van Mekka, net als deze van Jericho, vallen door het bazuingeschal der belegeraars.


Geen opmerkingen: